Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu:
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt jest realizowany od 2016-04-01 do 2018-09-30 i obejmuje trzy edycje

 1. kwiecień 2016 – wrzesień 2016 (możliwy udział 50 osób)
 2. październik 2016 – wrzesień 2017 (możliwy udział 180 osób)
 3. październik 2017 – wrzesień 2018 (możliwy udział 180 osób)

 

Odbiorcy wsparcia

Wsparcie kierowane jest do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych ( Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia) i Wydziału Filozofii ( Filozofia – Retoryka).


W projekcie weźmie udział 410 osób.

I edycja 50 osób

II edycja 180 osób

III edycja 180 osób

 

Działania realizowane w ramach projektu (parametry w przeliczeniu na jedną osobę):

 1. Bilans kompetencji – 1 bilans z profilem kompetencji
 2. Warsztaty wzmacniające kompetencje:
  a) interpersonalne – 10 godz
  b) społeczne – 10 godz.
  c) przedsiębiorcze – 10 godz.
 3. Szkolenia  certyfikowane w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) – 100 godz. w następujących obszarach tematycznych:
 •  Ochrona zdrowia
 •  Resocjalizacja i rehabilitacja
 •  Wychowanie/opieka 
 •  Zarządzanie finansami
 •  Zarządzanie personelem
 •  Zarządzanie firmą 
 •  Funkcjonowanie w mediach 
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem
 •  Analityczny
 1. Zajęcia projektowe – 20 godz.
 2. Wizyty studyjne u pracodawcy  typu job shadowing – 2 dwudniowe wizyty u 4 pracodawców (na terenie całej Polski)
 3. Bilans kompetencji (powtórne badanie z profilem kompetencyjnym)
Autor: Mateusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 10:42 - Mateusz Prucnal