Europejski Doradca 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Europejski doradca" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Miło nam poinformować, że Międzynarodowa Szkoła Letnia (MSL) będzie realizowana w okresie od 18.09.2017 r. do 01.10.2017r.  Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg i realizację MSL jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin.

 

________________________________________________________________________________________________

 

KONKURS NA INDEKS

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza wszystkich uczniów klas maturalnych do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym ,,Moja kariera”. Nagrodą główną w konkursie są 2 indeksy na studia stacjonarne I stopnia pt. „Doradztwo kariery i doradztwo personalne” w ramach projektu „Europejski doradca” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (film, prezentacja PowerPoint lub Prezi) na wybrany przez uczestnika konkursu temat KUL – studia – kariera / KUL – education – career.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Europejski doradca” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie wiedzy na temat budowania swojej kariery wśród uczniów klas maturalnych.

Prace można:

a) złożyć osobiście w biurze projektu ,,Europejski doradca”, Sekcja Funduszy Strukturalnych, Collegium Norwidianum KUL w Lublinie (Al. Racławickie 14) w pok. 201;

b) przesłać e-mailem na adres europejski@kul.pl;

c) przesłać pocztą na adres Organizatora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14 pok. CN 201; 20-950 Lublin) z dopiskiem konkurs ,,Moja kariera” wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu.

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń upływa 22 czerwca 2017 r.

Do 30 czerwca 2017 r. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają indeks na kierunek ,,Doradztwo kariery i doradztwo personalne”.

Wyniki konkursu będą przekazane pocztą elektroniczną laureatom. Laureaci, którzy otrzymają nagrodę w postaci indeksu, są przyjmowani na przedmiotowy kierunek poza postępowaniem konkursowym.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 07:48 - Anna Branica