Bieżące

Ogólnopolskie rekolekcje akademickieKim był św. Józef i dlaczego postać opiekuna Jezusa i Maryi jest ważna dla współczesnego chrześcijanina? - O tym, podczas organizowanych przez KUL, ogólnopolskich rekolekcji akademickich, będą mówić m.in. abp Grzegorz Ryś i o. Tomasz Nowak OP. Rekolekcje, zatytułowane „Patris corde – ojcowskim sercem”, będą dostępne online – zaprasza duszpasterz akademicki KUL o. Rafał Sztejka SJ. Ogólnopolskie rekolekcje akademickie potrwają od czwartku 18 marca do niedzieli 21 marca.

 

Więcej

Program konferencji W służbie dzieckuKatedra Pedagogiki Rodziny KUL zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej, na temat: W służbie dziecku - potrzeby na dziś i wyzwania na jutro. Konferencja w trybie online odbędzie się 18 marca 2021 r. Rozpoczęcie o godz. 9.30, wykład wprowadzający wygłosi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i namysłu nad miejscem i funkcjonowaniem dziecka w rodzinie wobec zmieniającej się rzeczywistości. Sesja plenarna poświęcona będzie wychowaniu w sytuacji pandemii, a trzy sesje tematyczne obejmą zagadnienia szczegółowe: opiekę i edukację dziecka, ochronę i ryzyko, wsparcie i pomoc.

 

Program

 

Czas na umysł 3.0 to skierowana do młodych naukowców ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.
 
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w studium w zakresie szeroko rozumianego umysłu i poznania. W tym roku nasze spotkanie zaplanowaliśmy w dniach 18 i 19 marca w Tygodniu Wiedzy o Mózgu 2021. Zamiarem organizatorów jest, aby wykłady i warsztaty w tegorocznej edycji Czasu na umysł wykroczyły poza interdyscyplinarne ramy neuronauki i kognitywistyki. Dlatego do udziału w naszym marcowym spotkaniu, które rozpocznie się w Europejski Dzień Mózgu, niezależnie od neuronaukowców i kognitywistów, zapraszamy przedstawicieli dyscyplin pokrewnych tj. filozofia, językoznawstwo, antropologia, neurobiologia, a także reprezentujących nauki społeczne socjologów i psychologów.
 
Problematyka podejmowana podczas wykładów plenarnych związana będzie z osobą i różnymi polami naukowych zainteresowań zmarłego 14 listopada 2020 r. Prof. Piotra Francuza, któremu dedykujemy naszą konferencję.
 
Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w tegorocznych obchodach DNI WIEDZY O MÓZGU. Z tej okazji zorganizowaliśmy konferencję online, która odbędzie się na KUL-u 18 i 19 marca 2021 r.

 

Czas na umysł 3.0 to ogólnopolska konferencja kognitywistyczna, w której oprócz wykładów plenarnych przewidzieliśmy cztery warsztaty o niezwykle aktualnej tematyce. Ich tematyka będzie bliska zainteresowaniom naukowym zmarłego w listopadzie 2020 r. Prof. Piotra Francuza – wybitnego psychologa eksperymentalnego, świetnego naukowca i wykładowcy, współtwórcy kierunku studiów pn. kognitywistyka. I tak Agnieszka Fudali-Czyż zastanowi się czy nasze oceny estetyczne są zupełnie subiektywne, a Paweł Fortuna i Artur Modliński porównają dzieła malarskie wykonane przez człowieka, cyborga i robota. Z kolei Jerzy Luty opowie o „instynkcie sztuki” i adaptacyjnej roli sztuki w procesie ewolucji, a prof. Włodzisław Duch w kontekście współczesnych badań nad mózgiem przybliży nam tematykę neuroedukacji.

 

Więcej

17.03.2021 - 18.03.2021

Dzień Celtycki online na KUL

celticday_2021 Katedra Filologii Celtyckiej we współpracy z Ambasadą Irlandii serdecznie zaprasza na Celtic Day – Dzień Celtycki on-line, który odbędzie się 18 marca 2021 r. Celtic Day przygotowany został z myślą o tych którzy pragną poszerzać swoją wiedzę na temat historii, języka i kultury Irlandii oraz Walii. Program tegorocznej edycji zawiera cztery prelekcje (w języku polskim i angielskim) oraz warsztaty języka irlandzkiego i walijskiego.

