Najnowsza publikacja PZMSiS:

Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells
Ilona Sadok, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Robert Mroczka, Magdalena Staniszewska
Talanta, Available online 18 November 2019, 120574
DOI information: 10.1016/j.talanta.2019.120574

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN 

W dniu 12 listopada o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Materiały hybrydowe - synteza, charakterystyka i zastosowanie analityczne”, który wygłosi mgr Agnieszka Krzyszczak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Spotkanie z Prezesem PGW Wody Polskie

 

O realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” rozmawiano 25 października na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina odbyły się na zaproszenie Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Podczas konsultacji zaprezentowano i szczegółowo omówiono warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.

 

 Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 8 października (najbliższy wtorek) o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Wpływ preparatyki na jakość uzyskiwanego obrazu w mikroskopii skaningowej”, który wygłosi dr hab. Tomasz Skrzypek Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2019 r. dr Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Najnowsze publikacje:

Z dumą zawiadamiamy o kolejnej publikacji pracowników z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej:

K. Przykaza, K. Woźniak, M. Jurak, A. E. Wiącek, R. Mroczka, Properties of the Langmuir and Langmuir–Blodgett monolayers of cholesterol-cyclosporine A on water and polymer support. Adsorption, May 2019, Volume 25, Issue 4, pp 923–936

 

i Pracowni Zastosowań Metod Spektroskopii i Separacji:

Sadok I, Rachwał K, Staniszewska M. in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 176, 30 November 2019, 112805.

 

Nadanie stopnia naukowego naszemu pracownikowi.

 

Miło nam poinformować, że dn. 27 czerwca 2019 r.  mgr Magdalenie Lis nadano stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Promotorem pomocniczym był kierownik Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Pan dr Waldemar Kazimierczak.

 

Najnowsze publikacje:

Z dumą zawiadamiamy o kolejnej publikacji pracowników z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej i Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:

 

Łupina, K., Kowalczyk, D., Zięba, E., Kazimierczak, W., Mężyńska, M., Basiura-Cembala, M., Wiącek, A.E., 2019. Edible films made from bledns of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study.  Food Hydrocolloids 96: 555-567, doi: 10.1016/j.foodhyd.2019.05.053.

 

Zaproszenie na wykład Prof. Carlo Vascotto, University of Udine, Italy

Zapraszamy na prezentację goszczącego w ICBN prof. Carlo Vascotto dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w auli 008 budynku ICBN. Prof. Vascotto, beneficjent programu NCN Polonez3, wygłosi wykład pt. „Molecular journey to unveil the mitochondrial nature of a DNA repair protein” .
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 

Konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy. Spotkanie zakończyło się zawarciem porozumienia o współpracy na rzecz rewitalizacji Zalewu. Porozumienie zostało podpisane przez Przemysława Dacę - Prezesa PGW Wody Polskie, Ministra Pawła Ciećko - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Przemysława Czarnka - Wojewodę Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Krzysztofa Żuka - Prezydenta Lublina. Na mocy porozumienia wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy. Nie bez powodu Konferencja odbyła się w ICBN KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę deklarującą podjęcie współpracy przy projekcie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w zakresie prowadzenia
wspólnych badań naukowych, budowania współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie popularyzacji i upowszechniania materiału naukowego. W imieniu KUL umowę o współpracy podpisała Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu.

 

 


Zaproszenie na majowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10:45 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt.„Wpływ temperatury na konkurencję pomiędzy Heterorhabditis megidis a Steinernema spp. (Nematoda: Rhabditidae” wygłosi mgr Magdalena Lis związana z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Najnowsze publikacje:

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych publikacjach pracowników naukowych z Pracowni Stresu Oksydacyjnego,Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych oraz Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:

Zwolak I., The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literaturę, „Biological Trace Element Research” 2019, p. 1–20.

Szmagara A., Krzyszczak A., Monitoring of fluoride content in bottled mineral and spring waters by ion chromatography, ,,Journal of Geochemical Exploration” 2019, no. 202. p. 7-34.


Lis M., Sajnaga E., Kreft A., Skrzypek T., Kazimierczak W., Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data, „Journal of Helminthology” 2019, no. 93. p. 356-366.

 

Zaproszenie na kwietniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:45 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt.„Badania struktury molekularnej kompleksu glikolu polietylenowego w warstwie powierzchniowej miedzi osadzanej elektrolitycznie metodą spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasem przelotu” wygłosi dr Robert Mroczka, Kierownik Laboratorium Optyki Rentgenowskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN

Zapraszamy na seminarium ICBN, które odbędzie się 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego” wygłosi dr hab. Magdalena Staniszewska, Dyrektor ICBN oraz Kierownik Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

STARSZE INFORMACJE W ARCHIWUM

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019, godz. 23:24 - Emil Zięba