TYGIEL 2015

W miniony weekend (21-22.03.2015r.) w salach Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015. Tegorocznym hasłem konferencji jest Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju.

 

W konferencji wzięli udział prelegenci z blisko 50 Uczelni i Instytucji z całej Polski, nie zabrakło oczywiście przedstawiciela naszego Koła – Angeliki Żurawskiej, która wystąpiła z referatem: „Badanie mechanizmu zanieczyszczenia roślin metalami i metaloidami drogą wychwytu dolistnego” zdobywając wyróżnienie za najlepszą prezentację.

 Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami uczestników:TYGIEL 2015

2015-03-24

Wigilia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Członkowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska KUL


2014-12-22

Audcyja w radiu eR

Serdecznie zapraszamy na audycję poświęconą zagadnieniom związanym z tematyką wody, która odbędzię się już dziś o godzinie 19:50 w Radio eR 87.9 FM oraz na stronie internetowej radio http://radioer.pl/.

Zapraszamy i zachęcamy do codziennego słuchania!

2014-12-22

Kolejne warsztaty edukacyjne!

6 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka, odbyły się "Warsztaty o Wodzie". Po krótkim wprowadzeniu do tematu, warsztaty zaczęliśmy od prezentacji multimedialnej, mającej na celu uświadomienie dzieci, czym jest woda i jakie znaczenie ma w naszym życiu. Następnie przeszliśmy do ćwiczeń praktycznych. Dzieci same mogły zbadać wodę ze szkolnego kranu oraz wodę pochodzącą z rzeki płynącej nieopodal. Po wszystkim zrobiliśmy krótkie podsumowanie oraz krzyżówkę z nagrodami. Dziękujemy placówce za internetowe zgłoszenie udziału w Edukacyjnych Warsztatach Kajakowego Patrolu.

2014-12-22

Kolejna szkoła w lubuskim

5 listopada 2014 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej w Zielonej Górze w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia zostały poprowadzone przez Justynę Burek z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji w uczniach do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Poruszony został problem braku wody pitnej
na świecie, który jak się okazuje jest powodem chorób czy śmierci wielu ludzi. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób w codziennych czynnościach, możemy oszczędzać wodę.
Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, gdzie w Biblii pojawia się tematyka wody oraz, co ona symbolizuje. W części praktycznej zadaniem uczestników było dokonać analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody pobranej z rzeki, a także dla wody wodociągowej.
2014-12-22

Z wizytą w Zielonej Górze

5 listopada 2014 roku w Ekologicznej Szkole Podstawowej w Zielonej Górze w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia zostały poprowadzone przez Joannę Igras z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Poruszony został problem braku wody pitnej na świecie, który jak się okazuje jest powodem chorób czy śmierci wielu ludzi. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób w codziennych czynnościach, możemy oszczędzać wodę.W części praktycznej zadaniem uczestników było dokonać analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody pobranej z rzeki, a także dla wody wodociągowej. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji w uczniach do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Odpowiedzieliśmy sobie również na pytanie, gdzie w Biblii pojawia się tematyka wody oraz, co ona symbolizuje.

 

2014-12-22

Przedszkole 22 Przyjacielem Wody

5 listopada 2014 roku w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka II Edycja w Przedszkolu nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziły Joanna Igras  i Justyna Burek. Przeprowadzone warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody i poznania różnych jej właściwości oraz rozbudzenie w dzieciach potrzeby oszczędzania wody.  Zajęcia zaczynały się wprowadzeniem, w którym wyjaśniono zagadnienia związane z danym tematem. Warsztaty przybrały formę dyskusji i. Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział, szukając odpowiedzi na pytania oraz zadając inne, w celu uzyskania satysfakcjonujących wyjaśnień. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób sprawdza się stan wód, poznali kryteria oceny wody oraz klasy czystości wody.Zrozumieli również to, jak ważne jest śledzenie zmian zachodzących w środowisku wodnym. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach. Na zadawane pytanie odpowiadały bardzo świadomie, co świadczyło o tym, że dzieci spotkały się już z takimi zagadnieniami. W części praktycznej warsztatów dzieci z pomocą prowadzących mogły same zbadać wodę pobraną z rzeki i wodociągu za pomocą zestawu z odczynnikami. Na podstawie koloru wody uczestnicy stwierdzali czy woda jest zanieczyszczona. Na pożegnanie prowadzące przeprowadziły Ślubowanie dzieci na „Przyjaciela wody” oraz zapoznały uczestników z jego obowiązkami i zasadami, jakich „Przyjaciel wody” musi przestrzegać.

2014-12-22

W "Bajkowym świecie"

4 listopada 2014 roku w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka II Edycja w Przedszkolu nr 7 Bajkowy Świat w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziły Joanna Igras i Justyna Burek. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach. Na zadawane pytanie odpowiadały bardzo świadomie, co świadczyło o tym, że dzieci spotkały się już z takimi zagadnieniami. W części praktycznej warsztatów dzieci z pomocą prowadzących mogły same zbadać wodę pobraną z rzeki i wodociągu za pomocą zestawu z odczynnikami. Na podstawie koloru wody uczestnicy stwierdzali czy woda jest zanieczyszczona. Na pożegnanie prowadzące przeprowadziły Ślubowanie dzieci na „Przyjaciela wody” oraz zapoznały uczestników z jego obowiązkami i zasadami, jakich „Przyjaciel wody” musi przestrzegać. Na koniec zajęć uczestnicy otrzymali upominki z wizerunkiem Lucjusza i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Przeprowadzone warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody i poznania różnych jej właściwości oraz rozbudzenie w dzieciach potrzeby oszczędzania wody.

2014-12-22

Warsztaty w Lubomierzu

29 października 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia zostały poprowadzone przez Justynę Burek z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji w uczniach do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Poruszony został problem braku wody pitnej na świecie, który jak się okazuje jest powodem chorób czy śmierci wielu ludzi. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób w codziennych czynnościach, możemy oszczędzać wodę.
Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, gdzie w Biblii pojawia się tematyka wody oraz, co ona symbolizuje. W części praktycznej zadaniem uczestników było dokonać analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody pobranej z rzeki, a także dla wody wodociągowej.
2014-12-22

Szkoła Podstawowa w Barcinku

Tym razem z warsztatami „o wodzie” dotarliśmy do Szkoły Podstawowej w Barcinku. Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzą z zakresu ochrony i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi. Podczas zajęć mogli również samodzielnie przebadać wodą pobraną z pobliskiej rzeki oraz z wodociągów. Ta część zajęć wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników. Wszyscy zgodnie zadeklarowali chęć pomocy Lucjuszowi i ekipie Kajakowego Patrolu i obiecali, że od tej pory jeszcze bardziej będą dbać o czystość polskich zbiorników wodnych.

2014-12-22