2018
 
Kwiecień
12 IV Ośrodek odwiedził dr Ołech Duch, pracownik naukowy Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, który specjalizuje się w badaniach nad historią monastycyzmu wschodniego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kijowskiej metropolii unickiej w okresie nowożytnym. W 2001-2005 był doktorantem KUL w ramach stypendium przyznanego przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Obronioną w 2006 r. pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Gapskiego.

 

Maj

18-19 V Ośrodek wspólnie z Komisją Historyczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce był organizatorem 47. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych w Lublinie, poświęconej pamięci Prof. Jerzego Kłoczowskiego i realizowanemu aktualnie projektowi: Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.

 

 

2017

Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Londyn 3 VII - 30 XI 2017

 

 

2016

45. ogólnopolska konferencja historyków zakonnych: Świętowanie i zmaganie. Wrocław 20-21 V 2016

 

 

2013

42. ogólnopolska konferencja historyków zakonnych: Kardynał Józef Glemp - Prymas dwóch epok. Warszawa 17-18 V 2013

 

Promocja książki Damiana Dawida Sudoła pt.: Działalność Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Majdanie koło Kolbuszowej w latach 1925-1962. Majdan Królewski 14 IV 2013

     - Galeria 1,
     - Galeria 2.

 

 

2012

Promocja Atlasu historycznego (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 18 XII 2012

   
 
2011

Wręczenie Doktoratu Honoris Causa KUL siostrze  Małgorzacie Annie Borkowskiej, OSB. KUL Lublin 2 VI 2011

 

Jubileusz 40-lecia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce. KUL Lublin 2 VI 2011

 

 

2007

 
 
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 10:13 - Edyta Chomentowska