Inspirujace spotkania, kreatywne warsztaty.

Od października 2015 roku z inicjatywy studentów KNSK organizowane są spotkania otwarte pt. "Inspirujące spotkania - kreatywne warsztaty".

Wydarzenia skierowane jest do całej społeczności uniwersyteckiej. W ramach cyklu raz w miesiącu odbywają się wykłady zaproszonych gości lub też warsztaty.

Aktualne informacje o spotkaniach oraz ich krótka charakterystyka, jak również relacje fotograficznie, zamieszczane są na stronie Facebook KNSK.

2017-03-06

Dzień Kulturoznawcy

Samodzielną inicjatywą KNSK jest odbywający się od 2010 roku Dzień Kulturoznawcy, który wpisał się w tradycję wydarzeń związanych z Instytutem Kulturoznawstwa.

Tematyka oraz lista prelegentów est ustalana przez zarząd koła. Wydarzenie pozwala studentom zaprezentować na forum Uniwersytetu własne zainteresowania naukowe i działania artystyczne. Prelekcjom towarzyszą warsztaty, wystawy, projekty artystyczne, konkursy.

 

VII Dzień Kulturoznawcy odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku i będzie połączony z uroczystym jubileuszem 10-lecia działalności Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa.

2017-03-06