W sobotę 26 września br. w wieku 96 lat zmarła w Warszawie

dr Irena Winkler-Leszczyńska, wybitna dialektolog, pracownik naukowy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Języka Polskiego
PAN w Krakowie.

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w najbliższy piątek.

 

 

 

 Z życiem i działalnością śp. dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej można
zapoznać się m.in.

1. Na stronie www:
https://www.kul.pl/irena-winkler-leszczynska,art_55724.html (Dr Irena
Winkler‑Leszczyńska. Badacz języka i nauczyciel akademicki)

2. W książce z serii Nasi Mistrzowie, t. 2: Irena Winkler-Leszczyńska
  

Requiescat in pace

dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2020, godz. 17:18 - Małgorzata Nowak-Barcińska