Szanowni Państwo,

Dziękując za współprace w minionym roku zwracam się do Państwa z serdecznymi życzeniami na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzone w zdrowiu i serdecznej rodzinnej atmosferze. Niech ten miły czas napełni nas wszystkich nadzieją i pozytywnym spojrzeniem na przyszłość.

Życzę sukcesów w Nowym Roku 2021, mając nadzieje na dalszą współpracę.

Z pozdrowieniami - przesyła Dyrekcja ICBN

 

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dyrektor ICBN serdecznie zapraszamy na comiesięczne seminarium.  

Najbliższe odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godz. 9:00 w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

 

Wykład pt. "Chromatograficzne metody oznaczania patuliny (mykotoksyny) w owocach" przedstawi dr Agnieszka Szmagara z Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

 Nagroda dla Dyrektor ICBN

 

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation za pracę nad technologią do diagnostyki nowotworów opracowywanej przez firmę SDS Optic z siedzibą na terenie kampusu KUL przy Konstantynów.

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z Całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami.


Szczegóły:
SDS Optic i Politechnika Wrocławska zwycięzcami konkursu Innovation Radar Prize 2020
Informacja na portalu Twitter
Informacja na portalu Facebook

 

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dyrektor ICBN serdecznie zapraszamy na comiesięczne seminarium.  

Najbliższe odbędzie się w czwartek 12 listopada o godz. 9:00 w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wykład pt. "Analiza struktury błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt Sus scrofa domestica / Sus scrofa (Duroc / Hampshire /dzik) w okresie postnatalnym" wygłosi dr hab. Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

 

Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN 

Szanowni Państwo,

w związku z nadesłanymi prośbami, informujemy, że comiesięczne seminaria ICBN zostają przeniesione na drugie czwartki miesiąca, godz. 9:00.

W tym miesiącu wyjątkowo seminarium odbędzie się w czwartek 15 października, godz. 9:00.

 

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wykład pt. "Wpływ fluktuacji temperatury na wybrane aspekty biologii Steinernema carpocapsae" wygłosi dr Waldemar Kazimierczak z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN w ICBN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich Pracowników oraz Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, a także osoby zainteresowane prezentowanymi zagadnieniami.

By uzyskać dostęp do spotkania w MS Teams należy wysłać mail z taką prośbą na adres Sekretariatu ICBN tj. icbn@kul.pl 

 

Najnowsze publikacje:

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

 

K. Tyszczuk-Rotko, J. Kozak, M. Sztanke, K. Sztanke, I. Sadok, A screen-printed sensor coupled with flow system for quantitative determination of a novel promising anticancer agent candidate, Senors 20(18) (2020) 5217 - 5228, doi:10.3390/s20185217 (IF 2019 = 3,275  MNiSW = 100) Nauki chemiczne i biologiczne.

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego

 

Ścibior A., Hus I., Mańko A., Jawniak D. 2020. Evaluation of the level of selected iron-related proteins/receptors in the liver of rats during separate/combined vanadium and magnesium administration, J. Trace Elem. Med. Biol., 61, 126550.

 

Ścibior A., Pietrzyk Ł., Plewa Z., Skiba A. 2020. Vanadium: risks and possible benefits in the light of a comprehensive overview of its pharmacotoxicological mechanisms and multi-applications with a summary of further research trends. J. Trace Elem. Med. Biol., 61, 126508.

 

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

 

R. Mroczka, A. Słodkowska, The properties of the polyethylene glycol complex PEG(Na+)(Cu+) on the copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary-Ion Mass Spectrometry. The new insights, Electrochimica Acta, 2020 (339),   doi.org/10.1016/j.electacta.2020.135931

 

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w drugi wtorek miesiąca tj. 10 marca 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08 (Konstantynów 1J).

Wykład pt. "Modyfikacja polimeru PEEK w aspekcie zastosowań biomedycznych" wygłosi mgr Kacper Przykaza z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Zaproszenie na lutowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca tj. 11 lutego 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Charakterystyka materiału polisacharydowo - tlenkowego z wykorzystaniem techniki Langmuira" wygłosi mgr Agata Ładniak z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Nasze ostatnie publikacje :

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

 

Sajnaga, E., Kazimierczak, W., 2020. Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview. Symbiosis, doi: 10.1007/s13199-019-00660-0.


Skowronek, M., Sajnaga, E., Pleszczyńska, M., Kazimierczak, W., Lis, M., Wiater, A., 2020. Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification. International Journal of Molecular Sciences 21: e580, doi: 10.3390/ijms21020580.

