23-04-2019

Szanowni Państwo, poniżej znajdą państwo listę rankingową kandydatów/kandydatek - osób zawkalifikowanych na staże po drugiej turze rekrutacji w podziale na kierunki studiów i kobiety oraz mężczyzn z kierunków - kierunki stacjonarne:

 • filologia angielska - II rok II stopień
 • filologia germańska - II rok II stopień
 • filologia polska - II rok II stopień
 • filologia romańska - II rok II stopień
 • historia - II rok II stopień
 • historia sztuki - II rok II stopień
 • edytorstwo - III rok I stopień

którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna:

 

Lista rankingowa - staże WNH II edycja - rok akademicki 2018/2019 - II tura - kobiety i mężczyźni - 23.04.2019 r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28-01-2019

Lista rankingowa kandydatów/kandydatek - osób zawkalifikowanych na staże po pierwszej turze rekrutacji w podziale na kierunki studiów i kobiety oraz mężczyzn z kierunków - kierunki stacjonarne:

 • filologia angielska - II rok II stopień
 • filologia germańska - II rok II stopień
 • filologia polska - II rok II stopień
 • filologia romańska - II rok II stopień
 • filologia słowiańska - II rok II stopień
 • historia - II rok II stopień
 • historia sztuki - II rok II stopień
 • edytorstwo - III rok I stopień

którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna:

 

Lista rankingowa - staże WNH II edycja - rok akademicki 2018/2019 - I tura - kobiety i mężczyźni - 28.01.2019 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19-10-2018

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na staże dla kierunków II roku II stopnia kierunków filologie: angielska, germańska, polska, słowiańska, romańska, kierunkow historia, historia sztuki oraz III roku I stopnia kierunku edytorstwo zostaje uruchomiona od dnia 22 października 2018 r. do odwołania / wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod linkiem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07-06-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 08.06.2018 r. Biuro projektu (GG-200 i CN-201) będzie od godz. 12.30 zamknięte z uwagi na zarządzone godziny Rektorskie od ww. godziny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

31-05-2018

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.06.2018 r.  Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 04.06.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15-05-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27-04-2018

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 01.05.2018 r. do 04.05.2018 r. włącznie, Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 07.05.2018 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

27-04-2018

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja"

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu stażowego dla 167 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych:

I stopnia kierunku edytorstwo oraz II stopnia kierunków:

filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja". 

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych. Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc., w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju takich jak: BPO, B+R i KREATYWNA.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 50% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

logo_power_kolor1

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 12:52 - Piotr Siemaszko