08.04.2019r.

 

Komisja zaakceptowała przedstawioną przez Instytut Inżynierii Środowiska dokumentację programową inżynierii materiałowej II stopnia, studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Przedstawiona dokumentacja jest zgodna z istniejącymi przepisami wewnętrznymi KUL i Ministerialnymi.

 

Komisja zaakceptowała przedstawioną przez Instytut Inżynierii Środowiska dokumentację programową kierunku Dietetyka studia I stopnia, stacjonarne o profilu praktycznym. Przedstawiona dokumentacja jest zgodna z istniejącymi przepisami wewnętrznymi KUL i Ministerialnymi.

 


 

04.03.2019r.

 

Zatwierdzono plany studiów na rok akademicki 2019/2020 dla kierunków:

- pedagogika I stopnia III rok

- prawo – jednolite magisterskie III, IV, V rok

 

Zatwierdzono zmiany w programach studiów dla nowych edycji rozpoczynających się od cyklu 2019/2020, dla kierunków:

- inżynieria materiałowa I stopnia

- inżynieria środowiska  I stopnia

- inżynieria środowiska II stopnia

dostosowujące programy do nowych wzorów, zgodnie z Rozporządzeniem nr ROP-0102-2/19
PROREKTORA DS. NAUKI I KSZTAŁCENIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
z dnia 28 stycznia 2019 r.

 


 

21.01.2019r.

 

Zatwierdzono wniosek Instytutu Inżynierii Środowiska o przeniesienie zajęć na kierunku Inzynieria Materiałowa studia stacjonarne I stopnia :

 1. Matematyka wykład: rok 1 30h, rok 2 15h; ćwiczenia: rok 1 30h, rok 2 15h
 2. Fizyka laboratorium: rok 130h, rok 2 15h

oraz na kierunku Inżynieria Środowiska studia stacjonarne I stopnia:

 1. Matematyka wykład rok 1 30h, ćwiczenia rok 15h
 2. Fizyka laboratorium 30h
 3. Termodynamika techniczna rok 2 60h

z semesru zimowego 2018/2019 na semestr letni 2018/2019 z powodu nie odbycia się tych zajęć wynikających z braku kadry dydaktycznej.

 

Zatwierdzono wniosek Instytutu Pedagogiki o przeniesienie zajęć z: Wychowania zdrowotnego i kształtowania ogólnej sprawności fizycznej dziecka (ćwiczenia 9h) oraz Wspomagania rozwoju intelektualnego-edukacja matematyczna (ćwiczenia 9h), z semesru zimowego 2018/2019 na semestr letni 2018/2019 z powodu nie odbycia się tych zajęć wynikających z braku kadry dydaktycznej.

 

 1. Likwidacja Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego
 2. Likwidacja Katedry Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych
 3. Likwidacja Katedry Prawa Publicznego
 4. Likwidacja Katedry Polityki Gospodarczej i Rachunkowości
 5. Konsolidacja katedr w Instytucie Pedagogiki
 6. Likwidacja Katedry Historii i Teorii Wychowania
 7. Likwidacja Katedry Makrostruktur Społecznych
 8. Likwidacja Katedry Mikrostruktur Społecznych
 9. Likwidacja Katedry Pedagogiki
 10. Likwidacja Katedry Pedagogiki Rodziny
 11. Likwidacja Katedry Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania

 


 

10.12.2018r.

 

Zatwierdzono tezy do egzaminu inżynierskiego na kierunku Inżynieria Środowiska i Inżynieria Materiałowa studia stacjonarne I stopnia.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019, godz. 14:01 - Adam Garbacz