III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

*****

Miasto Tomaszów Lubelski

*****

 

zapraszają na

III Wschodnie Forum

Samorządowo-Gospodarcze

 

Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy ”

 

Tomaszów Lubelski

6 - 7 października 2017 r.

 

 

 

 plakat_1

 

 

Program_III Wschodniego_forum_Samorzadowo_-_Gospodarczego_

 

 


Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «Ukraińsko-Polskie partnerstwo: terazniejszość a perspektywy»

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka

Uniwersytet Warszawski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ukraińsko-polskie Forum Partnerstwa

 

Przy wsparciu:

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski

 

 

                         Międzynarodowa naukowo-praktyczna  konferencja

 

               «Ukraińsko-Polskie partnerstwo: terazniejszość a perspektywy»

                   

 

 

 

                                           26–27 czerwca 2017 roku

 

                                                     Łuck-Switiaź

 

 

zmieniony_program


“Interdisciplinary overlap of legal science with higher technical education”

Dear Colleagues!

Faculty of Sociology and Law of National Technical University of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» invites you to take part in 
the roundtable discussion on the topic “Interdisciplinary overlap of 
legal science with higher technical education” which will be held within 
Rectors Forum of Higher Technical Education Institutions of Ukraine and 
the Republic of Poland on April 7, 2017.

Please find attached official invitation letter and further information 
on Ukrainian-Polish days of education, science and innovations.
Online registration available on: http://upc.kpi.ua/?page_id=2642 
(registration is open until April 31, 2017).

Sincerely,

Roundtable discussion moderator,
Dean of the Faculty of Sociology and Law                     Anatoliy 
Melnychenko


announcement_eng

«УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

9 березня 2017 року закінчується термін подання матеріалів для участі у круглому столі, присвяченому 100-річчю Української Центральної Ради, на тему:

«УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»

Час проведення заходу – 10-11 березня 2017 року

Мета круглого столу: висвітлення особливостей державо- та правотворчих процесів на одному з визначальних етапів Української революції 1917-1921 років.

Надіслані Вами до 09 березня 2017 року (включно) тези доповідей будуть опубліковані в окремій секції збірника матеріалів конференції (який реєструється в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та вноситься до наукометричної бази), а також розміщені на сайті «Актуальна юриспруденція» та стануть доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ.

Обсяг тез доповіді – від 3 до 6 стор.

Детальніша інформація міститься у додатку до цього листа або за посиланням:http://www.tneu.edu.ua/news/10639-ukrainska-centralna-rada-svitoch-nacionalnogo-derzhavotvorennia-istoryko-pravovi-uroky-ta-suchasni-realii.html

 
 
Obszar załączników
 
 
 
 
 
 

Eurazjatycka Unia Gospodarcza – kto kogo?

Serdecznie zapraszamy Państwa na dyskusję.

 

 

Eurazjatycka Unia Gospodarcza – kto kogo?
Dyskusja o dynamice integracji eurazjatyckiej, jej politycznych i gospodarczych kosztach i korzyściach oraz o zasadności porównywania doświadczeń europejskich i eurazjatyckich.

 

 

Paul Kalininczenko, prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym i europejskim, dyrektor Krajowej Szkoły Badań nad Integracją (Moskwa). W swojej działalności badawczej koncentruje się m.in. na prawie gospodarczym UE i aspektach prawnych w stosunkach Rosja-UE. Doradca w sprawach europejskich Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej (2010) oraz w prawie europejskim Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (2012).

Andrzej Szabaciuk, historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Jego Magnificencji ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Specjalizuje się w problematyce polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

Jakub Olchowski, politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na obszarze poradzieckim. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.

 

 

 

http://www.cprdip.pl/wydarzenia,debaty_i_wyklady,345,eurazj…


Publikacje naukowe w czasopismach Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego,Ukraina

Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny(Ukraina) zaprasza do współtworzenia  czasopism naukowych.

 

Oferta zawiera 10 czasopism z szerokim zakresem tematycznym.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

 

publications


Baranowicki Uniwersytet Państwowy( Białoruś) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. «Содружество наук. Барановичи — 2017». Publikacja naukowa dla pracowników i studentów KUL zgodnie z umową o współpracy w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów jest bezpłatna.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи — 2017», которая состоится 18-19 мая 2017 года на базе учреждения образования «Барановичский государственный университет».
Участники конференции — студенты, магистранты, аспиранты, молодые исследователи.
Публикация материалов для участников из университетов-партнеров (согласно договору о сотрудничестве) - бесплатно.
Информационное письмо в прикрепленном файле.


С уважением,
ответственный секретарь конференции
Тучина Ирина Яновна,
+375163 45 70 18
+375163 790 89 22

 

информационное письмо содружество наук 2017