Annales_-_okladka


ARTYKUŁY

Ks. Rastislav Adamko
Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

 

Ks. Stanisław Garnczarski
Pieśni ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w twórczości Ks. Franciszka Walczyńskiego (teksty)

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Terminologia w nauce i jej meandry

 

Ks. Piotr Wiśniewski
Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum 

RECENZJE 

Czesław Grajewski
Ks. Tadeusz Bratkowski, Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku

 

Ks. Ireneusz Pawlak

Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus) „institutiones musicae”. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził Lucjan Dyka

SPRAWOZDANIA

Beata Bodzioch
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL „Muzykologia – nauka o muzyce” Lublin, 24-26.09.2014

 

Monika Dolores Nowak PDDM
Sprawozdanie z XVI Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Legnicy-Krzeszowie 22-24.09.2015

 

Ks. Wiesław Hudek
Sprawozdanie z Jubileuszu 80. urodzin Ks. prof. dra hab. Ireneusza Pawlaka, Lublin 19.04.2015 

WSPOMNIENIA

Ks. Zenon Kołodziejczak
„Byłeś nam przykładem uczonej, a zarazem prostej, dziecięcej wiary”

 

Kinga Strycharz-Bogacz
Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych 

HOMILIE

Ks. Wiesław Hudek
W 80. rocznicę urodzin Księdza Profesora Ireneusza Pawlaka – Msza św. Jubileuszowa, homilia na III Niedzielę Wielkanocną

 

Ks. Zdzisław Janiec
„Śpiewajcie Panu Pieśń Nową” na wzór świętej Cecylii

 

Ks. Ireneusz Pawlak
Homilia wygłoszona dnia 26.09.2015 podczas Zjazdu Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej KUL  

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 18:53 - Miłosz Aleksandrowicz