Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

www.kul.pl/fp 

Wydarzenia aktualne

Otrzęsiny studentów I roku przyrodoznawstwa i filozofii przyrody
Studenci II roku przyrodoznawstwa i filozofii przyrody mają zaszczyt zaprosić na otrzęsiny studentów I roku przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, które odbędą się 17 listopada br. (czwartek) w s. 212 GG o godz. 18.15.

 • W programie: konkursy, quizy oraz spora dawka dobrego studenckiego humoru.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Nanonauki i nanotechnologie. Filozoficzne wyzwania

Uprzejmie zapraszamy na dedykowaną ks. prof. Sedlakowi, w 100. rocznicę Jego urodzin, konferencję naukową nt.:

Nanonauki i nanotechnologie. Filozoficzne wyzwania

Konferencja odbędzie się 19 listopada (w sobotę) 2011 r. w sali nr 618 (VI p.) Collegium Jana Pawła II w Lublinie. 

 

Program konferencji - początek, godz. 10.15

 • dr hab. Z. Wróblewski, Aksjologiczne aspekty biotechniki,
 • dr hab. M. Wnuk, prof. KUL, Bioelektroniczne inspiracje modelowania minimalnego systemu żywego,
 • dr hab. J. Zon, prof. KUL, Nanoneuroplazmonika – zarys nowego paradygmatu,
 • dr Andrzej Zykubek, Właściwości wody a biosystemogeneza.

Po zakończeniu konferencji przewidziane jest zebranie Rady Naukowej Fundacji Biolektroniki.

 

 

 

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody. Zajęcia terenowe '2011

 

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody. Zajęcia terenowe '2011 - kliknij

 

W dniach 31 maja-3 czerwca 2011 r. na Roztoczu odbyły się zajęcia terenowe studentów Filozofii przyrody oraz Przyrodoznawstwa i filozofia przyrody. Program wyjazdu obejmował m.in. eksplorację dolin rzecznych Tanwi, Sopotu, Szumu i Jelenia, poznawanie przepięknej przyrody Roztocza Środkowego (m.in. rezerwat Nad Tanwią, rezerwat Czartowe Pole, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej), zajęcia dydaktyczne z ekologii i ochrony środowiska, botaniki i zoologii, hydrologii i geologii, a także liczne atrakcje sportowe związane głównie z niezapomnianym spływem kajakami...

 

[galeria]


 

 

 

 

Podstawowe pojęcia filozofii procesu

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL we współpracy z Towarzystwem Metafizycznym im. A.N. Whiteheada zaprasza na spotkanie z cyklu: Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne. Temat najbliższej dyskusji: Podstawowe pojęcia filozofii procesu. Spotkanie odbędzie w czwartek, 12 maja 2011 r., o godz. 13.20 w sali 201 Gmachu Głównego KUL.

Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy wszystkich chętnych, studentów, doktorantów oraz osoby zainteresowane tematyką filozoficzną.

W czasie spotkania dyskutowane będą tezy zawarte w następujących tekstach:

 • Gutowski P. (1995), Filozofia procesu i jej metafilozofia: studium metafizyki Ch. Hartshorne’a, Lublin, Wydawnictwo KUL, rozdział 1.
 • Życiński J. (1998), Teizm i filozofia analityczna, tom 2, Kraków, Instytut Wydawniczy Znak, s. 83-92.

Prowadzący:

 • ks. mgr Wojciech Kotowicz, Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL
 • mgr Jakub Dziadkowiec, Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada

Wszelkie pytania i dodatkowe informacje: jdziadkowiec[at]student.kul.lublin.pl


 

 

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdfFilozofia i Wszechświat

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprasza na XII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Filozofia
i Wszechświat
. Seminarium odbędzie się 2. kwietnia 2011 r.
w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym
.

 

 • 10.00 Sesja studencka

Sesja zaproszonych Gości

 • 14.00 ks. dr Dariusz Kucharski - Epistemologiczne warunki poznawalności świata w ujęciu G. Berkeleya i T. Reida
 • 15.00 ks. dr Tadeusz Pabjan - Czy kwantowa nielokalność zagraża szczególnej teorii względności?
 • 16.00 prof. Marek Szydłowski - Wszechświat - koronny świadek chaotycznego zachowania
 • 17.00 ks. dr Dariusz Dąbek oraz Studenci
  - Wspomnienie o ś.p. ks. prof. Józefie Turku

www.kul.pl/knsfp

 

 

 

 

Platonizm w podstawach matematyki

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL we współpracy z Towarzystwem Metafizycznym im. A.N. Whiteheada zaprasza na spotkanie z cyklu: Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne. Temat najbliższej dyskusji: Platonizm w podstawach matematyki. Spotkanie odbędzie w czwartek, 24 marca 2011 r., o godz. 13.20 w sali 201 Gmachu Głównego KUL.

Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, doktorantów oraz osoby zainteresowane tematyką filozoficzną.

W czasie spotkania dyskutowane będą tezy zawarte w następujących tekście:

 • Janusz Mączka, Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Northa Whiteheada, Kraków-Tarnów, Biblos, 1998.

 

 

 

Arcybiskup Józef Życiński we wspomnieniach współpracowników i studentów

Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zapraszają na spotkanie pt. Arcybiskup Józef Życiński we wspomnieniach współpracowników i studentów. Odbędzie się ono we czwartek, 17 marca br. o godz. 18.00 w GG-212.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 

 

 

Odszedł do Pana Wielki Kanclerz KUL i nasz Wspaniały Profesor

 

 

W dniu 10 lutego 2011 r. zmarł nagle
Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Kierownik Katedry Relacji Między Nauką a Wiarą
Instytutu Filozofii Przyrody
i Nauk Przyrodniczych KUL
Jego Ekscelencja Arcybiskup Profesor Józef Życiński,
Metropolita Lubelski


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

 

 

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

Spotkanie Opłatkowe i wspólne kolędowanie

Studenci i Pracownicy Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mają zaszczyt zaprosić na Spotkanie Opłatkowe i wspólne kolędowanie, które rozpocznie się w dniu 16. grudnia br. (czwartek) w s. 212 Gmachu Głównego KUL o godz. 18.00.

 

Serdecznie i ciepło zapraszamy

 

 

 

 

Studia podyplomowe w zakresie przyrodoznawstwa

Nowy projekt studiów podyplomowych w naszym Instytucie

 

Z radością informujemy, że w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 3/POKL/4.1.1/2010) trzecie miejsce (na 134 zgłoszone wnioski) i tym samym gwarancję pełnego dofinansowania uzyskał przygotowany na KULu projekt pt. Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro - studia podyplomowe i kursy dokształcające. W ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - przewidzianego do realizacji od 2 stycznia 2011 r. - zostaną uruchomione dofinansowane studia podyplomowe oraz bezpłatne kursy dokształcające. Integralną częścią projektu są interdyscylinarne kwalifikacyjne Studia podyplomowe w zakresie przyrodoznawstwa, których koncepcja została opracowana w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

 

W Studiach będzie mogło uczestniczyć 60. studentów, a program obejmie łącznie 360 godz. różnorodnych zajęć (3 semestry). Kwalifikacyjne Studia podyplomowe w zakresie przyrodoznawstwa są odpowiedzią na wdrażany obecnie zreformowany program edukacji i nową podstawę programową postulującą kształcenie zintegrowane. Program studiów przewiduje możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania przyrody na IV etapie edukacyjnym (Przyroda w liceum), wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • wybranych aktualnych ważnych dla rozwoju nauki i cywilizacji zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych,
 • współczesnych prób integracji wiedzy przyrodniczej z różnych dyscyplin przyrodniczych, humanistycznych, filozoficznych, a nawet teologicznych.

Grupą docelową w przypadku Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa będą przede wszystkim  nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, jak również absolwenci przyrodniczych i technicznych kierunków studiów.

 • Początek rekrutacji na studia - 7 stycznia 2011 r.
 • Przewidywany początek studiów - 26 marzec 2011 r.

 

 

Podstawa bytu: substancja czy proces?

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL we współpracy z Towarzystwem Metafizycznym im. A.N. Whiteheada zaprasza na spotkanie z cyklu: Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne. Temat najbliższej dyskusji: Podstawa bytu: substancja czy proces? Spotkanie odbędzie w czwartek, 2 grudnia 2010 r., o godz. 13.20 w sali 201 Gmachu Głównego KUL.

Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, doktorantów oraz osoby zainteresowane tematyką filozoficzną.

