Staże krajowe dla studentów Prawa oraz Antropologii stosowanej

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Nasza oferta
W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.
Kierunki objęte projektem
  • Prawo jednolite magisterskie
  • Antropologia stosowana I stopnia
Staże krajowe
16 tygodniowe staże (480 godz.)
Wymiar stażu minimum 20 godzin/tydzień - maksimum 40 godzin/tydzień -> łącznie 120 godzin/4 tygodnie
Stypendium stażowe 1980,00 zł/miesiąc (koszt całk.)
Dodatkowe korzyści

Referencje pracodawcy

Refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% Uczestników/czek projektu - 470 zł/mc

Refundacja kosztów komunikacji miejskiej - 48 zł/mc

Uwaga! Udział w projekcie skierowany jest wyłącznie do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 


Każdy Uczestnik/czka projektu proszony jest o zgłoszenie się również na zajęcia w ramach Zintegrowanych programów rozwoju KUL. Więcej informacji na stronie: PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023, godz. 07:46 - Oskar Belcik