Nauczycielem być…

 

Studenci III roku studiów licencjackich, specjalizacji pedagogicznej sprawdzali swoje kompetencje nauczycielskie i jednocześnie weryfikowali wiedzę teoretyczną z rzeczywistością edukacyjną, prowadząc lekcje w klasie II a w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Temat lekcji: Poznajemy naszych wschodnich sąsiadów, obejmował zagadnienia dotyczące historii, geografii oraz kultury Ukrainy.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

Zaproszenie na wykłady prof. Nikolaja Ježa z Lublany

 

W ramach programu wymiany CEEPUS przyjeżdża na KUL prof. Nikolaj Jež z Lublany, w najbliższym tygodniu wygłosi cykl wykładów. 


Terminy wykładów: 
23 stycznia 14.10-15.00 sala cn 004 - Recepcja literatury polskiej w Słowenii; 
24 stycznia 14.10-15.00 sala cn 106 - Zmiana obrazu literatury polskiej w przestrzeni kulturalnej Słowenii; 
25 stycznia 14.10-15.50 sala cn 106 - Dylematy przekładu: językowo-stylistyczne wymiary tekstu w przekładzie; 
26 stycznia 15.00-15.50 sala cn 106 - Nowe aktualizacje postaci Gombrowicza w słoweńskiej narracji fikcyjno-reportażowej i filozoficznej; 
27 stycznia 14.10-15.00 sala cn 106 - Z doświadczeń tłumacza: odmiany dialogu. międzykulturowego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Rekrutacja na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej

 

Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie informuje o rozpoczęciu rekrutacji na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę w rosyjskich uniwersytetach na różnym poziomie – licencjat, studia magisterskie i doktoranckie.

 

Więcej informacji

 

 

Wieczór opłatkowy

 

14 grudnia 2016 r. Koło Naukowe pod kierunkiem dra Andrija Savenecia zorganizowało wieczór opłatkowy. Dodatkową atrakcją tego wieczoru było przedstawienie teatrzyku KULISA pt. "ŚWIĘTA POLSKIE". Scenariusz, wiersze oraz reżyseria: mgr Olga Lewicka, wystąpili: Agnieszka Semeniuk, Anna Łozowik, Arvid Johnsson, Alberto Talpo, Dawid Kuśmierz, Justyna Osuch, Karolina Łukasik, Katarzyna Szlachta, Mateusz Frączek, Michał Ługowski, Łukasz Cisek, Patrycja Jasińska.

 

Galeria zdjęć

 

 

Nowa publikacja IFS

 

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się dwujęzyczny zbiorek Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии/Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej, Wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka.

 

Więcej informacji    Galeria zdjęć

 

 

Czytamy prozę rosyjską

 

Miłośników słowa zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: Czytamy prozę rosyjską, który odbędzie się 01.12.2016 godz. 11:00 w sali CN-004 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Organizatorami konkursu są: Instytut Filologii Słowiańskiej KUL oraz Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego na połączone z wykładem Pani dr hab. Joanny Orzechowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. Założenia programu nauczania i podręcznika А знаете ли Вы Россию? w dniu 16 listopada 2016.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/17

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia rozpocznie się 3 października o godz. 10.30 w sali CN-004 (Collegium Norwidianum).

 

Spotkanie ze studentami I roku studiów drugiego stopnia rozpocznie się o godz. 12.00 w sali CN-004.

 

 

REKRUTACJA 2016/17

Drodzy Maturzyści!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów na rok akad. 2016/17!

Informacje o kierunku, planie studiów, warunkach rekrutacji oraz prezentację naszego Instytutu umieściliśmy w zakładce „Dla kandydatów na studia

 

ВСТУП 2016/2017

Дорогі Абітурієнти!

Щиро запрошуємо познайомитися з нашою пропозицією навчальних курсів на 2016/2017 навчальний рік!

Інформацію про спеціальність, навчальні плани, умови вступу та презентацію нашого Інситуту ми помістили у закладці «Освітня пропозиція для кандидатів з України»

 

 

 

 

In memoriam – Prof. dr hab. Michał Łesiów (1928-2016)

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Michała Łesiowa, absolwenta KUL i wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL, kierownika Katedry Języków Słowiańskich.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

Literatura rosyjska a kwestia żydowska

 

Katedra Literatury Rosyjskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Polskie Towarzystwo Rusycystyczne i Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w seminarium naukowym pod tytułem Literatura rosyjska a kwestia żydowska, które odbędzie się w Sosnowcu w dniu 26 października 2016 roku.

 

Więcej informacji (PDF)

 

 

Nowa publikacja: Przestrzeń Kulturowa Słowian

Miło nam poinformować, że w Wydawnictwie KUL ukazała się monografia Przestrzeń Kulturowa Słowian pod redakcją Agnieszki Lenart i Moniki Sidor. To już trzeci tom z tej serii, zawierający artykuły młodych naukowców z kraju i zagranicy, dotyczące badań nad kulturą, literaturą i językiem Słowian.

