Raport OECD z przeglądu gospodarki polskiej (Economic Survey of Poland 2016)

https://www.kul.pl/files/1458/plakat_OECD_01_popr-page-001.jpg

 

 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych  we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone rocznicy 20-lecia członkostwa Polski w OECD, które odbędzie się 23 marca 2016 r. (środa) o godz. 10.30 w Centrum Transferu Wiedzy (CTW 302), Aleje Racławickie 14.

Podczas seminarium przedstawiciel Sekretariatu OECD zaprezentuje najnowszy raport OECD z przeglądu gospodarki polskiej (Economic Survey of Poland 2016).

 

Program

 

 


 16 XII 2015 Prof. Andrzej Zybertowicz

W dniu 16 grudnia 2015 r. gościem KUL był doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Andrzej Zybertowicz, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosił wykład Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Wydarzenie odbyło się o godz. 11 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302.

 

Przed wykładem w godz. 9.00-10:30 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-217, odbyło się seminarium z udziałem prof. Andrzejem Zybertowiczem i dr. Macieja Gurtowskiego (współautora książki "Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat") "Pycha rozumu w technologii ucieleśniona - i co dalej?", którego organizatorem był Instytut Socjologii.

 

16 grudnia 2015 r.


 

W dn. 14 grudnia 2015 r. gościem KUL był Andrzej Klesyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosił wykład Etyka w biznesie z punktu widzenia praktyka. Wydarzenie odbyło się o godz. 14.00, w Centrum Transferu Wiedzy KUL (Al. Racławickie 14), w sali CTW-114.

 

Spotkanie zorganizowane było pod honorowym patronatem Rektora KUL wspólnie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - w ramach konwersatorium "Etyka biznesu", którego gospodarzem jest dr hab. Jadwiga Potrzeszcz oraz Katedrę Bankowości i Finansów na Wydziale Nauk Społecznych KUL - w ramach wykładu otwartego "Pro publico bono", którego gospodarzem jest prof. Marian Żukowski.

 

14 grudnia 2015 r.


 

Katedra Bankowości i Finansów KUL 

Katedra Rachunkowości KUL

 

zorganizowały 7 grudnia 2015 r. godz. 10.00, sala C-1031

Konferencję naukową pt.

Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Konferencja była realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej

„Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”.

 

Konferencja poświęcona była problematyce aktualnych uwarunkowań oraz przewidywanych kierunków rozwoju bezgotówkowych form rozliczeń w Polsce. Dzięki wymianie doświadczeń oraz poglądów pomiędzy przedstawicielami środowiska praktyki gospodarczej oraz wiodących ośrodków akademickich możliwe było zidentyfikowanie kluczowych dylematów i wyzwań przed jakimi stają współcześnie strony zaangażowane w realizację obrotu bezgotówkowego.

 

Program konferencji

 7 grudnia 2015 r.


 Wykład Krzysztofa Krystowskiego "Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce?"

W dniu 1 grudnia 2015 r. gościem KUL był dyrektor zarządzający PZL-Świdnik Krzysztof Krystowski, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosił wykład Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce? 

 

1 grudnia 2015 r.


  IV edycja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka, program z zakresu zarządzania finansowanego bankiem, skierowany do studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Udział studentów w projekcie jest nieodpłatny.

 

W roku ubiegłym wirtualny bank "Rozln Bank" kierowany przez zespół studentów Ekonomii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskał trzecią w rankingu cenę akcji na symulowanej giełdzie.

 

Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2014/2015 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Dopuszcza się udział uczestników poprzednich edycji Konkursu z zastrzeżeniem, że w nowo zgłoszonym zespole może się znaleźć tylko jedna osoba-uczestnik poprzedniej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Dotychczas, w Konkursie wzięło udział ponad 365 studentów z 31 uczelni, podzielonych na 73 zespoły.

W bieżącej edycji Konkursu uczestniczą 32 Zespoły, podzielone na trzy równoległe edycje regionalne:

  • Liga Akademicka Centrum – Warszawa (dla uczelni z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego)
  • Liga Akademicka Południe – Katowice (dla uczelni z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego)
  • Liga Akademicka Zachód – Poznań (dla uczelni z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego)

Zgłoszenia zespołów przyjmujemy do 3 listopada 2015 r. Po szczegółowe informacje nt. rekrutacji, wymaganych dokumentów i samego przebiegu Konkursu zapraszamy na stronę projektu  www.szkola-ryzyka.pl

Zapraszamy też do udziału w bezpłatnym webinarze nt. Konkursu 23.10.2015 w godzinach 12.00-13.00, pod linkiem: wibmobilny.clickwebinar.pl/liga-akademicka-banrisk

 

 

  


 

Wykład otwarty z cyklu "Pro publico bono"

19 października 2015 r. gościem Uniwersytetu był Lech Wałęsa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1983.

 

Prezydent Wałęsa wygłosił wykład zatytułowany "Co Polakom dało 35 lat wolności w Polsce".  Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona osobie Pana Prezydenta oraz wizytom, jakie przy różnych okazjach składał na naszej Uczelni.

 19.10.2015


 

 

Wykład Krzysztofa Cugowskiego
"Muzyka rockowa i jej znaczenie społeczne i polityczne"
 

 


Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

zorganizowała  Konferencję naukową pt.

 

PROBLEMY SYSTEMU PIENIĘŻNEGO A ALTERNATYWNE WALUTY

 

 

Program konferencji

 

10.06.2015 r. 


 

Zespół studentów Ekonomii KUL zajął III miejsce w ogólnopolskim Konkursie BANRISK - Liga Akademicka 2014/15 - laureatom serdecznie gratulujemy!
 

Konkurs BANRISK - Liga Akademicka to szkolenie  o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK - The Stanford Game. Organizatorem programu był Warszawski Instytut Bankowości.

Zespoły tworzyły zarząd wirtualnych banków, które działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy cyklicznie podejmowali strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej, obejmujące 2-letni okres funkcjonowania banku. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

 

Wirtualny bank Rozln Bank kierowany przez zespół studentów Ekonomii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskał trzecią w rankingu cenę akcji na symulowanej giełdzie.

 

28.04.2015 r.


 

 

 

 

Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa

Wykład pana Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

 

 W ramach cyklu wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa, gościem KUL-u był przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Andrzej Jakubiak, który wygłosił wykład na temat "Nadzór państwa nad rynkiem finansowym". 

 

4 maja 2015 r.


 

Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa

Wykład Pani Prof. Małgorzaty Zaleskiej, Członka Zarządu NBP

W dniu 17 kwietnia 2015 r. gościem KUL była prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Systemu Bankowego w Instytucie Bankowości SGH, od 2009 r. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Prof. Zaleska wygłosiła wykład "Bezpieczeństwo finansowe".

 

 

 

 17 kwietnia 2015


 

XXV Tydzień Ekonomiczny

 

„Ekonomia z duchem czasu: czyli wszystko o startupach”

tydzień ekonomiczny - program

 

13-17 kwietnia 2015


 

 

 

Wykład pana Marcina Mrowca, Głównego Ekonomisty Banku Pekao SA

 Gościem KUL był pan Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao SA, który w ramach prowadzonego na KUL cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa, wygłosił wykład nt. Zarys historii pieniądza wraz z wnioskami dla czasów współczesnych.

 
8 kwietnia 2015 r.

 

W ramach cyklu wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa wykład zatytułowany "Ograniczenia prawodawcy państwowego” wygłosił prof. Wojciech Łączkowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1990-1997 oraz Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2004.

 

 

 24 marca 2015 r.


 

 

 
Debata „Europa – ludzie – gospodarka. Polska perspektywa rozwoju ”

 

 

 17 grudnia 2014 r.


 

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

KUL Creative sp. z o.o.
zorganizowała konferencję

MAKROEKONOMIA i RYNKI FINANSOWE MaFiMa 2014

 

 

Program konferencji:

konferencjamafima2014program

 

 
 
 
12 grudnia 2014

 
2 grudnia 2014 r.

 
26 listopada 2014 r.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem

  z XXIV Tygodnia Ekonomicznego

 Kto nie ryzykuje ten nie zyskuje - postaw na e-biznes”

Tutaj szczegóły www

 

 

25 kwietnia 2014


 

 

Egzotyczne wakacje czekają!Wygraj w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości"


Już w marcu rusza rejestracja do drużynowego konkursu dedykowanego zarówno zawodowym księgowym, jak i studentom kierunków związanych z rachunkowością i finansami wszystkich polskich uczelni.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz producent oprogramowania do zarządzania i księgowości enova, zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości".


