Program "Wsparcie czasopism naukowych" - najnowszy komunikat MNiSW

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat

dotyczący wyników oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych

w konkursie w ramach programu  "Wsparcie czasopism naukowych".

 

 

 

 

2019-03-01

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 lutego 2019 r. wydało

 

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

 

 

2019-02-28

Aktualizacja Rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 lutego 2019 r. wydało

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zmiana nastąpiła w § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 roku.

 

Ww. paragraf otrzymał brzmienie:

 

„2. Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

2019-02-25

Przewodnik po reformie - Ustawa 2.0

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią

 

"Przewodnika po systemie szkolnictwa wyższego i nauki"

 

 

Publikacja obejmuje m.in.:

 

 • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
 • Sprawy pracownicze
 • Procedury awansu naukowego
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
 • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
 • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
 • Finansowanie uczelni
 • Nadzór nad uczelniami.
2019-02-28

Aktualizacja zarządzenia w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 lutego 2019 r. wydało

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

Zmiany nastąpiły w składach zespołów dyscyplin naukowych:

 

 • językoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • pedagogika.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

2019-02-08

Ogłoszono skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało

Zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zespoły doradcze dla poszczególnych dyscyplin powołane zostały na okres od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Wśród członków znaleźli się także naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia!

 

 

2019-01-29

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz obejmuje 536 pozycji, większość to wydawnictwa polskie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Wykaz wydawnictw - pełna lista

 

 

2019-01-21

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat dotyczący terminu ogłoszenia wyników konkursu w ramach programu "Wsparcie czasopism naukowych".

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest

na II połowę lutego 2019 roku.

 

2019-01-14

Indeksowanie czasopism naukowych w bazie Scopus

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem

dr inż. Katarzyny Gacy-Zając, Konsultantki Klienta Elsevier

w Europie Środkowo-Wschodniej -

"Indeksowanie czasopism naukowych w bazie Scopus"

2018-12-14 Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozporządzenie dotyczące sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw, którego podstawowe założenia to dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów.

 

Szczegóły na stronie Konstytucji dla Nauki.

 

 

Tekst rozporządzenia

 

2018-11-14