O programie:
 

Program Staż Kariery dotyczy studentów będących na ostatnim roku studiów z kierunków:

  • Administracja I stopień
  • Architektura krajobrazu I stopień i II stopień
  • Biotechnologia I stopień i II stopień
  • Biotechnologia grupa w języku angielskim I stopień
  • Ekonomia I stopień
  • Gospodarka przestrzenna I stopień
  • Humanistyka cyfrowa II stopień
  • Kognitywistyka I stopień
  • Retoryka stosowana I stopień
  • Zarządzanie I stopień i II stopień

 

W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.

 

UWAGA! Przykładowe miejsca realizacji stażu opisane są w zakładce  Jednostki Przyjmujące 

 

Program stażowy finansowany jest w ramach projektów "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Pracowników i Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" oraz "Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" aplikowanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 
REKRUTACJA »
 
 
KORZYŚCI:
 
DLA STUDENTÓW/EK
I STOPNIA 
 

DLA STUDENTÓW/EK

II STOPNIA 

S    

STYPENDIUM:

2160,00 zł koszt całkowity

 

STYPENDIUM:

8640,00 zł koszt całkowity

     
około 1680,00 zł netto   około 6720,00 zł netto
     
Oferujemy:
  Oferujemy:
     
4 tygodniowy staż - 120 godzin - praca na 3/4 etatu
 
16 tygodniowy staż - 4 x 120 godzin - praca na 3/4 etatu
     
refundacja kosztów zakwaterowania - 400 zł
 
refundacja kosztów zakwaterowania - 4 x 400 zł = 1600 zł
     
referencje od pracodawcy  potwierdzające udział w stażu
 
referencje od pracodawcy  potwierdzające udział w stażu
     
 
 
 
 

 

 
 
 

A_700792

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021, godz. 18:29 - Agnieszka Głąb