Bieżące

Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Cervantes w kulturze europejskiej, polskiej i lubelskiej, która odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-102. Wydarzenie jest wpisane w program obchodów 400. rocznicy śmierci Miguela de Cervantesa.

W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208, odbędzie się IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS. W ramach konferencji przewidziane są referaty z zakresu psychologii międzykulturowej oraz wykład otwarty. Do udziału w konferencji została zaproszona prof. Debi Roberson (University of Essex, UK) światowej klasy badaczka, która wygłosi wykład How much does culture contribute to the categorization of colors and facial expressions of emotion?.

 

Więcej...

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL zaprasza na VI Dzień Kulturoznawcy, który odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302. Tematem tegorocznego wydarzenia są Różne oblicza tożsamości kulturowej. Wydarzenie dopełniać będzie wystawa pt. "Koloroskop" prezentująca prace plastyczne wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego UR, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Komitet Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział IV Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego zapraszają na ogólnopolską konferencję Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce. 1050. rocznica chrztu, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

 

Program

Instytut Filologii Polskiej KUL w dniach 18-22 kwietnia 2016 r. organizuje Święto Polonistyki (3 lata do 100!). Wydarzeniu towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja naukowa Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2, która odbędzie się w dn. 18-20 kwietnia 2016 r.

17.04.2016 - 21.04.2016

XLVIII Tydzień Eklezjologiczny

Koło Naukowe Teologów zaprasza na XLVIII Tydzień Eklezjologiczny Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), który odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2016 r. Konferencji naukowej będą towarzyszyły wydarzenia kulturowe: warsztaty z Pawłem Królakiem, prezesem Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego i Coraz Lepszej Firmy, spotkanie autorskie z dr Elżbietą Wiater oraz koncert organowy Stanisława Diwiszka. Częścią Tygodnia będzie także Panel studencko-doktorancki „Iuvenes Errantes”.

 

Więcej informacji

Wkrótce

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe",  która odbędzie się 21 i 22 września 2021 r. Konferencja odbędzie się w formie online na platformie MS Teams z udziałem gości z zagranicy.

 

 

Więcej

plakat_webinarum_seminaria_adenaera_21.09-1 Koniec pełnienia funkcji przez Angelę Merkel jako kanclerza Niemiec rodzi szereg pytań m.in. o kształt przyszłej polityki zagranicznej  oraz kto zastanie następcą na urzędzie kanclerskim. Czy należy spodziewać się nowego podejścia w relacjach z państwami Europy Środkowej i Wschodniej? Jakie wyzwania stoją przed współczesnymi Niemcami?  Te i inne zagadnienia zostaną podjęte podczas webinarium zatytułowanego "Jakie Niemcy po Angeli Merkel? Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej". Wydarzenie odbędzie się  21 września 2021 o godz. 9.30 na platformie Zoom. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Politycznych i Administracji KUL.

 

Dostęp do webinarium

Konferencja „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”Zygmunt Haupt to jeden w najwybitniejszych emigracyjnych dwudziestowiecznych pisarzy polskich, laureat  Nagrody Literackiej „Kultury”, którego twórczość wciąż jest odkrywana w rodzinnym kraju. Jego postaci i dziełom poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”,  której jednym z organizatorów będzie Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Konferencja odbędzie się 22-24 września 2021, w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius). Obrady będą odbywać się w formie hybrydowej, chętni do udziału w konferencji w formie online są proszeni o kontakt na adres konferencjahaupt2020@gmail. com.

fb_event_wlasciwy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL) zaprasza na Konferencję Międzynarodową ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja odbędzie się 13 i 14 października 2021 r. w trybie hybrydowym tj. za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Więcej