12.03.2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

"Psychologia twórczosci a terapia przez sztukę". Przemówienie Kierownika naszej Katedry w czasie otwarcia wystawy "Terapia przez sztukę".

2.03.2007

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski przedstawił wykład pt. "Artysta natchniony" na Ogólnopolskiej Sesji Akademii Artes Liberales (Lublin, 26 luty - 10 marca)

19.02.2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. A. Sękowski wygłosił przemówienie pt. Osoba Ks. prof. dr hab. Władysława Prężyny i jej znaczenie dla Wydziału Nauk Społecznych KUL na otwarcie sympozjum nt. "Ks. prof. dr hab. Władysław Preżyna kapłan, mistrz
i nauczyciel".

26.01.-28.01.2007

W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie PTP-u. Prof. Andrzej Sękowski został ponownie wybrany na wiceprzewodniczacego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


08.01.-21.01 Zakopane

Warsztaty psychologiczne dla wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży w ramach projektu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci poprowadził prof. dr hab. Andrzej Sękowski


styczeń 2007

W roku 2007 będą kontynuowane badania międzykulturowe-porównawcze w ramach programu koordynowanego przez dr Filipa De Fruyt z Uniwersytetu w Gent "Personality Profiles of Ages across Cultures:Informant Ratings of Adolescent Indyviduals and Nations (NEO-Pi-3; Form R., 2005). Tłumaczenia metody oraz badań polskich studentów podjął się prof. dr hab. Andrzej Sekowski oraz o.dr Waldemar Klinkosz.


styczeń 2007

W Katedrze kontynuowane są badania międzykulturowo-porównawcze w ramach programu "Personality of Ages across Cultures: Informant Ratings of Adolescent Indyviduals and Nations (National Charakter Survey - NCS; Peabody, 1985)", koordynowanego przez dr Filipa de Fruyt.


1-2 grudnia 2006

Na konferencji w Chełmie "Wyzwania współpracy transgranicznej Polska-Ukraina" prof.dr hab. Andrzej Sękowski przedstawił referat pt. Stereotypy i uprzedzenia w relacjach transgranicznych.


20 listopad 2006, Zamek Królewski w Warszawie

Kierownik naszej Katedry został zaproszony na uroczystość wręczenia stypendiów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.. Przedstawił wykład pt. Rola inteligencji i zdolności w rozwoju ucznia wybitnie zdolnego.


18-19 października 2006

W Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego". Prof. dr hab. A. Sękowski przedstawił wykład pt. Aksjologiczne aspekty osiągnięć człowieka.