Konferencje organizowane w ramach Instytutu:

 

- Promocja Opera Omnia Josepha Ratzingera w wersji polskiej (16 tomów)

- Lubelskie Dni Personalizmu (4 edycje)

- Otwarte wykłady o Duchu Świętym (10 edycji)

- Tydzień eklezjologiczny (5 edycji)

- Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej (6 edycji)

 

Najważniejsze publikacje:

 

- Opera omnia Josepha Ratzingera w wersji polskiej, red. K. Góźdź

-Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego (18 tomów), red. K. Guzowski, G. Barth
-Personalizm Sympozja (5 tomow), red. K. Guzowski, G. Barth

- Duch Święty – Kościół – człowiek, (3 tomy), red. S.C. Napiórkowski (Lublin: Wydawnictwo KUL 2011-2015)

 

Czasopisma:

 

- Teologia w Polsce

- Roczniki Teologiczne, zeszyt 2: Teologia dogmatyczna

- Teologia-Kultura-Społeczeństwo

- Credo

 

Informacje o współpracy z ośrodkami zagranicznymi:

 

 ks. prof. K. Góźdź

- współpraca naukowa z prof. dr. Michaelem Seyboldem, Eichstätt (1982-2006);

- współpraca naukowa z prof. dr. Kurtem Kochem, Lucerna (1988-2010), obecnie z kard. na szczeblu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan;

- współpraca naukowa z prof. dr. Gerhardem L. Müllerem (Monachium (1998-2002), obecnie kard. na szczeblu Kongregacji Nauki Wiary;

- współpraca naukowa z prof. dr. Erichem Naabem,  Eichstätt – Innolstadt (od 1992);

- współpraca naukowa z prof. dr. Jürgenem Moltmannem, Tübingen (od 2004);

- współpraca naukowa z Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg (od 2010) przez dyrektora dr. Ch. Schallera.

 

ks. dr hab. K. Guzowski

- wspólpraca z prof. Massimo Serrettim - Pontificia Università Lateranense 

- współpraca z prof. Juan Manuel Burgosem (University San Pablo CEU, Madrid, Spain)

- współpraca z ośrodkami we Włoszech (Chieti), Hiszpanii (Madryt) i Peru (Arequipa

 

 ks. dr hab. J. Lekan, prof. KUL

- współpraca z Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Nawarze  (Pamplona, Hiszpania );

- wizyty z wykładami (udział w sympozjach ) profesorów J. Villar, J.L. Lorda, P. Blanco;

 

 

Autor: Grzegorz Barth
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 15:46 - Grzegorz Barth