Bieżące

antyk_czerwiec2019 Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają na kolejne posiedzenie naukowe z referatem ks. dr. hab. Krzysztofa Sordyla (Bielsko-Biała) pt. „Pryscylian – heretyk czy ofiara kościelnej nietolerancji?”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 13 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w sali GG-243 w Gmachu Głównym KUL.

Wkrótce