Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy z Zagranicą pracuje w godzinach 07:30-14:00  w trybie pracy rotacyjnej i w ograniczonym składzie. Prosimy uprzejmie o przekazywanie dokumentów w formie skanu lub drogą pocztową. Osoby odwiedzające DWZ proszone są o stosowanie maseczek ochronnych.

 

Rok akademicki 2020/2021

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

 

26-11-2020

Trwa nabór na semestralne studia zdalne w Xi'an International Studies University

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

06-10-2020

Trwa nabór wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne studentów i naukowców - oferta NAWA

Rok akademicki 2019/2020

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

05-08-2020 Nabór zakończony

Trwa nabór wniosków o granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

05-08-2020 Nabór zakończony

Trwa nabór aplikacji na jednoroczne stypendia BAYHOST na studia magisterskie i doktoranckie na uczelniach bawarskich

 

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

04-06-2020 Nabór zakończony

Trwają zapisy na wakacyjny kurs języka włoskiego online organizowany przez Siena Italian Studies

 

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

04-06-2020 Nabór zakończony

Trwa nabór wniosków projektowych na bilateralną wymianę polskich naukowców z Republiką Francuską

 

https://e.kul.pl/files/10593/gfx/world2.ico

04-06-2020 Nabór zakończony

Trwa nabór wniosków projektowych na bilateralną wymianę polskich naukowców z Republiką Federalną Niemiec