Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Dnia 20.12.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

KOMUNIKAT


Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu wybrany!

Zgromadzenie Wydziałowe w dniu 16 stycznia 2020 r.wybrało

ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.


Przebudowa strony Wydziału

 

Trwają prace nad budową strony internetowej Wydziału.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

 

 


Noc Biologów na KUL

kul_plakat_2020_noc1Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego projektu Nocy Biologów, która odbędzie się 10 stycznia 2020 rNoc Biologów jest cyklicznym przedsięwzięciem mającym na celu popularyzację wiedzy o naukach biologicznych. W tegorocznym programie  znajdują się liczne prezentacje i warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, ale także do całych rodzin.  Na KUL  projekt będzie miał miejsce w Kampusie Poczekajka (ul. Konstantynów 1l) w godz. 15.00-20.00. Zapraszamy mieszkańców Lublina i okolic, głownie dzieci i młodzież, do wzięcia udziału w warsztatach, pokazach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie: www.nocbiologow.pl oraz na facebooku


Życzenia świąteczne

W dniu 18.12.2019r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie opłatkowe wszystkich wykładowców, studentów i pracowników administracyjnych Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Powołując się na słowa Pani Profesor dr hab. Ewy Skórzyńskiej-Polit, życzymy aby spędzony w tak miłej atmosferze czas wróżył dobrą współpracę połączonych wydziałów, które w przyszłym roku czeka wiele ważnych wyborów oraz ogrom pracy.

Jako Przedstawiciele samorządu, pragniemy złożyć na ręce wszystkich Państwa
najszczersze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz podziękować za zbliżający się już ku końcowi rok 2019.

Życzymy Wszystkim spokojnych i radosnych Świąt, spędzonych w gronie najbliższych,
a także dużo pomyślności w Nowym Roku – oby był on jeszcze owocniejszy niż 2019.
Ponadto, jako Studenci, życzymy Studentom, aby zaliczyli wszystkie egzaminy w sesji,  osiągając jak najwyższe wyniki.


Samorząd Studencki


Spotkanie opłatkowe - 18 grudnia 2019 r. godz. 13.30 s. WMP-18

W dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w Bibliotece Wydziałowej w s. WMP-18 odbędzie się

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Na czas spotkania ogłasza się godziny dziekańskie od 13.20 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy!


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 17 oraz MINIATURA 3

Z satysfakcją informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 17 finansowanie uzyskał projekt "Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego", który będzie realizowany przez pracowników Katedry Biologii Molekularnej KUL w ramach konsorcjum: 1. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Farmaceutyczny; 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu 3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym.

W konkursie MINIATURA 3 finansowanie uzyskał projekt dr hab. Anny Szafranek-Nakoniecznej "Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii organicznej do metanu w profilu torfowym - badania wstępne".

 

Serdecznie gratulujemy!


Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka.

 

Spotkanie Zespołu Oceniającego z Władzami Uczelni zostało zaplanowane o godz. 9.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).

Następnie w budynku Wydziału przy ul. Konstantynów 1H przeprowadzona zostanie ocena kształcenia na kierunku Matematyka.

Spotkanie końcowe z Władzami Uczelni zostało wstępnie zaplanowane o godz. 14.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).

 


Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

W dniu 4 grudnia 2019 r. Pani dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych - dyscyplina nauki biologiczne, nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy !


Wystawa rysunków dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL oraz posterów prac dyplomowych z lat 2010-2019

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę rysunków

dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL

oraz posterów prac dyplomowych z lat 2010-2019

w Bibliotece Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie.

 

Otwarcie wystawy odbędzie się
w środę 11.12.2019 r. o godz. 15.00.
Wystawa będzie dostępna do 15.01.2020 r. 
 

Na wystawie prezentowane będą prace rysunkowe i projekty koncepcyjne dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL, wybrane postery prac dyplomowych powstających w ramach seminarium magisterskiego "Projektowanie krajobrazu kulturowego" prowadzonego przez dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL. 

Tematyka prac dotyczy najczęściej koncepcji projektowych z Lublina i okolic.