Na wydarzenie obowiązują zapisy, szczegóły na plakacie.

Forum Interdyscyplinarne Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych to studencko-doktorancka konferencja o charakterze ogólnopolskim organizowana cyklicznie przez Koło Naukowe Studentów MISHuS KUL. Jej ideą jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego dialogu wokół jednego wybranego tematu. Pozwala to nie tylko spojrzeć na zagadnienie z wielu perspektyw, ale także wzbogacić badania referujących o komentarze naukowców z innych dyscyplin. Jest to jednocześnie doskonała okazja do integracji środowiska MISHowego w Polsce oraz jego promocji wśród wspólnot akademickich.

 

Tematem tegorocznej edycji forum, które odbędzie się we czwartek i piątek, 18 i 19 marca 2021 r., będzie ROZMOWA. Wybór tego zagadnienia otwiera pole do dyskusji o  niezwykle istotnych współcześnie problemach komunikacji oraz kultury słowa. Jednocześnie jest to pojęcie szeroko odnoszące się do badań z wielu dyscyplin, takich jak filozofia, prawo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, psychologia czy historia.

 

Więcej

 

 

skos_fb Koło Polonistów Studentów KUL zaprasza na konferencję zatytułowaną "102-lecie Koła Polonistów", która odbędzie się 18 marca 2021 r. Wydarzenie będzie poświęcone historii Koła, jego przedsięwzięciom oraz osobom zaangażowanym w działalność koła. Będzie to również okazja, by porozmawiać o nowej książce pod redakcją prof. Adama Fitasa Koło Polonistów Studentów KUL (1919-2019). Szkice. Wspomnienia. Materiały, która ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL (Lublin 2020). Wydarzenie w formie online odbędzie się na platformie MS Teams, początek o godz. 11.00.  Dostęp do wydarzenia.

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na otwarte seminarium „Odcienie tomizmu w Polsce". Gościem seminarium, które rozpocznie się we czwartek, 18 marca 2021 r. o godz. 15.00 będzie prof. dr hab. Artur Andrzejuk, kierownik Katedry Historii Filozofii UKSW.

 

Seminarium jest organizowane na platformie MS Teams bit.ly/filozofia_tomizm.

 

Krucyfiks w Kościele Akademickim KULW czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych w Kościele Akademickim KUL. W każdy piątek o godz. 18.00 odprawiana będzie Droga Krzyżowa. W jej trakcie studenci będą przypominać rozważania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 18.15, sprawowane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazanie podczas tego nabożeństwa, zatytułowane „Żyjemy w trudnych czasach”,  będzie głosił ks. Tomasz Gajda, doktorant na Wydziale Teologii KUL. Z racji ogłoszonego przez papieża Franciszka roku rodziny, który rozpocznie się już 19 marca, rozważania będą dotyczyły właśnie rodziny.

16.02.2021 - 21.04.2021

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

 
Ze względu na panującą epidemię w tegorocznej edycji Konkursu wprowadziliśmy kilka zmian organizacyjnych. Najważniejszą jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego odbędzie się w formie ONLINE w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 09.00-10.00 CET.
 

Więcej

 

 

Wkrótce

Wystawa kierunek SZTUKAZbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są prezentowane w wielu instytucjach muzealnych na terenie całej Polski. Po Zamku Królewskim w Warszawie czy Muzeum Zamkowym w Malborku do listopada będą prezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. Na wystawie „kierunek SZTUKA” znajdą się rysunki Matejki i Malczewskiego, obrazy uznanych przedstawicieli malarstwa włoskiego czy flamandzkiego oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

 

 

 

Więcej

Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją wystawą „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 do 17 października 2021.

 

Więcej

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe",  która odbędzie się 21 i 22 września 2021 r. Konferencja odbędzie się w formie online na platformie MS Teams z udziałem gości z zagranicy.

 

 

Więcej

Konferencja „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”Zygmunt Haupt to jeden w najwybitniejszych emigracyjnych dwudziestowiecznych pisarzy polskich, laureat  Nagrody Literackiej „Kultury”, którego twórczość wciąż jest odkrywana w rodzinnym kraju. Jego postaci i dziełom poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”,  której jednym z organizatorów będzie Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Konferencja odbędzie się 22-24 września 2021, w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius). Obrady będą odbywać się w formie hybrydowej, chętni do udziału w konferencji w formie online są proszeni o kontakt na adres konferencjahaupt2020@gmail. com.