Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymały dwa projekty badawcze pracowników Wydziału:

- dr. Waldemara Kazimierczaka z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Tytuł projektu: "Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema".

- dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Powołanie Dyrektorów Instytutów na kadencję 2020-2024

Uprzejmie informujemy, że JM Ksiądz Rektor powołał Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.:

 • Pana dr. hab. Macieja Masłyka, prof. KUL na Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych,
 • Pana dr. Marcina Płonkowskiego na p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy!


Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

1 października br. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021, która będzie transmitowana również online. 

 

Następnie (już od 1 października) będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Spotkania Studentów I lat studiów z Przedstawicielami Wydziału i Opiekunami lat, w czasie których nastąpi złożenie przez Studentów ślubowania, odbędą się na poszczególnych kierunkach studiów w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe według następującego harmonogramu:

 • Architektura krajobrazu I stopnia: w dniu 1 października o godz. 12:30 s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Biotechnologia I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. B-008 nazwiska od B do P, o godz. 11.00 s. B-008 nazwiska od R do Ż (ul. Konstantynów 1I)
 • Biotechnologia I stopnia - grupa w języku angielskim: w dniu 1 października o godz. 11.00 s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • Informatyka I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. WMP-118 - gr. 2, o godz. 10.00 s. WMP-21 - gr. 4, o godz. 10:50 s. WMP-117 - gr. 3, o godz. 11:40 s. WMP-604 - gr. 1, (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 2 października o godz. 13.20
 • Matematyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 1 października o godz. 10.50
 • Pielęgniarstwo I stopnia: w dniu 1 października godz. 12.00 s. B-008 nazwiska od A do Ł, o godz. 13.00 s. B-008 nazwiska od M do Ż (ul. Konstantynów 1I)

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

Architektura krajobrazu I rok I stopnia

Biotechnologia I rok I stopnia

Informatyka I rok I stopnia

Pielęgniarstwo I sem. I rok I stopnia

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie uczelni proszę stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych na: https://www.kul.pl/jak-zapobiegac-covid-19-zasady-bezpieczenstwa-na-kul,art_91676.html w przypadku narażenia lub ryzyka zarażania proszę nie brać udziału w spotkaniu tylko skontaktować się z Sekretariatem Wydziału. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

 

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku odbędą się online w formie prezentacji i testów zaliczających. Szkolenia będą dostępne dla studentów do końca października. W tym roku nie będzie zatem dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny. 

 

Osoby przyjęte na I rok studiów prosimy o wykonanie następujących czynności:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy)
 2. Należy uiścić opłatę za legitymację studencką – opłata w kwocie 22 zł - naniesiona na indywidualnym koncie studenta na e-kul, w zakładce “płatności”
 3. Szczegółowy rozkład zajęć jest widoczny na platformie e-kul (WEBS4A-Rozkład zajęć). Proszę zapoznać się również z podziałem na grupy, zamieszczonym w niniejszej aktualności.
 4. Po złożeniu ślubowania studenci zgłaszają się do sekretariatu Wydziału
  z potwierdzeniem opłaty za legitymację studencką oraz z następującymi dokumentami (jeśli wcześniej dokumenty te nie były składane):
  • oryginałem świadectwa dojrzałości (w przypadku studiów I stopnia); dyplomem ukończenia studiów (w przypadku studiów II stopnia) - dokumenty te należy okazać do wglądu
  • oryginałem formularza dla osób zakwalifikowanych na studia wraz ze zdjęciem
  • oświadczeniem o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
  • aktualnym zaświadczeniem lekarskim od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na biotechnologię i pielęgniarstwo.
 1. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 45 zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września 2021 r.
 2. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.
 3. Podział na grupy lektoratowe - link.
 4. Instrukcja do zdalnego nauczania znajduje się na stronie głównej KUL - link.
 5. Podział na grupy wychowania fizycznego zostanie zamieszczony na e-KUL w aktualnościach.

Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat

 


Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prosimy studentów o zapoznanie się z poniższymi informacjami o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:


BIOANALITYCAL TECHNOLOGIES - pierwszy międzynarodowych kierunek studiów na KUL powstał na naszym Wydziale

Miło nam poinformować, że osiągnęliśmy cel projektu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowany program międzynarodowych studiów II stopnia Bioanalitycal Technologies, został w pełni zaakceptowany przez MNiSW. Studia te będą prowadzone w języku angielskim wspólnie z International University of Sarajevo https://www.facebook.com/IUSEnglish/, jako joint programme (z minimum jednym semestrem, dla studentów KUL w Sarajewie a studentów IUS w Lublinie). Program łączy mocne strony obu uczelni, nowoczesne laboratoria i praktykę pracy w nich, na KUL i nowoczesne zagadnienia z informatyki, machine learning i design thinking z IUS plus bardzo duża ilość zajęć z praktykami (z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w pracy w przemyśle lub innej instytucji branżowej m.in. ADAMED Pharma Sp. z o.o., SDS Optic, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Bosnalijek, Instytut Upraw i Nawożenia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, BIOMED, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) i 360 godzin praktyk u naszych partnerów, którzy współtworzyli program studiów. Studia rozpoczną się w październiku roku 2021. Szczegóły programu niebawem na https://www.kul.pl/international-studies,19862.html .


Pozytywna ocena PKA dla kierunków: INFORMATYKA, MATEMATYKA i ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla następujących kierunków studiów realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL:

 • INFORMATYKA na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 146/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
 • MATEMATYKA na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 149/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 292/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.)

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionych kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.


Wielkanoc 2020 - życzenia świąteczne

Nie bójcie się ! Odwagi!

Jam zwyciężył świat !

 

 

Gdy umarł – opanował ich lęk i zawiedzione nadzieje

Tyle planów poszło na marne, tyle projektów przepadło

Co dalej będzie, być może wszystko stracone !

 

Reagowali różnie w sytuacji niebezpieczeństwa i niepewności

Jedni uciekali – do Emaus – szukając bezpiecznego miejsca

Inni zabarykadowali się w Wieczerniku

Odcięli od świata – poddali swoistej kwarantannie     

Zastosowali strategie przeczekania złego czasu

Tylko Maria Magdalena i kilka dziewczyn

Odważnie, nie zważając na potencjalnie niebezpieczeństwa

Trwały przy grobie ukochanego Nauczyciela i Mistrza

 

Poranek Wielkanocny wszystko zmieniał

Ulga, radość i nadzieja

A potem praca, aby odbudować wszystko

Sami dziwili się, że byli zdolni do tak heroicznego wysiłku

 

Moi Drodzy!

Bóg czasami dopuszcza różne utrapienia

Nie po to, aby coś niszczyć, lecz aby tylko sobie znanym sposobem

Wyprowadzić większe dobro.

  

Od chwili narodzin jesteśmy w ręku Boga

Jako chrześcijanie nosimy w sobie Chrystusa

Nasz Bóg jest rzeczywiście wszystkim we wszystkich

Stąd też, nasze życie ciągle zmienia się, ale się nie kończy

Jego kres to nie Ziemia, lecz wieczność !!

 

Po nocy, zawsze przychodzi dzień

Po burzy, spokój

Po Wielkim Piątku, Niedziela Zmartwychwstania

Po utrapieniu, radość i nadzieja

 

Moi Drodzy!

W ten czas próby, na okres całego Triduum Paschalnego i Zmartwychwstanie Pańskie

z serca życzę nadziei i wzajemnej miłości - silniejszej niż wszystko

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

 

Wielkanoc 2020


Uroczystość inauguracji studiów na kierunku Pielęgniarstwo

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
zapraszają na

uroczystość inauguracji studiów na kierunku Pielęgniarstwo

3 marca 2020 r. godz. 11.00
Aula w Budynku Biotechnologii (B-008) ul. Konstantynów 1i
 
W programie:
 • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
 • Słowo Pana dr. Zbigniewa Kędzierskiego, koordynatora kierunku Pielęgniarstwo
 • Immatrykulacja studentów – ślubowanie
 • Wykład inauguracyjny: „Pielęgniarstwo – zaszczytna służba bez ograniczeń” Pana Ministra prof. dr. hab. Wojciecha Maksymowicza, Sekretarza Stanu MNiSW
 • Wystąpienia gości
Oprawa muzyczna: Zespół Pieśni i Tańca KUL