Pierwsza część monografii "Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia – profilaktyka – wychowanie zdrowotne" opublikowana

Informujemy, że pierwsza część monografii „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne" została już opublikowana. Można ją nabyć za kwotę 70 zł w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WNZoS KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6.

Czytaj dalej...

Akademickie Dni Papieskie - godz. rektorskie 16 października od 18:45

W związku z 30 rocznicą wyboru Jana Pawła II w dniach 12 - 16 października na naszym Wydziale będą obchodzone Dni Papieskie - szczegółowe informacje na plakacie.

Czytaj dalej...

Rekolekcje dla studentów - godziny rektorskie od 18:45

Rekolekcje dla studentów rozpoczynających nowy rok akademicki na WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędą się w dniach 6-8 października br. Zapraszamy codziennie do Kaplicy Uniwersyteckiej na modlitwę różańcową o godz. 19.00 a następnie na Mszę św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.30. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Grzegorczyk - duszpasterz akademicki. Temat rekolekcji: "Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie" Kol 2,6.

Czytaj dalej...

Piąta - jubileuszowa inauguracja zajęc w roku akademickim 2008/2009

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ma zaszczyt zaprosić na piątą - jubileuszową inaugurację zajęć w roku akademickim 2008/2009. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 5 października 2008 roku w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8a.

Czytaj dalej...

Konferencja "Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej"

Starosta Kraśnicki oraz Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli zapraszają na konferencję naukową na temat: "Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" w dniu 19 listopada 2008 roku (środa) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6.

Czytaj dalej...

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

1 października br. o godz. 9.00 w Kaplicy Uniwersyteckiej WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędzie się Msza św. rozpoczynająca nowy rok akademicki 2008/2009. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Mariusz Kozłowski - duszpasterz akademicki. Ponadto rekolekcje dla studentów rozpoczynających nowy rok akademicki na WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędą się w dniach 6-8 października br. Zapraszamy codziennie do Kaplicy Uniwersyteckiej na modlitwę różańcową o godz. 19.00 a następnie na Mszę św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.30. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Grzegorczyk - duszpasterz akademicki


Studia podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Miło nam poinformować o uruchomieniu w następnym semestrze Studiów podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, celem tych studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Więcej informacji na stronie.

 


Konferencja "Założenia kształceniowe i wychowawcze w pedagogice katolickiej jako nowej formie propozycji edukacyjnej"

Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli zaprasza na  konferencję naukową na temat: „Założenia kształceniowe i wychowawcze w pedagogice katolickiej jako nowej formie propozycji edukacyjnej" w dniu 14 maja 2008 roku (środa), od godz. 9.30, w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, (Sala Papieska - parter).

Czytaj dalej...

Konferencja "Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa"

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis" mają zaszczyt zaprosić na konferencję "STUDIA PRAWNICZE A RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA" która odbędzie się dnia 12 maja 2008 r. w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6a, w Auli im. Solidarności

Czytaj dalej...

Konferencja "Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej - osiągnięcia, problemy, perspektywy"

Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli zapraszają na III Międzynarodową Konferencję Naukową nt.„Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej - osiągnięcia, problemy, perspektywy" w dniu 17 kwietnia 2008 roku.

Czytaj dalej...