Annales_-_okladka


ARTYKUŁY

Lesya Adamovych
Ludowe tradycje kolędowania na terenach Żytomierszczyzny

 

Miłosz Aleksandrowicz
Interpretacja rytmiczna monodii liturgicznej w XVII wieku. Pierre-Benoit de Jumilhac i jego La science et la pratique du plain-chant (1673)

 

Ks. Jerzy Bisztyga
Zarys dziejów procesji chrześcijańskiej. Studium liturgiczno-muzykologiczne

 

Beata Bodzioch
Ksiądz Paweł Rzymski (1784-1833) – prekursor edycji Cantionale ecclesiasticum
na ziemiach polskich

 

Maria Bujalska PDDM
Ksiądz Gerard Mizgalski (1907-1977) – krzewiciel nauczania Kościoła

 

Monika Nowak PDDM
 Hymny w Oficjum za zmarłych po Soborze Watykańskim II

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Muzyka liturgiczna „pieśnią pełną ducha”

 

Marzena Piróg
 Śpiewy procesji do Bożego Grobu w polskich drukach liturgiczno-muzycznych po Soborze Trydenckim

 

Kinga Strycharz - Bogacz
 Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym

 

Ewa Szałek
Ustny przekaz chorału gregoriańskiego w koncepcjach badawczych Leo Treitlera

 

Ks . Piotr Wiśniewski
Nieszpory – śpiewana modlitwa Kościoła

 

RECENZJE 

Ks . Piotr Wiśniewski
Prezentacja książki Monodia et harmonia polonica sacra. Georgio Pikulik cordis donum, S. Dąbek i in. (red.)

SPRAWOZDANIA

Ks . Stanisław Garnczarski

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL. Gródek n. Dunajcem 19-21 X 2012

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 18:53 - Miłosz Aleksandrowicz