Nowa Publikacja

10 stycznia 2007

Ukazała się książka pod redakcją Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl i Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej
O OSOBOWOŚCI PRAKTYCZNIE WSZYSTKO
Ćwiczenia z psychologii osobowości.
Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Wydawnictwo KUL

Okładka Ze wstępu Autorów:
Nauczanie psychologii w ogóle, a psychologii osobowości w szczególności, stanowi zadanie ważne i odpowiedzialne zarazem. Nie można sobie bowiem wyobrazić skutecznie pomagającego psychologa, który nie znałby teorii osobowości. Jednak znajomość teorii osobowości nie polega na jej pamięciowym opanowaniu czy choćby na umiejętności podania i zdefiniowania jej głównych pojęć, lecz na zdolności do tego, by spojrzeć przez jej pryzmat na rzeczywistość i w efekcie dostrzec rzeczy wcześniej umykające naszej uwadze.
Nauczanie teorii osobowości jest więc zadaniem trudnym. Z myślą o efektywnej jego realizacji powstała niniejsza książka. Stanowi zbiór ćwiczeń, jakie można przeprowadzić na zajęciach z psychologii osobowości lub z psychologii różnic indywidualnych. Zgodnie z założeniem Autorów, książka również może stanowić pomoc dydaktyczną do wykładów, seminariów, konwersatoriów.

Wywiad z profesorem Piotrem Olesiem


Wywiad z prof. dr hab. Piotrem Olesiem - laureatem subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - program MISTRZ 2006.
Tekst publikowany jest w Przeglądzie Uniwersyteckim nr 6 (104) - listopad-grudzień 2006.

str_1.pdf str_1.pdf              str_2.pdf str_2.pdf             str_3.pdf str_3.pdf

Prof. Piotr Oleś laureatem konkursu "MISTRZ"


Prof. Piotr Oleś laureatem konkursu "MISTRZ"
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program "Mistrz" jest realizowany od 1998 r. i w każdym roku obejmuje inny obszar nauki - w roku 2006 są nim nauki humanistyczne i społeczne. Adresowany jest do aktywnie działających naukowo osób, których dotychczasowy dorobek stanowi rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią skutecznie łączyć pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy chcą w nim uczestniczyć, przedstawiają informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.

Uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom konkursu odbyło się 18 października 2006 w Bibliotece Uniwersyteckiej Warszawie.