 

Więcej informacji

 

 

Wielki sukces naszych studentów!

 

Z dumą informujemy, że nasza studentka p.Anna Lozovyk została laureatką (I miejsce), a p.Dawid Kuśmierz zdobył wyróżnienie  w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej organizowanego przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagielońskiego. Opiekunem naszych zwycięzców była mgr Olga Lewicka.

 

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

Nowa publikacja: dr Monika Grygiel "Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova"

 

„Twórczość literacka Vladimira Nabokova (1899-1977), rosyjsko- i anglojęzycznego pisarza emigracyjnego, została szerzej udostępniona czytelnikom w jego ojczyźnie i w Polsce dopiero po upadku systemu komunistycznego w państwach europejskich. Rozgłos literacki zdobył zatem Nabokov najpierw na Zachodzie, a dopiero po śmierci wśród czytelników rosyjskich (…).

 

Autorka dokonuje zatem wyraźnej reinterpretacji twórczości Nabokova, szukając w niej walorów aksjologicznych opierających się na chrześcijańskim pojmowaniu człowieka i świata, w którym zarysowana jest perspektywa wieczności i nieśmiertelności.”

(fragment recenzji prof. dr hab. Jana Orłowskiego)

 

Więcej informacji

 

 

Ruszyła rekrutacja na płatne staże dla studentów WNH KUL!

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL".

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc., w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju takich jak: BPO, B+R i KREATYWNA.

 

Więcej informacji
 

 

Wizyta studyjna

 

W dniu 7.06.2016 roku grupa studentów specjalizacji język rosyjski w komunikacji biznesowej wraz z opiekunem dr Małgorzatą Wideł-Ignaszczak odbyła wizytę studyjną w Agencji Celnej „SUKCES” w CHEŁMIE oraz w Oddziale Celnym w Chełmie i przejściu  granicznym Dorohusk-Jagodzin.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

III Konferencja międzynarodowa „Etnos, język a kultura: przeszłość, współczesność, przyszłość”

 

Katedra Języków Słowiańskich KUL wspólnie z Katedrą Przekładu Technicznego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia zorganizowały III międzynarodową konferencję naukową, która odbyła się 18 maja (Lwów) oraz 19-20 maja 2016r. (Lublin, KUL).

 

Program konferencji

Galeria zdjęć

 

 

Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej

 

17 maja 2016 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbył się Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej zorganizowany przez Teatrzyk Kulisa. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Anna Lozovyk 

II miejsce - Dawid Kuśmierz

III miejsce - Mateusz Frączek

Wyróżnienie - Katarzyna Szlachta

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Galeria zdjęć

 

 

Konspektomania 

 

Studentka II roku pierwszego stopnia grupy ukraińskiej Tetiana Sidletska zdobyła II miejsce w IV edycji Konspektomanii, konkursu międzyuczelnianego na najlepszy konspekt lekcji, organizowanego przez Koło Dydaktyków Polonistów KUL. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było 700-lecie miasta Lublina.

 

Temat konspektu: Wschodniosłowiański element w Lublinie na przestrzeni siedmiu wieków — poznajmy toponimię miejską!

 

Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów naukowych!

 

 

Międzynarodowe Seminarium Naukowe

 

KATEDRA LITERATURY UKRAIŃSKIEJ I BIAŁORUSKIEJ serdecznie zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Twórczość Łesi Ukrainki z perspektywy XXI wieku - reinterpretacje. W 145 rocznicę urodzin poetki, które odbędzie się 11 maja 2016 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. CTW-302.

 

Więcej informacji

 

 

 

Nowa publikacja: prof. dr hab. Anna Woźniak "Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury"

Twórczość pisarska Aleksego Riemizowa (1887-1957), rosyjskiego prozaika, admiratora tradycji dawnej i eksperymentatora, rozpięta jest między estetyką symbolizmu i pewnymi formalnymi wyznacznikami poetyki postmodernistycznej. W książce rozpatruje się głównie późną prozę autora, tworzoną na emigracji w Paryżu w latach 20.-50. XX wieku, eksponuje proces „wymykania się" jego dzieł z tradycyjnego kanonu literatury, włączania w materię utworu fenomenów pozaliterackich: listu, snu, natarczywego autobiografizmu i kultu „drobiazgu" z życia codziennego, dzięki czemu uzyskują one w nowej sytuacji estetycznej dystynkcje literackie. W zaproponowanych rozważaniach Riemizow, określany jako ironista i prześmiewca, „odarty" z powierzchownych masek, jawi się równocześnie w ujęciu antropologii, metafizyczności i odczuć mistycznych, ukazanych w jego prozie.

