Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

W dniu 4 grudnia 2019 r. Pani dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych - dyscyplina nauki biologiczne, nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy !


Wystawa rysunków dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL oraz posterów prac dyplomowych z lat 2010-2019

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę rysunków

dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL

oraz posterów prac dyplomowych z lat 2010-2019

w Bibliotece Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie.

 

Otwarcie wystawy odbędzie się
w środę 11.12.2019 r. o godz. 15.00.
Wystawa będzie dostępna do 15.01.2020 r. 
 

Na wystawie prezentowane będą prace rysunkowe i projekty koncepcyjne dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL, wybrane postery prac dyplomowych powstających w ramach seminarium magisterskiego "Projektowanie krajobrazu kulturowego" prowadzonego przez dr. hab. Sławomira Kolo, prof. KUL. 

Tematyka prac dotyczy najczęściej koncepcji projektowych z Lublina i okolic.


Rekrutacja na studia - nowy kierunek: pielęgniarstwo

rekrutacja zimowaRozpoczęła się rekrutacja zimowa na studia. Do 30 stycznia 2020 r. potrwa rekrutacja na pielęgniarstwo - nowy kierunek studiów I i II stopnia.

 

Natomiast do 24 lutego 2020 r. będzie można zrekrutować się na studia II stopnia na kierunkach:

 

Szczegóły na stronie: kandydat.kul.pl


Powołanie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Zarządzeniem Rektora KUL z dniem 1 grudnia 2019 r. został utworzony Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Powstał on z połączenia dotychczas istniejących: Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.