Bieżące

Wydział Filozofii zaprasza na cykl wykładów gościnnych Phenomenology of the Body, które w dniach 9-11 maja 2016 r. wygłosi Prof. Eduardo J. Echeverria (Detroit, USA).

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Wkrótce