Konstytucja dla Nauki

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 

Akty prawa kościelnego:

 

 

 

Wewnętrzne akty prawne:

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019, godz. 12:41 - Katarzyna Bojko