Pozytywna ocena PKA dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

 

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Wielkanoc 2021

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana …...

 

 

Gdy umierał napawali się radością, że Go wreszcie pokonali.

W  krzyżu widzieli jawny znak Jego totalnej klęski.

Nawet na moment nie pomyśleli, iż może być inaczej.

 

Zmartwychwstał po trzykroć zwycięski

Pokonał śmierć – fundamentalne przekleństwo człowieka

Pokonał piekło – stan zgubnej ułomności, skazy i defektu

Pokonał szatana – podstawowe źródło, pogardy, nienawiści i zła

 

Przez cały czas konsekwentnie zmierzał do śmierci.

Ulegając jej, zwyciężył ją – zainicjował niekończące się  życie. 

Śmierć nie była już końcem, lecz nowym początkiem.

Podstawowym narzędziem i procedurą przemiany.

 

Jeśli pragniemy życia, cenimy życie, szanujemy życie.

Jeśli dążymy do bycia coraz lepszym, coraz doskonalszym.

Jeśli pragniemy dobra, przyjaźni, miłości.

Jeśli chcemy zwyciężyć w sobie to co nas spowalnia, ogranicza i kaleczy.

Trzeba nam sięgnąć po doświadczenia Chrystusa.

Trzeba nam obumierać z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Obumierać, czyli coraz więcej wymagać od siebie.

Obumierać, czyli coraz lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki.

Obumierać, czyli coraz bardziej rozwijać swoją wrażliwość i troskę o innych.

Obumierać, czyli coraz mocniej, wręcz bezgranicznie ufać Bogu.

 

Moi drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę

tak istotnego w obecnej chwili zdrowia, nadziei, poczucia spełnienia i bezpieczeństwa,

a przede wszystkim doświadczenia procesu zwycięskiego obumierania i ponownego odrodzenia.

 

Błogosławionych świąt !

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Wielkanoc, 2021.


Zapraszamy do przesyłania prac do specjalnego wydania czasopisma Sensors pt.: "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules"

Szanowni Państwo,

 

Pani prof. Magdalena Staniszewska wraz z Panią dr Iloną Sadok (Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii) prowadzą specjalne wydanie czasopisma Sensors (ISSN 1424-8220, IF 3.275), zatytułowane "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules".

 

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki specjalnego wydania dostępne są na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/Electrochem_Sens_Determ_Bio

Poniżej zaproszenie do przesyłania prac do tego specjalnego wydania. Prace mogą być przesyłane do 15 stycznia 2022 r.

flyer_-_electrochem_sens_determ_bio 

banner_-_electrochem_sens_determ_bio_horizontal_light


Uwaga studenci pielęgniarstwa!

plakat_stypendia2021

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy
tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 29 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie pod tym linkiem


Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-10/21 Rektora KUL z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia dydaktyczne prowadzi się w formie zdalnej, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W trybie stacjonarnym mogą odbywać się także seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów.

  • Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
  • Na kierunkach: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOTECHNOLOGIA część zajęć prowadzona jest zdalnie, a część stacjonarnie lub hybrydowo. Wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie bądź hybrydowo zamieszczono poniżej w rozwinięciu aktualności.
Czytaj dalej...

Nabór zimowy na ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU (studia II stopnia)

ZAPRASZAMY NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Od 11 stycznia do 22 lutego 2021 r. trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Kwalifikacja odbywa się w trybie wolnym, tj. w kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 

Szczegóły na stronie: kandydat.kul.pl


Boże Narodzenie 2020

„Dziś narodził się

Chrystus, Pan, Zbawiciel"

 

 

 

Chrystus, Bóg-Człowiek: 

 

Narodził się dzieckiem w Betlejem – dla człowieka

Przemierzał Palestynę uzdrawiając, głosząc orędzie zbawienia – dla człowieka

Ustanowił Eucharystię, swoje Ciało i Krew na pokarm – dla człowieka

Umarł na krzyżu i zmartwychwstał – dla człowieka

Założył Kościół, wspólnotę zbawionych – dla człowieka

 

Jesteś Człowiekiem, chrześcijaninem:

 

Ochrzczonym, a przez to szczególnie zespolonym nie ze światem, lecz z Chrystusem.

Pielęgnujesz swoje człowieczeństwo, nie dla siebie, zadowolenia innych, lecz dla Chrystusa

Pracujesz, kochasz, cierpisz, nie dla zysku, sławy, znaczenia, władzy, lecz dla Chrystusa

Jesteś w Kościele, nie dla spokoju, nacisku sąsiadów, upomnień księży, lecz dla Chrystusa

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Zawsze !

 

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący świąteczny Dzień Narodzenia Pańskiego oraz Nowy Rok z serca życzę,

aby narodziny Chrystusa i nasza przynależność do Jego Kościoła była dla Was, przez cały ten czas, źródłem ogromnej dumy,

szalonej radości  i wręcz huraganu nadziei.

A dobry Bóg niech jeszcze co nieco dorzuci: szczyptę wiary, garść zdrowia i utrzęsioną, solidną miarę miłości. 

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL


Bioanalytical technologies - nowy kierunek międzynarodowy

Informacja o nowym kierunku międzynarodowym Bioanalytical technologies ukazała się w kwartalniku Biotechnologia.pl.

Najnowsze wydanie dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na https://biotechnologia.pl/kwartalnik.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału w zakładce International Studies.


Naukowcy z KUL pomagają lubelskiemu Sanepidowi w walce z Covid-19

Pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL włączyli się w zwalczanie COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. Przygotowali oprogramowanie, które umożliwia śledzenie stanu ognisk epidemii. Powstało ono zaledwie w kilkadziesiąt godzin.

 

Z apelem o pomoc do lubelskich uczelni zwrócili się  Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. W odpowiedzi pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL dr Marcin Płonkowski, mgr Sara Jurczyk, mgr inż. Kamil Zieliński opracowali oprogramowanie, dzięki któremu powstają raporty dotyczące ognisk epidemii w regionie.

 

Do tej pory przygotowywanie takiego raportu, liczącego przy obecnym stanie epidemii kilkadziesiąt stron i zawierającego dużą liczbę danych, zajmowało wiele godzin pracy, teraz potrzebne dane Sanepid uzyska w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu możliwy będzie skuteczniejszy monitoring ognisk choroby, których na terenie województwa występuje już około dwieście.

 

Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą usprawnić przetwarzanie i analizę danych dotyczących epidemii Covid-19.

 

Informacje w mediach:

Radio CENTRUM

Teleexpress

TVP3 LUBLIN

Radio ESKA LUBLIN

Lublin24.pl

Radio Lublin

ekai.pl

Opoka

Niedziela

misyjne.pl