Bieżące

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL  oraz  Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 44. Ogólnopolską Konferencję Historyków Zakonnych "Kobiety konsekrowane w historii i dla historii", która odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 maja 2015 r.

Korporacja Akademicka Astrea Lublinensis w dniu 22 maja br. zaprasza na konferencję naukową oraz otwarcie wystawy poświęconej polskiemu ruchowi korporacyjnemu, w szczególności zaś korporacjom lubelskim działającym na KUL przed II wojną światową. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć niepublikowane zdjęcia lubelskich korporantów, obejrzeć niezwykłe i cenne eksponaty związane z ruchem korporacyjnym oraz wysłuchać prelekcji członków korporacji z innych ośrodków akademickich Polski.

 

Wystawa pt. Korporacje Akademickie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1922-1939 dostępna będzie na parterze Kolegium Jana Pawła II w dniach 22-27 maja 2015 r.


Koło Dydaktyków Polonistów KUL zaprasza w dniu 22 maja 2015 r. na ogólnopolską konferencję naukową dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego "Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku".
Wkrótce

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe",  która odbędzie się 21 i 22 września 2021 r. Konferencja odbędzie się w formie online na platformie MS Teams z udziałem gości z zagranicy.