Naukowcy z KUL pomagają lubelskiemu Sanepidowi w walce z Covid-19

Pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL włączyli się w zwalczanie COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. Przygotowali oprogramowanie, które umożliwia śledzenie stanu ognisk epidemii. Powstało ono zaledwie w kilkadziesiąt godzin.

 

Z apelem o pomoc do lubelskich uczelni zwrócili się  Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. W odpowiedzi pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL dr Marcin Płonkowski, mgr Sara Jurczyk, mgr inż. Kamil Zieliński opracowali oprogramowanie, dzięki któremu powstają raporty dotyczące ognisk epidemii w regionie.

 

Do tej pory przygotowywanie takiego raportu, liczącego przy obecnym stanie epidemii kilkadziesiąt stron i zawierającego dużą liczbę danych, zajmowało wiele godzin pracy, teraz potrzebne dane Sanepid uzyska w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu możliwy będzie skuteczniejszy monitoring ognisk choroby, których na terenie województwa występuje już około dwieście.

 

Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą usprawnić przetwarzanie i analizę danych dotyczących epidemii Covid-19.

 

Informacje w mediach:

Radio CENTRUM

Teleexpress

TVP3 LUBLIN

Radio ESKA LUBLIN

Lublin24.pl

Radio Lublin

ekai.pl

Opoka

Niedziela

misyjne.pl


Organizacja zajęć dydaktycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi w strefie czerwonej

Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-306/2020 Rektora KUL z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na obszarze Uniwersytetu znajdującym się w strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem zajęć praktycznych, odbywają się w trybie online. Poniżej przedstawiamy wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:

Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie.


Pani Dyrektor ICBN najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Pani Profesor została ogłoszona najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020, a nagrodę wręczała Pani Komisarz Mariya Gabriel.

 

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z Całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami. Technologia, na podstawie której SDS Optic otrzymał nominację dla dr. hab. M. Staniszewskiej, prof. KUL w kategorii Women-led Innovation mogła się rozwijać m.in. dzięki otrzymanej z NCBiR dotacji w programie STRATEGMED. 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły:

SDS Optic i Politechnika Wrocławska zwycięzcami konkursu Innovation Radar Prize 2020

Informacja na portalu Twitter

Informacja na portalu Facebook


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 sierpnia 2020 r. dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !

 


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymały dwa projekty badawcze pracowników Wydziału:

- dr. Waldemara Kazimierczaka z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Tytuł projektu: "Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema".

- dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Powołanie Dyrektorów Instytutów na kadencję 2020-2024

Uprzejmie informujemy, że JM Ksiądz Rektor powołał Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.:

 • Pana dr. hab. Macieja Masłyka, prof. KUL na Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych,
 • Pana dr. Marcina Płonkowskiego na p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy!


Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

1 października br. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021, która będzie transmitowana również online. 

 

Następnie (już od 1 października) będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Spotkania Studentów I lat studiów z Przedstawicielami Wydziału i Opiekunami lat, w czasie których nastąpi złożenie przez Studentów ślubowania, odbędą się na poszczególnych kierunkach studiów w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe według następującego harmonogramu:

 • Architektura krajobrazu I stopnia: w dniu 1 października o godz. 12:30 s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Biotechnologia I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. B-008 nazwiska od B do P, o godz. 11.00 s. B-008 nazwiska od R do Ż (ul. Konstantynów 1I)
 • Biotechnologia I stopnia - grupa w języku angielskim: w dniu 1 października o godz. 11.00 s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • Informatyka I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. WMP-118 - gr. 2, o godz. 10.00 s. WMP-21 - gr. 4, o godz. 10:50 s. WMP-117 - gr. 3, o godz. 11:40 s. WMP-604 - gr. 1, (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 2 października o godz. 13.20
 • Matematyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 1 października o godz. 10.50
 • Pielęgniarstwo I stopnia: w dniu 1 października godz. 12.00 s. B-008 nazwiska od A do Ł, o godz. 13.00 s. B-008 nazwiska od M do Ż (ul. Konstantynów 1I)

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

Architektura krajobrazu I rok I stopnia

Biotechnologia I rok I stopnia

Informatyka I rok I stopnia

Pielęgniarstwo I sem. I rok I stopnia

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie uczelni proszę stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych na: https://www.kul.pl/jak-zapobiegac-covid-19-zasady-bezpieczenstwa-na-kul,art_91676.html w przypadku narażenia lub ryzyka zarażania proszę nie brać udziału w spotkaniu tylko skontaktować się z Sekretariatem Wydziału. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

 

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku odbędą się online w formie prezentacji i testów zaliczających. Szkolenia będą dostępne dla studentów do końca października. W tym roku nie będzie zatem dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny. 

 

Osoby przyjęte na I rok studiów prosimy o wykonanie następujących czynności:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy)
 2. Należy uiścić opłatę za legitymację studencką – opłata w kwocie 22 zł - naniesiona na indywidualnym koncie studenta na e-kul, w zakładce “płatności”
 3. Szczegółowy rozkład zajęć jest widoczny na platformie e-kul (WEBS4A-Rozkład zajęć). Proszę zapoznać się również z podziałem na grupy, zamieszczonym w niniejszej aktualności.
 4. Po złożeniu ślubowania studenci zgłaszają się do sekretariatu Wydziału
  z potwierdzeniem opłaty za legitymację studencką oraz z następującymi dokumentami (jeśli wcześniej dokumenty te nie były składane):
  • oryginałem świadectwa dojrzałości (w przypadku studiów I stopnia); dyplomem ukończenia studiów (w przypadku studiów II stopnia) - dokumenty te należy okazać do wglądu
  • oryginałem formularza dla osób zakwalifikowanych na studia wraz ze zdjęciem
  • oświadczeniem o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
  • aktualnym zaświadczeniem lekarskim od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na biotechnologię i pielęgniarstwo.
 1. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 45 zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września 2021 r.
 2. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.
 3. Podział na grupy lektoratowe - link.
 4. Instrukcja do zdalnego nauczania znajduje się na stronie głównej KUL - link.
 5. Podział na grupy wychowania fizycznego zostanie zamieszczony na e-KUL w aktualnościach.

Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat

 


Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prosimy studentów o zapoznanie się z poniższymi informacjami o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:


BIOANALITYCAL TECHNOLOGIES - pierwszy międzynarodowych kierunek studiów na KUL powstał na naszym Wydziale

Miło nam poinformować, że osiągnęliśmy cel projektu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowany program międzynarodowych studiów II stopnia Bioanalitycal Technologies, został w pełni zaakceptowany przez MNiSW. Studia te będą prowadzone w języku angielskim wspólnie z International University of Sarajevo https://www.facebook.com/IUSEnglish/, jako joint programme (z minimum jednym semestrem, dla studentów KUL w Sarajewie a studentów IUS w Lublinie). Program łączy mocne strony obu uczelni, nowoczesne laboratoria i praktykę pracy w nich, na KUL i nowoczesne zagadnienia z informatyki, machine learning i design thinking z IUS plus bardzo duża ilość zajęć z praktykami (z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w pracy w przemyśle lub innej instytucji branżowej m.in. ADAMED Pharma Sp. z o.o., SDS Optic, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Bosnalijek, Instytut Upraw i Nawożenia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, BIOMED, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) i 360 godzin praktyk u naszych partnerów, którzy współtworzyli program studiów. Studia rozpoczną się w październiku roku 2021. Szczegóły programu niebawem na https://www.kul.pl/international-studies,19862.html .