REFLEKSJA REKTORA KUL
APEL JASNOGÓRSKI
Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej
1 października 2019


Maryjo, Jasnogórska Pani,
w miesiącu październiku Kościół staje przed Tobą z różańcem w ręku i wypowiada słowa Pozdrowienia anielskiego: „Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum”. Te słowa wraz z całą wspólnotą wierzących powtarza dziś także społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie – podobnie jak we wszystkich wyższych uczelniach – rozbrzmiewa w tych dniach akademicki hymn Gaudeamus igitur i dostojna pieśń Gaude Mater, Polonia. Te słowa przyszliśmy wypowiedzieć, wzorem naszych przodków, w miejscu, gdzie – jak napisał poeta Wincenty Pol – „królowie składali koronę, […] gdzie hetmani składali buławę”.
Stoimy, Maryjo, przed Twoim cudownym wizerunkiem w pierwszy dzień nowego roku akademickiego. Dobry początek to połowa pracy, polowa sukcesu, mówi znane porzekadło. Pomni na to, jak ważny jest początek każdego planu, każdego poczynania, każdego zamierzenia i działania, u progu nowego roku akademickiego przynosimy Ci pozdrowienie, jakim zwrócił się do Ciebie Anioł podczas zwiastowania: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Twoja odpowiedź na te słowa dała „nowy początek” dziejom ludzkości, zapoczątkowała nowy sposób udzielania się Boga człowiekowi i nowy sposób istnienia człowieka jako dziecka Bożego.
W tym „nowym początku” chcemy umieścić wszystko to, co przychodzi nam rozpoczynać ciągle od nowa. Dla studentów i nauczycieli akademickich takim nowym początkiem jest każdy rozpoczynający się rok nauki i pracy. Śmiałość nowego trudu to nadzieja a zarazem początek radości za wysiłek– cząstka czekającej satysfakcji. Jak każda nowość niesie on ze sobą niepewność, ale i nową perspektywę. Dlatego zawierzamy ten rok Twojemu wstawiennictwu i już dziś ofiarujemy Ci trud, wysiłek, pracę i sukcesy studentów, pracowników administracji i nauczycieli akademickich.

Matko Boga i Matko każdego człowieka,
Ty sama zapowiedziałaś, że chwalić Cię będą wszystkie pokolenia (por. Łk 1,48). Twoje imię stało się sławne w całym świecie przez Twoją pełną wiary i miłości odpowiedź Bogu; przez wypowiedziane w Nazarecie Twoje fiat, które towarzyszyło Ci w pielgrzymce wiary aż po wydarzenia na Golgocie.
Mamy świadomość, że współczesny świat, nasza Ojczyzna i Kościół potrzebują dobrze wykształconych, światłych ludzi, pomnażających swoje zdolności, ale potrzebują także, a może przede wszystkim, ludzi sławnych mądrością, roztropnością, dobrocią, ofiarnością; potrzebują ludzi sławnych świętością.


Przybytku Ducha Świętego, Matko dobrej rady,
naucz nas dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość i współdziałania z innymi. Pomóż nam znaleźć siły do pracy dla dobra wspólnego. Oby ten rok akademicki był naznaczony zarówno odpowiedzialnością osobistą: za swoje życie, za jego przyszły kształt, za jego wartość, jak i odpowiedzialnością społeczną: za dobro wspólne, za ład moralny. Pamiętamy bowiem słowa ojca świętego Jana Pawła II skierowane do środowiska akademickiego podczas obchodów jubileuszu roku 2000: „Drodzy wykładowcy i studenci, oto jest wasze powołanie: macie czynić z uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu”.
Prosimy, Maryjo, by ten rok był też czasem budowania „nowego człowieczeństwa”, czasem kształtowania ostatecznego projektu życia, czasem odkrywania jego sensu. Spraw, abyśmy poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności, troszczyli się o kształtowanie postaw życiowych. Wspieraj nas, Matko Boża, na drogach dążenia do prawdziwej mądrości. „Stając wobec wyzwania nowego humanizmu – jak nauczał papież Polak – [humanizmu], który winien być autentyczny i integralny, uniwersytet potrzebuje ludzi uważnie słuchających słowa jedynego Nauczyciela; potrzebuje kompetentnych profesjonalistów i wiarygodnych świadków Chrystusa. Jest to z pewnością misja niełatwa, która wymaga nieustannego wysiłku, karmi się modlitwą i nauką, a wyraża się w normalnych, codziennych okolicznościach”.
Matko Boża, daj nam odwagę poszukiwania prawdy, daj nam odwagę głoszenia prawd niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, lecz są niezbędne do obrony autentycznego dobra społeczeństwa. Bądź z nami na drogach ofiarnej i rzetelnej służby Jedynej Prawdzie. Wspieraj nas, byśmy z gotowością i oddaniem chcieli odpowiadać na wezwanie Jana Pawła II wypowiedziane w murach naszej Uczelni w 1987 r.: „Uniwersytecie! […] Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”.

Stolico mądrości, Patronko naszych dróg na początku nowego roku akademickiego zawierzamy Ci nasz Uniwersytet, całą naszą społeczność akademicką i prosimy o wszelkie potrzebne nam dary. Nasze prośby wyrażamy natchnionymi wersetami z Księgi Mądrości, szeptanymi być może przez Ciebie przed wiekami: „Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by w świętości i sprawiedliwości władał światem, a sądy sprawował w prawości serca; daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci”.