LISTA KONFERENCJI, KTÓRYCH ORGANIZATOREM BYŁ INSTYTUT INZYNIERII ŚRODOWISKA

 

2013

 

 

Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

 

zorganizowane przez:

 

Katedrę Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

 

oraz

 

Katedrę Chemii Analitycznej Środowiska

 

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

9-11.09.2013

Stalowa Wola

 

 


 

 

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

MŁODYCH NAUKOWCÓW

 
 

Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie

 

Stalowa Wola

8-9 listopada 2013 r.

 

 


 

3. Ogólnopolska Konferencja

 

PSZOK - punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
– nowy obowiązek gmin

 

13 listopada 2013

Stalowa Wola

 

 

 


 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 14:05 - Leszek Wojtowicz