Nowa publikacja: Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta

 

W ostatnim numerze kwartalnika Studia Prawnicze KUL (2010, nr 1) ukazał się artykuł pracownika naszej Katedry, dr. Dariusza Buciora, pt. Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Zdanikowskiego

 

W dn. 12 października 2010 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Zdanikowskiego pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzentami byli: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr hab. Andrzej Herbet (KUL).

 

W dn. 16 listopada 2010 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Pawłowi Zdanikowskiemu stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!


Konferencja "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa"

 

W dn. 12 listopada 2010 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbyła się, organizowana przez Katedry: Prawa Handlowego, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Unii Europejskiej, konferencja naukowa pt. "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa" (program).

 

Referat pt. "Czasowe aspekty wyroków Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu z Konstytucją z perspektywy prawa konstytucyjnego i cywilnego" wygłosił dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL.


Konferencja "Uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność wspólników i organów spółek handlowych"

 

W dn. 29 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. Uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność wspólników i organów spółek handlowych, zorganizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Podczas konferencji pracownik naszej Katedry, dr hab. Andrzej Herbet, wygłosił wykład pt. Powoływanie, odwoływanie i okres urzędowania członków zarządu (rady nadzorczej) spółek kapitałowych (wybrane aspekty).