Aktywny udział studentów Instytutu Muzykologii KUL w VI Ogólnopolskm Zjeździe Studentów Muzykologii

Nasi studenci biorą aktywny udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 maja 2014 roku w Krakowie. Zjazd organizowany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

1. Karol Rzepecki Zaginiona fantazja Jana Sebastiana Bacha (1685-1750)

 

2. Karol Furtak Opera „Fidelio" Ludwiga van Beethovena jako obraz wielkich idei kompozytora

 

3. Izabela Bartkowiak Co Censorinus usłyszał w kosmosie?

 

4. Agnieszka Szwajgier Słuchać, aby słyszeć – elementy poznawczej psychologii muzyki 

 

5. mgr Joanna Cywińska-Rusinek Nieznany wariant pierwszej części „Trois Morceaux poetiques pour Piano" Maurycego Moszkowskiego op. 42

 

6. Ewa Oczkowska Kulturotwórcza rola jednostki w środowisku lokalnym, na przykładzie Stanisława Pożogi z Wąchocka

 

7. mgr Łukasz Kaczmarek Analiza hermeneutyczna Lawrence'a Ferrary w odniesieniu do dzieła muzycznego na przykładzie „Koncertu wiolonczelowego Flaminis Aura" Tommiego Haglunda

 

Szczegółowy program konferencji

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014, godz. 09:45 - Miłosz Aleksandrowicz