Od połowy marca danego roku akademickiego studenci ostatnich roczników (3 i tzw. 5 rok) są zapraszani do udziału w badaniu na zakończenie studiów. Studenci dokonują całościowej oceny Uniwersytetu wskazując jego atuty i mocne strony, ale również elementy do poprawy.

 

 

Ankieta jest aktywna od marca do lipca pod linkiem: www.kul.pl/absolutorium

 


 

Ankieta na zakończenie studiów (tzw. ankieta „na wyjście”)

 

Celem ankiety jest weryfikacja aktywności studenckiej i zawodowej w czasie studiów oraz ocena satysfakcji studentów z uzyskanego wykształcenia.

 

Władze uczelni chcą poznać opinię studentów nt. przebiegu studiów na KUL, ustalić, jak studenci ostatnich roczników oceniają programy kształcenia, warunki studiowania oraz poznać ich pozaprogramową ścieżkę edukacyjną i zawodową.

 

Ankieta jest udostępniana studentom ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki służą wyłącznie utworzeniu zestawień statystycznych.

 


 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2015, godz. 12:20 - Marta Szymańska-Jarosz