Międzynarodowa Federacja Architektów Krajobrazu – IFLA

(The International Federation of Landscape Architects)

 

IFLA – to najbardziej prestiżowa i opiniotwórcza organizacja zawodowa architektów krajobrazu na świecie.

Jest organem doradczym ONZ oraz UNESCO w sprawach dotyczących architektury krajobrazu.

 

Międzynarodowa Federacja Architektów Krajobrazu zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. Reprezentuje zawód architekta krajobrazu zarówno w relacjach rządowych, jak i pozarządowych. Polska uzyskała pełne członkostwo w 2008 roku. Organizacją zrzeszoną i reprezentującą IFLA w kraju jest Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK).

 

IFLA w swoich podstawowych działaniach dąży do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

 

Głównym jej celem jest koordynacja jakości prac i projektów tworzonych przez zawodowych architektów krajobrazu z państw stowarzyszonych, a także zapewnienie ich efektywnej realizacji poprzez wzajemne zaangażowanie i pośredniczenie pomiędzy stronami biorącymi udział w projektach międzynarodowych.

 

 

Akredytacja IFLA dla kierunków studiów - Architektura Krajobrazu

Akredytacja jest pozarządowym, dobrowolnym systemem monitorowania i przeglądu jakości szkolnictwa wyższego, którego programy studiów są porównywane z wytycznymi, wymaganiami i standardami profesjonalnej edukacji w dziedzinie architektury krajobrazu.

 

Szkoły wyższe dobrowolnie poddają się kontroli. Dotyczy ona programów studiów, jakości kształcenia i oceny kadry zawodowej. Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.

 

Do tej pory w Polsce akredytację IFLA posiadał tylko jeden kierunek Architektury Krajobrazu.

 

Architektura Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskała akredytację jako druga w kraju. Staraniem pracowników Instytutu w dostosowaniu standardów kształcenia do wymagań IFLA kierunek uzyskał akredytację w 2018 roku.

 

REJESTR IFLA - SYSTEMY AKREDYTACYJNE

Komisja Edukacji IFLA prowadzi rejestr programów akredytowanych, które spełniają warunki określone w międzynarodowych wytycznych, dzięki czemu pracodawcy mogą sprawdzić w jakim systemie i na jakim poziomie odbywa się kształcenie.

 

efla_top

 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 19:41 - Anna Położyńska