Bieżące

06.06.2017 - 07.06.2017

Forum Spółdzielcze 2017

Forum Spółdzielcze 2017II Katedra Prawa Cywilnego KUL oraz Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców zapraszają na Forum Spółdzielcze 2017, które będzie odbywać się pod hasłem „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości”. Forum odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-113.

 

Program

„Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania?”Katedra Duszpasterstwa Rodzin KUL, Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej KUL oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania?”, która rozpocznie się 7 czerwca 2017 r. o godz.14.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

Piętnasta już konferencja z cyklu Argumentacja-Dialog-Perswazja w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze.

Zapraszamy do Lublina! Zapraszamy na Wydział Filozofii KUL

Organizatorzy

 

Wkrótce