Spotkanie z młodzieżą o przeciwdziałaniu przemocy w życiu codziennym

 

W dniu 24 maja 2019 w Księgarni "U Hieronima", będącej częścią Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dr Ewelina Świdrak, mecenas Monika Sokołowska oraz Pani Prokurator Dorota Komotajtis spotkały się z młodzieżą z lubelskich liceów, tematem spotkania była profilaktyka przemocy w życiu codziennym. Spotkanie było częścią promocji książki "Przeciwko Goliatowi - poradnik dla osób doświadczających przemocy" autorstwa E. Świdrak i M. Sokołowska.

 

61105834_2288185724832566_1785625944573083648_n


"Z wizytą na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari, we Włoszech"

 
W dniach 06.05.2019r. - 10.05.2019r. dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL oraz dr Klaudia Martynowska przeprowadziły zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, w ramach programu mobliności kadry akademickiej Erasmus+.  Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej między instytucjami w zakresie psychopedagogiki. 

 


Nasi pracownicy "MISTRZAMI DYDAKTYKI" 

 

Od kwietnia 2019 do grudnia 2020

Dr Klaudia Martynowska odbywa  szkolenie w University of Groningen, w Holandii, w ramach programu: „MISTRZOWIE DYDAKTYKI” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres jednego semestru akademickiego.
 
dr Klaudia Martynowska, PhD  
 
 
 
Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania kul logo


 
Mb: (+48 666 480 426)

Gratulacje dla Pani dr hab. Beaty Jakimiuk

8_dsc7635_2_dr_beata_jakimiuk

 

 

W dniu 19.09.2018 r. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS nadała p. dr Beacie Jakimiuk stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

 

 

 

 

relacje-zawodowe-i-osiagniecia-osobiste-jako-czynniki-satysfakcji-z-pracy-nauczycieli-a-ich-indywidualne-doswiadczenia-beata-jakimiuk403757-l 

Rozprawa habilitacyjna została wydana w 2017 r. w wydawnictwie KUL pt.

 

"Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia" [link]  [decyzja Rady Wydziału UMCS]

Z wielką radością składamy najserdeczniejsze życzenia!

 

 


 

Gratulacje dla Państwa profesorów Adama i Doroty Biela

 

19 kwietnia 2018 r. podczas uroczystej sesji Senatu KUL JE Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, w imieniu Papieża Franciszka udekorował Panią dr hab. Dorotę Kornas-Bielę, prof. KUL oraz Pana prof. dr hab. Adama Bielę jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez papieża osobom świeckim – Orderem  Św. Sylwestra. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele akademickim KUL.

papieskie-odznaczenie-dla-panstwa-doroty-i-adama-bielow,art_80576.html

 

Przebieg uroczystości opisała a także zilustrowała prasa lubelska. Linki poniżej.

https://lublin.gosc.pl/doc/4652374.Papieskie-odznaczenie-dla-pracownikow-KUL

 

https://kurierlubelski.pl/papieski-order-dla-naukowcow-z-kul-badaczka-zycia-prenatalnego-i-byly-senator-odznaczeni/ar/13111082

 

 


Rodzinny Dom im. Serca Jezusa w Lublinie oraz Katedra Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki KUL.

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:


„Zrozumieć FAS.Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”

która odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Konferencja będzie skupiona wokół problematyki FAS i FASD, czyli szerokiego spektrum poalkohowych zaburzeń rozwojowych sięgających okresu płodowego. Troską organizatorów jest ukazanie prawdy o trudnościach wynikających z obciążenia Płodowym Zespołem Alkoholowym, a jednocześnie nakreślenie szerokich perspektyw stymulacji rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniem. Konferencja jest skierowana do kandydatów na rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych, do osób pełniących tę rolę, psychologów i pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystentów rodziny i wszystkich osób, dla których ważne jest dobro dziecka i dobro rodziny.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

  • Diagnoza i rozpoznanie objawów FASD
  • Stymulacja polisensoryczna dzieci z FASD
  • Trudności szkolne powiązane z rozpoznaniem FAS
  • Znaczenie pozytywnych więzi rodzinnych dla prawidłowego funkcjonowania dzieci obciążonych rozwojowo
  • Funkcjonowanie dzieci z FAS w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie adopcyjnej.
Na zakończenie konferencji zostały przewidziane warsztaty, które poprowadzą praktycy na co dzień pracujący z dzieckiem i rodziną.
Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać mailowo(zrozumiecfas2017@gmail.com)
lub telefonicznie (tel. 662 301 770) ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji i warsztatach jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

W załącznikach plakat i program konferencji

konf_fas_plakat_ost

konf_fas_program_ost

 


 

SPRAWOZDANIE Z I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNEGO  nt. „KONSEKWENCJI PRZEMOCY I ZANIEDBANIA W RODZINIE” KUL, Instytut Pedagogiki 17.03.2016 r. 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury sprawozdania.

I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNE

ZAPRASZAMY NA:

 

 

 

Plik do pobrania


 

 

 

 

Na czas nowego semestru życzymy sił do owocnej pracy oraz wytrwałości w walce z przeciwnościami! 

  


 

Serdecznie zapraszamy na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału,

 która odbędzie się 17 czerwca 2015r.  w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Al. Racławickie 14, sala GG-47

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, konferencja organizowana i finansowana jest w ramach projektu   „Kotwice Kariery” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Organizatorami Konferencji są Katedra Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Lechaa Consulting Spółka z o.o.

