Bieżące

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2017 Rokiem św. Brata Alberta, podkreślił znaczenie Jego twórczości i dzieł miłosierdzia dla dziedzictwa narodowego. Upływający rok przyniósł wiele wydarzeń kulturalnych i modlitewnych upamiętniających Brata Alberta. Jego zwieńczeniem będzie sympozjum naukowe "Brat naszego Boga", poświęcone osobie i dziełu tego wybitnego Świętego odbywające się 16 grudnia 2017 r. w Lublinie pod auspicjami polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Jednym z jego organizatorów jest Instytut Kulturoznawstwa KUL.

Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.