Biorąc udział w konkursie, połączysz edukację z dobrą zabawą. Jeśli jesteś studentem – zgłoś się do edycji studenckiej. Zawodowcom dedykowana jest edycja dla praktyków. Zarejestrowane zespoły będą rozwiązywać testy online dostępne na platformie internetowej konkursu. W maju odbędą się półfinały, a w czerwcu – wielki finał i uroczysta gala. Na zwycięzców czekają egzotyczne wakacje i cenne nagrody rzeczowe!
Nie zwlekaj. 

 

Tutaj szczegóły: www

 

Pobierz plakat: plakat

 

 

1 marca 2014


 

Oferta płatnych praktyk dla studentów ekonomii biegle władających wybranymi językami

 

 

Firma AmerPharma z siedzibą w Lublinie i Warszawie poszukuje studentów, którzy podejmą pracę w charakterze praktyk. Firma jest szczególnie zainteresowana studentami z: Brazylii, Indii, Rosji, Chin, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA lub osobami biegle władającymi ww językami, w celu rozwinięcia działalności eksportowej do tych krajów.

 

 

Wymagania:
• pochodzenie z jednego z wymienionych krajów (Brazylia, Indie, Rosja, Chiny, Hiszpania,
Portugalia, Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania i USA) lub
• płynna znajomość języka z w/w krajów
Oferujemy:
• płatne praktyki
• szkolenie
• elastyczne godziny pracy
• praca z domu / biura w zależności od potrzeb
• rabaty pracownicze na produkty
• pracę w młodym i dynamicznym zespole
• rozwój z firmą i podjęcie stałej współpracy z najlepszymi praktykantami
Liczba stanowisk: 3 stanowiska

 

Tutaj szczegóły: OFERTA

 

 

1 lutego 2014


 

 

Uwaga! PŁATNE PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – lider na polskim rynku wymiany informacji wspierającej bezpieczny obrót gospodarczy, firma świadcząca usługi dla sektora usług finansowych, uruchamia w 2013 roku płatne praktyki studenckie.

 

Na praktyki w BIK przyjmowani są przede wszystkim studenci:

 

- ostatniego roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości, finansów i zarządzania, informatyki,

 

lub

 

- ostatniego roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy są zainteresowani poznaniem bieżącej pracy w BIK i uczestniczeniem w realizacji konkretnego zadania w ramach potrzeb BIK, określonego w temacie i programie praktyki studenckiej.

 

 

Więcej informacji:

Ogłoszenie o praktykach studenckich w BIK 2013.pdf

Program praktyk w BIK w 2013.pdf

Zasady praktyk studenckich w BIK 2013.pdf

Formularz aplikacji na praktykę studencką w BIK 2013.pdf

 

 

1 września 2013


 

SPECJALNOŚCI od roku akad. 2013/14!

 

Kandydaci na studia kierunek EKONOMIA

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oferuje od roku akad. 2013/14 kandydatom na studia na kierunku ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) wybór spośród 2 specjalności:

1) Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne

2) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

 

Wyboru specjalności dokonają Państwo na I roku studiów w semestrze zimowym.

 
 
1 czerwca 2013

 

BANKOWOŚĆ - FINANSE - SAMORZĄD "Wiedza on - line" 

 

Program dla studentów i nauczycieli akademickich

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Istnieje możliwość BEZPŁATNEGO dostępu do elektronicznych wydań bieżących oraz wieloletniego archiwum uznanych czasopism fachowych obejmujących bankowość, finanse, administrację samorządową.

 

Aby móc korzystać z tej bogatej specjalistycznej wiedzy, wystarczy tylko zarejestrować się na portalu

aleBank.pl

co oznaczać będzie wyrażenie zgody na dostęp do:

- bieżących wydań pism (drogą e-mailową)

- pełnego archiwum (on - line)

 

Jeśli masz pytanie, napisz: uczelnie@alebank.pl

 

Więcej informacji w załączniku oraz w Sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania (p. C-426)

 
 

 

 


 

 Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2017, godz. 21:57 - Grzegorz Zasuwa