Edukacja i dotychczasowe doświadczenie zawodowe


Życiorys naukowy

 • 2005 - Doktorat z nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Funkcjonowanie hydrochemicznego układu zlewnia – jezioro Pereszpa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Górniak. Data obrony: 23 czerwca 2005 r., recenzenci: prof. dr hab. Halina Smal, prof. dr hab. Bogusław Zdanowski. [autoreferat.pdf]
 • 1990 – 1994 - Studia na Sekcji Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska Wydziału Filozofii KUL w zakresie filozofii przyrody ożywionej zakończone wynikiem bardzo dobrym i uzyskaniem tytułu magistra filozofii. Tytuł pracy magisterskiej: Sztucznie wytworzone pola elektromagnetyczne ekstremalnie niskiej częstotliwości jako możliwa przyczyna białaczek. Promotor - dr Józef Zon, recenzent dr Marian Wnuk.Dotychczasowe zatrudnienie, doświadczenie zawodowe i organizacyjne 

 • od 01.05.2012 - Zastępca Dyrektora Uniwersytetu Otwartego KUL
 • 2011 – obecnie - Kierownik Studiów podyplomowych w zakresie przyrody dla liceum (Wydział Filozofii, KUL)

 • 2011 – 2012 - Kierownik Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa (Wydział Filozofii, KUL) - studia realizowane w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3/POKL/4.1.1/2010) ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni projektu pt. Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro - studia podyplomowe i kursy dokształcające

 • 2008 - obecne - Administrator serwisu www Dla Kandydatów na studia na KUL - www.kul.pl/kandydat
 • 2007 - obecnie - Administrator serwisu www Wydziału Filozofii KUL - www.kul.pl/filozofia
 • 2006 – 2009 - Wykładowca w Studiach Podyplomowych: Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli oraz Kierownik i Sekretarz tychże Studiów (Wydział Filozofii, KUL)
 • 2006 – obecnie - Adiunkt w Katedrze Filozofii Biologii (Wydział Filozofii, KUL)
 • 2003 – 2006 - Wykładowca w Lubuskiej Akademii Nauczycieli w Zielonej Górze (patronat KUL)
 • 2002 – 2006 - Asystent w Katedrze Filozofii Biologii (Wydział Filozofii, KUL)
 • 2002 – 2004 - Politechnika Lubelska (zajęcia zlecone/umowa o dzieło)
 • 2001 – 2005 - Wykładowca w Studiach Podyplomowych pt. Przyroda na II etapie kształcenia szkoły zreformowanej (KUL)
 • 1998 – 2002 - Asystent w Katedrze Botaniki i Hydrobiologii (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, KUL)
 • 1994 – 1998 - Asystent w Katedrze Biologii Środowiska i Ochrony Wód (Wydział Filozofii, KUL)
 • 1994 - Nauczyciel (Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku).
 • 2009 – Koordynator VI Lubelskiego Festiwalu Nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zakres prac: koordynacja ponad 210 prezentacji (ponad 440 edycji) przygotowanych przez Pracowników KUL na VI edycję Festiwalu.
 • 2008 – członek Komitetu Organizacyjnego V Lubelskiego Festiwalu Nauki. Zakres prac: koncepcja i organizacja strony internetowej zintegrowanej z bazą projektów, baza danych projektów, internetowa rejestracja uczestników, współtworzenie książeczki festiwalowej, kontakt z twórcami prezentacji festiwalowych i uczestnikami festiwalu.
 • 2007 – członek Komitetu Organizacyjnego IV Lubelskiego Festiwalu Nauki. Zakres prac: koncepcja i organizacja strony internetowej zintegrowanej z bazą projektów, baza danych projektów, internetowa rejestracja uczestników, współtworzenie książeczki festiwalowej, Biuro Festiwalu.

 Współorganizacja konferencji naukowych 

 • Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 13-14 listopada 2008 r. Szereg prac organizacyjnych, redakcja zeszytu (mps) i strony www konferencji.
 • Pogranicza nauki. Protonauka-Paranauka-Pseudonauka. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 15-16 listopada 2007 r. Sekretariat konferencji, redakcja zeszytu (mps) i strony www konferencji.
 • Nauka – wiara. Rola filozofii. Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 15-16 listopada 2006 r. Sekretariat konferencji, redakcja zeszytu (mps) i strony www ze streszczeniami referatów.
 • Filozofia przyrody - Filozofia przyrodoznawstwa – Metakosmologia. VI Konferencja z cyklu Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Lublin 9-10 listopada 2005 r. Redakcja zeszytu (mps) i strony www ze streszczeniami referatów.
 • Filozof wobec przyrody. V Konferencja z cyklu Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Lublin, 07.11.2003 r. Redakcja zeszytu (mps) ze streszczeniami referatów.

 

Autor: Andrzej Zet_igrek_ka_u_beck
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 10:52 - Andrzej Zykubek