 

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego:

 

Ścibior A., Szychowski KA., Zwolak I., Dachowska K., Gmiński J. In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers, J. Appl. Toxicol., 2020, 1-11. DOI: 10.1002/jat.3939 [IF: 3.065]

 

Zwolak I., 2020. Protective Effects of Dietary Antioxidants against Vanadium-Induced Toxicity: A Review. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2020, Article ID 1490316, 14 pages.

 

 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells
Ilona Sadok, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Robert Mroczka, Magdalena Staniszewska
Talanta, Available online 18 November 2019, 120574
DOI information: 10.1016/j.talanta.2019.120574

Sadok I, Rachwał K, Staniszewska M. in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 176, 30 November 2019, 112805.

 

 

Laboratorium Optyki Rengenowskiej

 

K. Przykaza, K. Woźniak, M. Jurak, A. E. Wiącek, R. Mroczka, Properties of the Langmuir and Langmuir–Blodgett monolayers of cholesterol-cyclosporine A on water and polymer support. Adsorption, May 2019, Volume 25, Issue 4, pp 923–936

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej oraz Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:

 

Łupina, K., Kowalczyk, D., Zięba, E., Kazimierczak, W., Mężyńska, M., Basiura-Cembala, M., Wiącek, A.E., 2019. Edible films made from bledns of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study.  Food Hydrocolloids 96: 555-567, doi: 10.1016/j.foodhyd.2019.05.053.

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium naukowe w ICBN 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca tj. 14 stycznia 2020 o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Nowe zastosowania elektrod sitodrukowanych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód" wygłosi dr  Katarzyna Jędruchniewicz z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN.

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN 

 Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 9:00 na parterze budynku ICBN w auli 0.08.

Wykład pt. "Próba wyjaśnienia patomechanizmu anemii mikrocytarnej hipochromicznej po podawaniu wanadu oddzielnie oraz w kombinacji z magnezem" wygłosi dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL z Pracowni Stresu Oksydacyjnego.

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN 

W dniu 12 listopada o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Materiały hybrydowe - synteza, charakterystyka i zastosowanie analityczne”, który wygłosi mgr Agnieszka Krzyszczak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Spotkanie z Prezesem PGW Wody Polskie

 

O realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” rozmawiano 25 października na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina odbyły się na zaproszenie Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Podczas konsultacji zaprezentowano i szczegółowo omówiono warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.

 

 Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 8 października (najbliższy wtorek) o godzinie 9:00 w w auli 0.08 odbędzie się wykład pt. "Wpływ preparatyki na jakość uzyskiwanego obrazu w mikroskopii skaningowej”, który wygłosi dr hab. Tomasz Skrzypek Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2019 r. dr Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Nadanie stopnia naukowego naszemu pracownikowi.

 

Miło nam poinformować, że dn. 27 czerwca 2019 r.  mgr Magdalenie Lis nadano stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Promotorem pomocniczym był kierownik Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, Pan dr Waldemar Kazimierczak.

 

Zaproszenie na wykład Prof. Carlo Vascotto, University of Udine, Italy

Zapraszamy na prezentację goszczącego w ICBN prof. Carlo Vascotto dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w auli 008 budynku ICBN. Prof. Vascotto, beneficjent programu NCN Polonez3, wygłosi wykład pt. „Molecular journey to unveil the mitochondrial nature of a DNA repair protein” .
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 

Konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja dotycząca rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy. Spotkanie zakończyło się zawarciem porozumienia o współpracy na rzecz rewitalizacji Zalewu. Porozumienie zostało podpisane przez Przemysława Dacę - Prezesa PGW Wody Polskie, Ministra Pawła Ciećko - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Przemysława Czarnka - Wojewodę Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Krzysztofa Żuka - Prezydenta Lublina. Na mocy porozumienia wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy. Nie bez powodu Konferencja odbyła się w ICBN KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę deklarującą podjęcie współpracy przy projekcie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w zakresie prowadzenia
wspólnych badań naukowych, budowania współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie popularyzacji i upowszechniania materiału naukowego. W imieniu KUL umowę o współpracy podpisała Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu.

 

 


Zaproszenie na majowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10:45 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt.„Wpływ temperatury na konkurencję pomiędzy Heterorhabditis megidis a Steinernema spp. (Nematoda: Rhabditidae” wygłosi mgr Magdalena Lis związana z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

STARSZE INFORMACJE W ARCHIWUM