 

Celem Konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów oraz upowszechnienie produktów projektu „Kotwice Kariery”:

 

-webowe narzędzie do diagnozy zdolności uczniów gimnazjum /wystandaryzowane na grupie 960 zdolnych uczniów gimnazjum z 10 województw/ z podanymi skalami

- to samo narzędzie w postaci papier - ołówek,

- multimedialne narzędzie z zadaniami dla ucznia,

- podręcznik dla nauczyciela z 30 scenariuszami i 50 kartami pracy,

- podręcznik dla ucznia,

- poradnik dla rodzica, 

- 7-mio odcinkowy film MOJE PASJE.

 

Uczestnikami konferencji mogą być:  pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, doradcy zawodowi zatrudnieni w gimnazjum lub inni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wykonujący obowiązki zawodowe doradcy zawodowego w gimnazjum.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, poczęstunek (przerwy kawowe lunch)

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez poprzez wypełnienie na stronie www.kotwice.lechaa.pl formularza zgłoszeniowego, albo przesłanie mailowo (r.krupa@lechaa.pl), faxem (81) 7593010, lub pocztą („Kotwice Kariery”, Fiołkowa 7, 20-834 Lublin), wypełnionego zgłoszenia na wzorze podanym na stronie internetowej

 

Program konferencji
Regulamin konferencji
Zgłoszenie na konferencję

 


 

 

Katedra Psychopedagogiki 

serdecznie zaprasza na sesję naukową

nt. Zagrożenia i szanse dla „dzieci ulicy” 

 

Instytut Pedagogiki, KUL, Lublin, Droga Męczenników Majdanka 70, DMM III, sala nr. 36, 

Środa, 15.04.2015, godz. 14-17

 

Godz. 14.00-14.10.

Otwarcie i słowo wstępne – ks. prof. dr hab. M. Nowak

Godz. 14.10-14.30.

dr M. Wołońciej, „Proyecto de la vida” jako droga zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu młodzieży w Ekwadorze

Godz. 14.30-14.50.

O. Marek Szymański, OFMConv, Społeczno-wychowawczy kontekst realizacji projektu „Radość życia” w Ekwadorze wobec „dzieci ulicy”

Godz. 14.50-15.10.

dr T. Wach, Czy „dzieci ulicy” to problem realny?

Godz. 15.10-15.30.

ks. dr hab. A. Łuczyński, Salezjańskie działania wychowawcze wobec „dzieci ulicy"

Godz. 15.30-15.50.

Dyskusja – prowadzenie dr hab. D. Kornas-Biela, prof. KUL

Godz. 15.50-16.10.

dr E. Świdrak, Ograniczenia i potrzeby rozwojowe „dzieci ulicy”

Godz. 16.10-16.30.

dr L. Pietruszka, Praca socjalna z rodziną jako szansa na zminimalizowanie zjawiska „dzieci ulicy”

Godz. 16.30-16.50.

Dyskusja – prowadzenie O. dr hab. R. Jusiak, OFM, prof. KUL

Godz. 16.50.

Zakończenie sesji naukowej

 

 

Plakat Sesji Naukowej nt. Zagrożenia i szanse dla "dzieci ulicy"

Plakat Sesji Naukowej nt. Zagrożenia i szanse dla "dzieci_ulicy" (wersja czarno-biała)

 

 

 


 

KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

serdecznie zaprasza na sesję naukową
pt. „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”, która odbędzie się
15 grudnia (poniedziałek),
ul. Droga Męczenników Majdanka 70,
Instytut Pedagogiki KUL,
sala nr 109. 

 

Program:

 

godz. 15.00. Rola i miejsce etosu zawodowego –
ks. prof. dr hab. Marian Nowak

 

godz. 15.20. Sumienie wobec wyzwań zawodowych  
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL 

 

godz. 15.40. Postawa lekarza wobec współczesnych zagrożeń zdrowia prokreacyjnego –
dr med. Wanda Półtawska

 

godz. 16.00. Prawo i sumienie w ochronie życia 
prof. dr hab. med. 
Bogdan Chazan 

 

godz. 16.40-17.30. Dyskusja otwarta – prowadzenie i podsumowanie Nie wolno zmuszać do niemożliwego 
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

                                       

 

Prosimy również o przekazanie tej informacji wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tą problematyką i możliwością uczestnictwa w dyskusji, m.in. z prof. B. Chazanem.

 

Galeria zdjęć

Plakat sesji naukowej wersja 1

Plakat sesji naukowej wersja 2

 

Materiały po sesji naukowej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtNDfWsEZ9k

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10010

http://lublin.gosc.pl/doc/2285493.Mamy-tylko-jedno-sumienie

 

 


KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

 

serdecznie zaprasza na spotkanie z

Markiem Szymańskim, OFMConv franciszkaninem

misjonarzem w Ekwadorze

 

Wykład z prezentacją nt.

 

Społeczno-wychowawczy kontekst

projektu „Radość Życia”

oraz dyskusja o projektach socjalnych i pracy misjonarzy w Ekwadorze

 10 września (środa) godz. 18.00

C-324

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2019, godz. 14:15 - Ewelina Świdrak