Rok I

bialek_szwed_aneks_media_lok_srodowiskowe_iistopien_irok-1

bialek_szwed_aneks_warsztatpras_ii_stopien_irok

dunin_aneks_angielski_medialny_ii_stopien

furmanczuk_aneks_warsztat_telewizyjny_ii_st._i_r.

gondek_m._aneks_komunikacja_niewerbalna

gruchola_aneks_seminarium_magisterskie_ii_st._i_rok

nowak_aneks_seminarium_magisterskie_ii_stopien_i_i_ii_rok

pastwa_r._aneks._ekonomika_mediow_konwersatorium_ii_st._i_r.

pastwa_r._aneks._marketing_i_promocja_cwiczenia_ii_st._i_r.

pastwa_r._aneks._marketing_i_promocja_wyklad_ii_st._i_r.

seminarium_magisterskie.aneks_a.duda-2

szegda_aneks_teorie_komunikownia_masowego_cwiczenia_iistir

szegda_aneks_teorie_komunikownia_masowego_iistir

szulich-kaluza_aneks_seminarium_magisterskie

tylec_aneks_prawo_mediow_seminarium_ii_i

wcisel_aneks_komunikowanie_miedzynarodowe_i_miedzykulturowe_ii_stopien-1

wodka_aneks_kns_wyklad_pedagogika

zurakowskawarsztat_dziennikarza_radiowego_iist._i_rok

dabala_aneks_seminarium_magisterskie

Rok II

kampanie_spoleczne.aneks_a.duda-1

dunin_aneks_warsztat_filmowy_ii_stopien-1

nowak_aneks_seminarium_magisterskie_ii_stopien_i_i_ii_rok

seminarium_magisterskie.aneks_a.duda-2

szulich-kaluza_aneks_seminarium_magisterskie

szwed_aneks_badania_nad_wplywem_mediow_ii_st_2_r

szwed_aneks_seminarium_mgr_ii_st_2_r

tylec_aneks_prawo_mediow_seminarium_ii_i

wadowski_aneks_mediatyzacja_pamieci_zbiorowej_ii_st_2_r

wadowski_aneks_seminarium_magisterskie_ii_st_2_r-1

dabala_aneks_seminarium_magisterskie

 

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 13:08 - Małgorzata Sławek-Czochra