Instrukcja

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy instrukcję  rozliczania się z dokumentów stażowych.

  1. Każdy student, który rozpoczyna staż zobowiązany jest około tygodnia przed rozpoczęciem stażu uzupełnić dokumenty do zgłoszenia do ubezpieczenia i dostarczyć je do Biura Projektu. Dokumenty dostępne są również w biurze.
  2. W miejscach stażowych muszą wisieć plakaty z oznaczeniem unijnym, w najbliższym czasie porozsyłamy je do Jednostek Przyjmujących. Proszę zadbać, aby wisiały w miejscu odbywania stażu w widocznym miejscu. Plakat sprawdzany jest w trakcie kontroli.
  3. Stażysta do 26 dnia każdego miesiąca przesyła skan listy obecności na e-mail: stazeadmin@kul.pl.

UWAGA! Za ostatni miesiąc stażu nie wysyłacie Państwo skanów, dokumenty trzeba jak najszybciej rozliczyć w Biurze Projektu. Wypłata za ostatni miesiąc stażu jest dopiero po rozliczeniu się ze wszystkich dokumentów.

  1. Na koniec stażu zobowiązani są Państwo do dostarczenia poniższych dokumentów:

- listę obecności i dziennik stażowy-do pobrania,

- ankietę końcową-do pobrania,

- zaświadczenie o odbyciu stażu-do pobrania,

- raport końcowy-do pobrania,

- opinie/referencje - na wzorze Jednostki Przyjmującej.

 

Proszę pamiętać o dokładnym wypełnianiu dzienniczka. Dziennik ma być spójny z listami obecności, dlatego też proszę o regularne wypełnianie. Błędnie wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane.

  1. W zależności od wybranego etatu zobowiązani są Państwo do wyrobienia 120h lub 168h miesięcznie. Łącznie w trakcie stażu musicie odbyć Państwo 360h lub 504h. Liczba godzin będzie weryfikowana. Brak jakiejkolwiek godziny skutkuje niekwalifikowalnością stażu. Proszę o tym pamiętać. W przypadku Państwa choroby (po okazaniu zwolnienia lekarskiego), która uniemożliwi wyrobienie odpowiedniej liczby godzin, prosimy o wcześniejszą informację. Wtedy zrobimy aneks wydłużający staż, tak abyście mogli Państwo zrealizować staż w całości. Proszę pamiętać, że staż nie jest umową o pracę i nie należy się Państwu urlop.
  2. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Zespołem administracyjnym.
2017-06-22

listy rankingowe

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce "Rekrutacja" znajdują się zaktualizowane listy rankingowe.

2017-06-09

ZUSy

Informujemy, iż każdy stażysta przed rozpoczęciem stażu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu uzupełnionych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do ubezpieczenia. Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce "Dokumenty zgłoszeniowe" i w Biurze Projektu. Na stronie znajdują się również wzory uzupełnienia dokumentów. Prosimy o dostarczanie dokumentów około tygodnia przed rozpoczęciem stażu.

2017-05-24

Uwaga!

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż osoby które mają już wybraną Jednostkę Przyjmującą muszą dostarczyć do Biura Projektu scenariusze z rozmów kwalifikacyjnych (dostępne w zakładce "Dokumenty zgłoszeniowe"). Bez dostarczonych scenariuszy nie będą podpisywane umowy stażowe. W przypadku Jednostek Przyjmujących spoza Lublina mogą Państwo wysyłać nam skany. 

Dodatkowo przypominamy osobom, które już mają podpisane umowy, aby odebrały z biura swoje egzemplarze.

2017-05-24

listy rankingowe

Szanowni Państwo,

prosimy o sprawdzanie aktualnych list rankingowych. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o zgłaszanie się do zespołu projektu.

2017-05-09

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy o wstrzymaniu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy".

Dodatkowo informujemy, że najpóźniej po Świętach Wielkanocnych zostaną zamieszczone kolejne listy rankingowe.

2017-04-05

Spotkanie organizacyjne - staże zagraniczne

Zapraszamy wszystkie studentów, którzy zgłosili się lub są zainteresowani stażami zagranicznymi na spotkanie organizacyjne.

Spotkanie odbędzie się w 02.03.2017 r. (czwartek) o godzinie 08:20 w sali CI200.

2017-03-01

Instrukcje

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy instrukcje dla studentów i opiekunów staży.

- Instrukcja dla studenta;

- Instrukcja dla opiekunów;

- Ulotka z podstawowymi informacjami dla studentów poszukujących samodzielnie miejsca stażowego.

Załączniki znajdują się również w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

2017-02-27

Listy rankingowe

Szanowni Państwo,

prosimy o sprawdzanie aktualnych list rankingowych. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o zgłaszanie się do zespołu projektu.

2017-02-17

PITy

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami informujemy, iż nie będą dla stażystów wystawiane PIT-y. Nie podlegają one opodatkowaniu i rocznemu rozliczeniu.

2017-02-17