Wicemistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich

Z przyjemnością informujemy, że Pani Magdalena Abramowicz, absolwentka Architektury krajobrazu, wraz ze swoim partnerem Grzegorzem Zmokłym, w sobotę 6 listopada br. zajęli II miejsce w Mistrzostwach Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich w kategorii par dorosłych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Laureaci XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową

foto_laureaci_z_kulMiło nam poinformować, że absolwenci z Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu zostali nagrodzeni w XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta.

 

Pan Radosław Gryczan, absolwent Informatyki, otrzymał I nagrodę (6 tys. zł) za pracę "Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami”. Praca powstała pod kierunkiem dr. Michała Horodelskiego z Katedry Informatyki Stosowanej KUL.

 

Pani Magdalena Abramowicz, absolwentka Architektury krajobrazu, otrzymała staż (o wartości 4,5 tys. zł) w Urzędzie Miasta Lublin za pracę "Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubiarz, prof. KUL z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji na stronie Lublin 24


Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022

1 października 2021 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.  

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I stopnia - godz. 12.00, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - godz. 11.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.00, s. B-007 (ul. Konstantynów 1I)
 • INFORMATYKA I stopnia - godz. 11.00, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • INFORMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - godz. 12.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia -  godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • POŁOŻNICTWO I stopnia - godz. 13.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)

 

Od 1 do 7 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny (szczegółowy harmonogram). W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych

 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów kierunku DIETETYKA I stopnia prowadzonego w Filii KUL w Stalowej Woli zamieszczono tutaj.

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

 

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (zakładka Studia-Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 43 zł. Zostanie naniesione zobowiązanie, które będzie widoczne dla studenta po zalogowaniu się na koncie e-kul. W przypadku studentów, którzy opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 25.10.2021 r. ochrona ubezpieczenia obowiązuje odpowiednio od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Osoby, które opłacą składkę po podanym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po wpłacie do 30.09.2022 r.

 6. Podział na grupy lektoratowe jest dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.

 7. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej SWFiS (https://www.kul.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-zimowym-2021-2022,art_96190.html)

 8. Obowiązkowe szkolenia będą dostępne od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00 na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL:

 1. Rekolekcje „Na dobry start - wstań i idź!" oraz całonocne czuwanie modlitewne (szczegółowe informacje na stronie internetowej KUL).
 2. 4 października w godz. 9.00-14.00, Atrium Collegium Norwidianum - Życie studenta w pigułce czyli spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich oraz jednostek uniwersyteckich.
 3. Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych oraz o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie (godziny urzędowania Sekretariatu Wydziału: od poniedziałku do piątku 7.30-13.00, 13.15-15.30 przerwa od 13.00-13.15).

 4. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.


Darmowe certyfikowane szkolenie "Bezpieczeństwo IT"

bezpieczenstwo_itInformujemy, że są dostępne miejsca na certyfikowane szkolenie "Bezpieczeństwo IT" dla studentów informatyki. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. projektowania bezpiecznych sieci, administrowania sieciami komputerowymi, szyfrowania danych w Windows. Szczegółowe informacje na plakacie.


Stypendia Gminy Kluczbork dla studentów Pielęgniarstwa

plakat_stypendia2021

Gmina Kluczbork udziela stypendiów dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Proponowane stypendia wynosić będą 2000 zł miesięcznie dla studentów kierunków lekarskich, oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie dla studentów kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne i mogą się one łączyć z innymi stypendiami (np. stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Warunkiem jest podjęcie pracy w kluczborskim szpitalu powiatowym po ukończeniu studiów. 

 

Nabór wniosków trwa od 1. czerwca do 10. września.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1244,stypendia-dla-studentow-medycyny-pielegniarstwa-lub-ratownictwa-medycznego

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/3797551690294591


Sukces w konkursie Spinaker. Nowy projekt międzynarodowy w Instytucie Nauk Biologicznych

Miło nam poinformować, że przygotowany przez nauczycieli akademickich z kierunku biotechnologia projekt pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia: Warsztaty technik laboratoryjnych stosowanych w biomedycynie i monitoringu zasobów naturalnych”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 636 660 zł w ramach programu Spinaker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem projektu jest podniesienie umiędzynarodowienia prowadzonych przez Instytut Nauk Biologicznych KUL kierunków studiów, dzięki prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla studentów obcokrajowców w siedzibie INB. Dodatkowymi aktywnościami będzie promocja Polski i Lubelszczyzny jej przyrody i kultury.


Zajęcia fakultatywne dla studentów Biotechnologii II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Od następnego roku akademickiego członkowie zespołu badawczego z Adamed Pharma, jako członkowie konwentu pracodawców kierunku Biotechnologia, będą prowadzić zajęcia fakultatywne dla naszych studentów:

 • Pan prof. Marcin Kołaczkowski: What does it take to become a drug? Overview of the Drug Discovery and Development process
 • Pan dyrektor Bartłomiej Żerek (nasz absolwent): Biologics as Medicines.

Dlatego miło nam poinformować o ich wielkim sukcesie - opracowana przez naukowców molekuła jest kandydatem na innowacyjny lek w neuropsychiatrii, zawarta została też globalna umowa licencyjna z amerykańską firmą Acadia Pharmaceuticals.

 

Więcej informacji na stronie:

https://biotechnologia.pl/farmacja/opracowana-przez-naukowcow-adamedu-molekula-kandydatem-na-innowacyjny-lek-w-neuropsychiatrii-rozmowa-z-autorami-projektu,20883


Wirtualne spotkanie branżowe dla studentów KUL

 

Biuro Karier KUL i Urząd Miasta Lublin organizuje 11.05. (wtorek) o godz. 16:00 wirtualne spotkanie z pracownikami największych, lubelskich firm z branży BPO/SSC. To spotkanie może być dla jej uczestników przepustką do zatrudnienia lub sprawdzenia się w czasie letnich praktyk, bo firmy podzielą się wiedzą, jak efektywnie przejść otwarte i planowane procesy rekrutacyjne. Wypełnij formularz i dowiedz się więcej: https://kariera.kul.pl/index.php/664824?newtest=Y&lang=pl

https://www.facebook.com/kulbiurokarier/posts/4142061869184890 


Powołanie Dyrektora Instytutu Nauk o Inżynieryjno-Technicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Pani dr inż. Ewa Hołota powołana została do pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!