Bieżące

Kościół i jego prawo w nauczaniu JP IIKatedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową organizowaną w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II", która odbędzie się  9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum ul. Spokojnej 1, sala CI-204.

 

Program

 

 

Liturgia a Nowa EwangelizacjaInstytut Liturgiki i Homiletyki KUL oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji  zapraszają na sympozjum „Liturgia i nowa ewangelizacja, które odbędzie się 8-9 czerwca 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy,  aula CTW-114.

 

Więcej

Piętnasta już konferencja z cyklu Argumentacja-Dialog-Perswazja w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze.

Zapraszamy do Lublina! Zapraszamy na Wydział Filozofii KUL

Organizatorzy

 

Wkrótce