V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk"

Serdecznie zapraszamy do udziału w V już edycji Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbędzie się w dniach 25-26.06.2020 r. w Warszawie.

Głównym Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.


Więcej informacji na stronie konferencji: www.metagenomy2020.com.
Strona będzie systematycznie aktualizowana przez Organizatorów. Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 60.
Zachęcamy Państwa do udziału.

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Dnia 20.12.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

KOMUNIKAT


Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu wybrany!

Zgromadzenie Wydziałowe w dniu 16 stycznia 2020 r.wybrało

ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.


Przebudowa strony Wydziału

 

Trwają prace nad budową strony internetowej Wydziału.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

 

 


Noc Biologów na KUL

kul_plakat_2020_noc1Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego projektu Nocy Biologów, która odbędzie się 10 stycznia 2020 rNoc Biologów jest cyklicznym przedsięwzięciem mającym na celu popularyzację wiedzy o naukach biologicznych. W tegorocznym programie  znajdują się liczne prezentacje i warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, ale także do całych rodzin.  Na KUL  projekt będzie miał miejsce w Kampusie Poczekajka (ul. Konstantynów 1l) w godz. 15.00-20.00. Zapraszamy mieszkańców Lublina i okolic, głownie dzieci i młodzież, do wzięcia udziału w warsztatach, pokazach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie: www.nocbiologow.pl oraz na facebooku


Życzenia świąteczne

W dniu 18.12.2019r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie opłatkowe wszystkich wykładowców, studentów i pracowników administracyjnych Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Powołując się na słowa Pani Profesor dr hab. Ewy Skórzyńskiej-Polit, życzymy aby spędzony w tak miłej atmosferze czas wróżył dobrą współpracę połączonych wydziałów, które w przyszłym roku czeka wiele ważnych wyborów oraz ogrom pracy.

Jako Przedstawiciele samorządu, pragniemy złożyć na ręce wszystkich Państwa
najszczersze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz podziękować za zbliżający się już ku końcowi rok 2019.

Życzymy Wszystkim spokojnych i radosnych Świąt, spędzonych w gronie najbliższych,
a także dużo pomyślności w Nowym Roku – oby był on jeszcze owocniejszy niż 2019.
Ponadto, jako Studenci, życzymy Studentom, aby zaliczyli wszystkie egzaminy w sesji,  osiągając jak najwyższe wyniki.


Samorząd Studencki


Spotkanie opłatkowe - 18 grudnia 2019 r. godz. 13.30 s. WMP-18

W dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w Bibliotece Wydziałowej w s. WMP-18 odbędzie się

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Na czas spotkania ogłasza się godziny dziekańskie od 13.20 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy!


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 17 oraz MINIATURA 3

Z satysfakcją informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 17 finansowanie uzyskał projekt "Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego", który będzie realizowany przez pracowników Katedry Biologii Molekularnej KUL w ramach konsorcjum: 1. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Farmaceutyczny; 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu 3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym.

W konkursie MINIATURA 3 finansowanie uzyskał projekt dr hab. Anny Szafranek-Nakoniecznej "Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii organicznej do metanu w profilu torfowym - badania wstępne".

 

Serdecznie gratulujemy!


Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Matematyka.

 

Spotkanie Zespołu Oceniającego z Władzami Uczelni zostało zaplanowane o godz. 9.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).

Następnie w budynku Wydziału przy ul. Konstantynów 1H przeprowadzona zostanie ocena kształcenia na kierunku Matematyka.

Spotkanie końcowe z Władzami Uczelni zostało wstępnie zaplanowane o godz. 14.00 w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14 (pok. 117, I piętro).

 


Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

W dniu 4 grudnia 2019 r. Pani dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych - dyscyplina nauki biologiczne, nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy !