Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza na Wykłady im. Stanisława Kamińskiego organizowane przez Katedrę Metodologii Nauk KUL. Tegoroczna, już dwudziesta edycja, która odbędzie się pomiędzy 17 a 21 maja 2021 r. zatytułowana jest A Singular Universe. Reflections from Physics for Philosophers of Nature. Wykłady poprowadzi Ksiądz Profesor Javier Sánchez-Cañizares z Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania).

Z powodu pandemii COVID-19 wykłady zostaną poprowadzone poprzez platformę MS Teams. W ramach wykładów zostanie przeprowadzone otwarte seminarium.

Logo wydziału prawa KULW poniedziałek 17 maja 2021 r., o godz. 17.00, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza na III Otwarte Seminarium Naukowe Katedry Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pt. „Wokół Konstytucji 3 Maja w 230-lecie jej uchwalenia". 

 

Seminarium zaplanowane jest w formule dwugłosu, a prelegentkami będą prof. dr hab. Anna Łabno oraz dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL.

 

Seminarium odbędzie się w formie on-line (Meeting ID: 852 4838 0643 Hasło: 310464).

 

plakat_2021_05_27-1 Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej, Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Kongresu Slawistów oraz Komisja Kultury Słowian PAU w Krakowie zapraszają na V Międzynarodową Konferencję Naukową "Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie społeczno-polityczne". Wydarzenie w formie online odbędzie się w  dniach 27–28 maja 2021 roku na platformie MS Teams. 

Dostęp do konferencji za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Katedry.

Wydział Teologii zaprasza na konferencję "Kościół - państwo - społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce", która odbędzie się 29 maja 2021 r. (sobota). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.45. Konferencja będzie transmitowana online.

 

Program konferencji

W roku akademickim 2020/2021 Wykłady im. Jacka Woronieckiego OP zostały powierzone Prof. Peterowi A. Redpath’owi. Wybór jego kandydatury jest uzasadniony względami naukowymi i dydaktycznymi. Zgłoszony przez prof. Petera A. Redpath’a projekt wykładu pt. Classical rhetoric: ‘How to Speak. How to Listen’ (Mortimer Adler) w pełni wychodzi naprzeciw założeniom Wykładów im. Jacka Woronieckiego OP, których celem jest promocja filozofii kultury ugruntowanej na fundamentach filozofii i retoryki klasycznej.

 

Na wykłady z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures zapraszamy w dniach 31 maja-5 czerwca 2021 r.