Bieżące

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Instytut Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają na 45. Ogólnopolską Konferencję Historyków Zakonnych "Milenijne uroczystości chrztu Polski, świętowanie i zmaganie", która odbędzie się 20-21 maja 2016 r. we Wrocławiu w Klasztorze Sióstr De Notre Dame (ul. św. Marcina 12).

W dniach 19-21 maja 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na Majowy kiermasz książki.

Więcej....

Wydział Filozofii KUL zaprasza na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów US  Style  Liberalism. Its Problems, History, and Solution w dniach 18-24 maja 2016 r. poprowadzi Peter L. P. Simpson (Professor of The City University of New York, USA).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Andrzej Borowy, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że przedłużono termin rejestracji projektów festiwalowych do dnia 6 czerwca 2016 r. do godz. 15.00, a zatwierdzanie projektów festiwalowych przedłużono do dnia 7 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Wkrótce

Zapraszamy na V Letnią Szkołę Kognitywistyki, odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 8-11 września 2021 r. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki emocji.

 

Więcej