Annales_-_okladka


RYS ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KSIĘDZA PROFESORA IRENEUSZA PAWLAKA

 

Ks. Dariusz Sobczak

Ksiądz profesor dr hab. Ireneusz Pawlak – życie w służbie liturgii i muzyki

 

Ks. Dariusz Sobczak

Bibliografia pracks. prof. dra hab. Ireneusza Pawlaka

 

Beata Bodzioch

Zarys kierunków badawczych na podstawie prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem ks. prof.  Ireneusza Pawlaka 

 

ARTYKUŁY

FILOZOFIA MUZYKI

 

Ks. Stanisław Ziemiański  SJ

Sacrum a muzyka

 

DZIEJE MUZYKI RELIGIJNEJ

 

Andrzej Gładysz

Organiści w parafiach obecnego dekanatu tuchowskiego od xvii do xix wieku

 

Czesław Grajewski

W nurcie cecylianizmu i pozytywizmu ks. Bronisław Maryański (1863–1912)

 

Maria Szymanowicz

Organiści i kantorzy kościołów radomskich (komunikat na podstawie metryk chrztów z lat 1597-1712)

 

Ks. Piotr Wiśniewski

Muzyka sakralna w ujęciu abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941) a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej

 

OBRZĘDY KOŚCIOŁA

 

Ks. Jerzy Bisztyga

Interpretacyjna wielowymiarowość rzeczywistości procesyjnej. Próba szkicu struktury poszerzonego modelu badań

 

Barbara Furmanowicz

Przez śmierć ku zmartwychwstaniu czyli aspekty eschatologiczne w tekstach wybranych śpiewów mszy za zmarłych

 

Roland Prejs OFMCap

o. Prokop Leszczyński, kapucyn, jako krzewiciel nabożeństwa czerwcowego

 

Ks. Zbigniew Wit

Msze domowe

 

PRAWO KOŚCIELNE

 

Ks. Wojciech Góralski

Zakładanie i prowadzenie przez kościół katolicki własnych szkół w świetle umów stolicy apostolskiej z państwami w latach 1978-2005

 

MONODIA LITURGICZNA

 

Ks. Rastislav Adamko

 Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

 

Ks. Mariusz Białkowski

Gradacja rytmiczna śpiewu gregoriańskiego w sanktgalleńskiej adiastematycznej notacji neumatycznej

 

Ks. Franciszek Koenig

Śpiewy gregoriańskie zamieszczone w jubileuszowym wydaniu katolickiego modlitewnika i śpiewnika Droga do nieba (Opole 2001, 2006)

 

S. Monika Dolores Nowak PDDM

Jutrznia za zmarłych w języku polskim po Soborze Watykańskim II

 

Ks. Antoni Reginek

Fenomen nabożeństwa Nieszporów sławnych w Chełmie śląskim

 

PIEŚŃ KOŚCIELNA

 

Ks. Stanisław Garnczarski

 Pieśń Maryjna w twórczości Franciszka Walczyńskiego

 

Jan M. Gładysz

Maryjny repertuar pieśniowy w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

 

Ks. Piotr Kulita

Śpiewy o eucharystii jako pokarmie na procesję komunijną

 

Ks. Andrzej Rojewski

Śpiew jednogłosowy i pieśń religijna w dokumentach Kościoła i polskich komentarzach z lat 1964-1986

 

Antoni Zoła

 Ludowa tradycja muzyczno-religijna i jej związki z liturgią

 

POLIFONIA RELIGIJNA

 

Aleksandra Czech

Kantaty Otto Christiana Gladau’a zachowane w wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku

 

Stanisław Dąbek

Idiom polifonii religijnej i symbolika konfesyjna w Missa „Christus spes mea” Feliksa Nowowiejskiego

 

Ks. Dariusz  Smolarek SAC

Litaniae De Corde Jesu & De Beata Virgine Maria Ferdynanda Szymona Lechleitnera

 

MUZYKA INSTRUMENTALNA

 

Ludwik Gawroński

Kołysanka Dzieciątka Jezus w Scherzu h-moll Fryderyka Chopina

 

Ks. Jarosław Kisieliński

Zabytkowe organy w De Grote Kerk w Oosthuizen (1521)

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 18:54 - Miłosz Aleksandrowicz