Sesja naukowa „Nauka w służbie Kościoła”

Towarzystwo Naukowe KUL zaprasza na sesję naukową „Nauka w służbie Kościoła” z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. dr. hab. Augustyna Eckmanna, Prezesa TN KUL. Sesja odbędzie się 10 października 2015 roku w sali 208 Collegium Norwidianum KUL.

 
2015-10-02 Czytaj dalej...

Książki TN KUL w programie „Halo Polonia” w TVP POLONIA

16 września 2015 roku w programie „Halo Polonia” TVP POLONIA podczas rozmowy z prof. dr. hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem na temat literatury polsko-żydowskiej zostały zaprezentowane książki wydane przez Towarzystwo Naukowe KUL w ramach serii wydawniczej Towarzystwa Naukowego KUL i Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL.

 

 

2015-09-18 Czytaj dalej...

Dwa Feniksy i wyróżnienie dla Towarzystwa Naukowego KUL

Miło nam poinformować, że na zkończonych w niedzile 19 kwietnia 2015 r. XXI Targach Wydawców katolickich Towarzystwo Naukowe KUL zostało uhonorowane dwoma Feniksami, doroczną nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, mająca za cel „promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie” oraz wyróżnieniem. Towarzystwo naukowe KUL otrzymało Feniksa w kategorii „seria wydawnicza (dzieła zebrane” za Dzieła wszystkie Cypriana Norwida oraz wyróżnienie w ramach tej nagrody w kategorii „edytorstwo” za wydany przez TN KUL Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida, t. I: Prace w albumach, autorstwa Edyty Chlebowskiej. TN KUL otrzymało też Feniksa specjalnego za Encyklopedię katolicką, której podstawowa edycja została zakończona w ubiegłym roku publikacją 20. tomu, acz planowane są tomy dodatkowe (suplementy). 

2015-04-20

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego dla prof. Bogdana Chazana

Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL przyznał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2014 Panu Profesorowi Bogdanowi Chazanowi. Nagrodę tę otrzymuje za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan to uczony i lekarz ginekolog-położnik, którego działalność ukierunkowana jest na ochronę życia ludzkiego w okresie perinatalnym i na prorodzinną edukację społeczeństwa.

Jest autorem monografii Biologiczne następstwa ekspozycji na pola elektromagnetyczne w zakresie reprodukcji i rozwoju (badania doświadczalne i epidemiologiczne), redaktorem lub współredaktorem wielu książek z dziedziny ginekologii i położnictwa, artykułów, materiałów dla pracowników służby zdrowia, materiałów popularnonaukowych. W 2002 r. ukazała się pod redakcją D. Kornas-Bieli wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL monografia Oblicza Ojcostwa, w której jest autorem rozdziału pt. „Dylematy ojcostwa”.

Nagroda została wręczona Laureatowi podczas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL 26 marca 2015 r. o godz. 16.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

2015-03-23

Stare numery telefonów TN KUL już aktywne

 

Uprzejmie informujemy, że znów są aktywne stare numery telefoniczne Towarzystwa Naukowego KUL:

81 525 01 93

81 524 31 77 (tel./fax)

także numer do Działu Marketingu i Kolportażu: 81 524 51 71

Jednocześnie nieaktualne się stały numery tymczasowe, używane przez TN KUL w ostatnim miesiącu. 

 

2015-03-16

Nowa siedziba Towarzystwa Naukowego KUL

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2015 roku Towarzystwo Naukowe KUL ma nową siedzibę. Zarówno Administracja, jak i Redakcja i Kolportaż TN KUL mieszczą się obecnie w budynku na ul. Chopina 29/11 i 13 (obok Biblioteki Głównej KUL).

Tymczasowe numery telefonów:
81 525 29 62 - Sekretariat
601 27 72 66, 601 24 30 95 - Dział Marketingu i Kolportażu

W miesiącu lutym oferujemy atrakcyjne promocje na zakup naszych publikacji (szczegóły na stronie sklepu).

2015-02-03

Promocja 20. tomu Encyklopedii Katolickiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

i Towarzystwo Naukowe KUL

 uprzejmie zapraszają

na promocję 20. tomu „Encyklopedii Katolickiej”

 

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 11.00

w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

w Warszawie, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6

2014-12-03 Czytaj dalej...