Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej, 11-14 czerwca 2007
Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej
11-14 czerwca 2007


KATEDRA PEDAGOGIKI OGóLNEJ

pod Patronatem
Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
zorganizowała
w dniach 11-14 czerwca 2007r.
Ogólnopolską Konferencję
na temat:

ANTROPOLOGIA I ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY
W PEDAGOGICE OGóLNEJ


Program Konferencji

FORMULARZ ZGłOSZENIA UDZIAłU


Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej
Ks. prof. Marian Nowak, e-mail: marian.nowak@kul.lublin.pl

Sekretarze Konferencji:
Dr Piotr Magier, e-mail: piomae@kul.lublin.pl
Iwona Szewczak, e-mail: iwkal@kul.lublin.pl

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2007, godz. 20:15 - Iwona Szewczak