Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

organizują

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW

NA APLIKACJE PRAWNICZE

w 2015 roku

 

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

 

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

 

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

 

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Koszt: 1200 zł

Wpłaty na konto: PKO BP SA

37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Termin zgłoszeń: do 13 lutego 2015 r.

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Terminy zajęć:

21-22 II, 7-8 III, 21-22 III, 11-12 IV, 25-26 IV 2015 r.

Liczba godzin: 100 godz.

Miejsce:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

SAWP KUL

Collegium Jana Pawła II, C-527 i 742

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel. + 48 81 445 37 30 (37 42); e-mail: ipk@kul.pl; kkpp@kul.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie SAWP KUL

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2015, godz. 16:43 - Marta Ordon