Przewodnik po reformie - Ustawa 2.0

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią

 

"Przewodnika po systemie szkolnictwa wyższego i nauki"

 

 

Publikacja obejmuje m.in.:

 

 • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
 • Sprawy pracownicze
 • Procedury awansu naukowego
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
 • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
 • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
 • Finansowanie uczelni
 • Nadzór nad uczelniami.

Aktualizacja zarządzenia w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 lutego 2019 r. wydało

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

Zmiany nastąpiły w składach zespołów dyscyplin naukowych:

 

 • językoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • pedagogika.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!


Ogłoszono skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało

Zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zespoły doradcze dla poszczególnych dyscyplin powołane zostały na okres od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Wśród członków znaleźli się także naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia!

 

 


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz obejmuje 536 pozycji, większość to wydawnictwa polskie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Wykaz wydawnictw - pełna lista

 

 


Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat dotyczący terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu "Wsparcie czasopism naukowych".

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest

na II połowę lutego 2019 roku.

 


Indeksowanie czasopism naukowych w bazie Scopus

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem

dr inż. Katarzyny Gacy-Zając, Konsultantki Klienta Elsevier

w Europie Środkowo-Wschodniej -

"Indeksowanie czasopism naukowych w bazie Scopus"

Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozporządzenie dotyczące sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw, którego podstawowe założenia to dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów.

 

Szczegóły na stronie Konstytucji dla Nauki.

 

 

Tekst rozporządzenia

 


Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znalazły się w niej informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

 

Zachęcamy do lektury!

 


Instrukcja aplikowania czasopism do bazy Scopus

Gorąco zachęcamy redakcje czasopism i wszystkich zainteresowanych tą tematyką

do zapoznania się z materiałami przygotowanymi

przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

 

Instrukcja aplikowania do bazy Scopus

 

Instrukcja przygotowana została m.in. w oparciu o podręcznik dr Anety Drabek

 

"Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism".

 


Poradnik dr Ewy Rozkosz dedykowany redaktorom i wydawcom już dostępny w ReKUL

W Repozytorium Instytucjonalnym KUL udostępniliśmy najnowszą książkę

p. dr Ewy Rozkosz:

“Rozwój czasopisma naukowego: poradnik dla redaktorów i wydawców”

 

 

Autorka we wstępie informuje, że:

Publikacja stanowi kontynuację i uzupełnienie do wcześniej wydanych poradników dla redakcji i wydawców polskich czasopism, autorstwa Emanuela Kulczyckiego (z 2013 roku) i Anety Drabek (z 2018 roku).

Książkę rekomenduje dr Aneta Drabek – specjalista od ewaluacji czasopism.