W czasie spotkania dyskutowane będą tezy zawarte w następujących tekstach:

 • Życiński Józef (1989), Problem substancji w whiteheadowskiej filozofii procesu, Analecta Cracoviensia XXI-XXII, 137-151.
 • Piwowarczyk Marek (2009), Charlesa Hartshorne’a teza o ontycznej nadrzędności zdarzenia nad substancją, Roczniki Filozoficzne LVII (2), 75-94.

Prowadzący:

 • ks. mgr Wojciech Kotowicz, Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL
 • mgr Jakub Dziadkowiec, Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada

Wszelkie pytania i dodatkowe informacje: jdziadkowiec[at]student.kul.lublin.pl

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

 

 

Nauki przyrodnicze a nowy ateizm

Katedra Relacji między Nauką a Wiarą KUL, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na międzynarodową konferencję Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 16-17 listopada 2010 r. (Collegium Jana Pawła II, sala 1031).

Dodatkowe informacje na:
www.kul.pl/nauka.a.ateizm

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć przyrodoznawstwa i filozofii przyrody
oraz filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej w I sem. r. ak. 2010/2011

Zbiorczy plan zajęć przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej w I sem. roku akademickiego 2010/2011. 

 

plan_ifpinp_2010-11_v7.pdf

 

 

VII Lubelski Festiwal Nauki

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdfProjekty przygotowane przez Pracowników i Studentów Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na VII edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 18-24 września br.

 1. K005 Anhydrobioza. Alternatywna forma życia?
  - dr Andrzej Zykubek
 2. K012 Bez bólu nie istniejemy? - mgr Wanda Sadowska
 3. K015 Biomuzykologia, prehistoria muzyki i atrakcyjność fizyczna w perspektywie ewolucji człowieka - mgr Zuzanna Kieroń 
 4. K016 Bombowe życia początki - dr Andrzej Zykubek
 5. K025 Czy bakterie latają w kosmos? Rzecz o ekstremofilach
  - dr Andrzej Zykubek
 6. K030 Czy mózg nas oszukuje? Rzecz o świadomości
  - dr Justyna Herda
 7. K039 Czy życie powstało w wulkanie? Czyli rzecz o najstarszych skamieniałościach i gorących początkach ziemskiego życia - dr Andrzej Zykubek
 8. K063 Grawitacja in flagranti. Filozoficzna interpretacja eksperymentu kosmicznego Gravity Probe B - dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
 9. K073 Inteligentny jak... jednokomórkowiec! - mgr Urszula Czyżewska
 10. K137 Piękno jest prawdą, prawda jest pięknem. Czy piękne teorie naukowe muszą być prawdziwe?
  - mgr Diana Ciszewska
 11. K157 Przepis na nadczłowieka - dr Zbigniew Wróblewski
 12. K175 Statystyczny rygor w biologii a praktyka życia i pseudonaukowa propaganda
  dr Zbigniew Wróblewski – mgr Adam Kubiak
 13. K118 Nanoetyka – charakterystyka nowej dziedziny interdyscyplinarnej - mgr Marcin Kożuch
 14. U070 Naukowy a religijny obraz świata. Cz. II Międzyuczelnianej Debaty Filozoficznej
  - abp prof. dr hab. Józef Życiński, prof. dr hab. Marek Hetmański, dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS
 15. K191 Teizm a nauka. Cz. I Międzyuczelnianej Debaty Filozoficznej - prof. dr hab. Wojciech Sady, dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL, dr Zbigniew Wróblewski 
 16. K214 Wszystko posiada swój kres. Cz. I. Gwiazdy żyją i umierają jak ludzie - mgr Orest Hrycynakliknij, aby pobrać książeczkę w pliku pdf
 17. K215 Wszystko posiada swój kres. Cz. II. Koniec Wszechświata - problem kosmicznej eschatologii
  - ks. dr Jacek Golbiak
 18. K216 Wszystko posiada swój kres. Cz. III. Jak umierają teorie fizyczne?
  - dr hab. Marek Szydłowski, prof. KUL
 19. K237 Wszystko posiada swój kres. Cz. IV. Apoptoza - samobójcza programowana śmierć komórki
  - dr Monika Hereć
 20. K243 Żywe DNA? Czyli rzecz o CSI, markerach molekularnych, historii naturalnej i ewolucji
  - dr Andrzej Zykubek

Strona 1 z 8 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 17:46 - Andrzej Zykubek