 

Więcej informacji

 

V Konkurs Wiedzy o Rosji - rozstrzygnięty!

 

Już po raz piąty udało nam się zainteresować młodzież szkół ponadgimnazjalnych problematyką współczesnej Rosji, jej historią i piękną wielowiekową kulturą. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy o realiach rosyjskiego obszaru językowego.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

III Dzień Ukraiński w KUL

 

 

4 kwietnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studenci Filologii Słowiańskiej zorganizowali „Dzień Ukraiński”. Trzecia już z kolei edycja spotkań z kulturą ukraińską z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk.

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

 

 

 

Zaproszenie na serię wykładów

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Sz. P. Studentów, Pracowników i wszystkich zainteresowanych na serię wykładów z językoznawstwa ukraińskiego, które w ramach programu Erasmus + wygłosi gość z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu (Ukraina), prof. Oksana Kushlyk.

 

Więcej informacji

 

 

Wyjazd do liceum we Włodawie

 

21 stycznia 2016 r. pracownicy naszego Instytutu prowadzili zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Pan doktor Albert Nowacki, oraz pani doktor Monika Sidor promowali historię, język i kulturę rosyjską oraz ukraińską w zakresie następujących tematów:

„Kozaczyzna i Kozacy – historia na wesoło”

„Aleksander Sołżenicyn, świadek XX wieku”

 

Cieszymy się z zainteresowania młodzieży wschodnią Słowiańszczyzną. Dziękujemy nauczycielom i uczniom z Włodawy za miłe przyjęcie i współpracę.

 

Galeria zdjęć

 

 

Grupa teatralna "Teatrzyk KULISA"

 

Przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II działa grupa teatralna „Teatrzyk KULISA” (skrót: KUL Instytut Slawistyki). Grupa powstała w październiku 2014 roku z okazji 25-lecia Instytutu. Jednak za początki „Teatrzyku” można uznać organizowane w Instytucie wieloletnie konkursy recytatorskie poezji rosyjskiej. Trzonem grupy zostali studenci aktywnie uczestniczące w tych konkursach.

Założycielem, reżyserem i scenarzystą jest długoletni pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej mgr Olga Lewicka – wykładowca języka rosyjskiego. Aktorami są studenci-rusycyści różnych lat studiów. Liczebność grupy jest niewielka, do dziesięciu osób. Scenariusze są dwujęzyczne (język polski przeplata się z językiem rosyjskim) i w języku polskim. Są pisane prozą albo wierszowane.

 

Więcej informacji  Galeria zdjęć

 

 

Konkurs

 

Zwracamy się do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów z propozycją wzięcia udziału w V edycji konkursu na prezentację multimedialną, organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu:

„Szlakiem wielkich twierdz kresowych na Ukrainie”.  Termin nadsyłania prac upływa 11 marca 2016 roku.

 

Regulamin konkursu (PDF)

 

 

Szanowni, drodzy Koledzy i Koleżanki,

 

Miło jest nam poinformować, że rozpoczyna działalność

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL

KRS 0000592644

 

Celami stowarzyszenia są:

a) utrzymanie stałej łączności między absolwentami Filologii Słowiańskiej KUL, pogłębianie więzi koleżeńskiej oraz pielęgnowanie ducha solidarności zawodowej i koleżeńskiej,

b) wszechstronne wspieranie macierzystego kierunku Filologia Słowiańska KUL,

c) cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i upowszechnianie języka i kultury krajów wschodniosłowiańskich.

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci zasilenia szeregów członków stowarzyszenia - zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia!

 

Więcej informacji

 

 

Wyjazd do liceum w Kielcach

 

3 grudnia 2015 r. pracownicy naszego Instytutu prowadzili zajęcia w VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Pan doktor Albert Nowacki, pani mgr Magdalena Michocka-Babiuk i pani mgr Joanna Kozieł promowali historię, język i kulturę rosyjską oraz ukraińską w zakresie następujących tematów:

„Kozaczyzna i Kozacy – historia na wesoło”

„Ukraina i jej droga do Europy”

„Ukraiński Euromajdan i rosyjska agresja w Donbasie”

„Co oglądają dzieci w Rosji?”

„Krótki wykład o prawosławiu”

„Kulturalna stolica Rosji – Sankt Petersburg”

Cieszymy się z zainteresowania młodzieży wschodnią Słowiańszczyzną. Dziękujemy za współpracę w organizacji wykładów gościnnych Towarzystwu Przyjaciół KUL.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

 

Sukces pracownika IFS

 

Uprzejmie informujemy, że nasz pracownik dr Andrij Saweneć został laureatem konkursu na najlepsze tłumaczenie poezji Wisławy Szymborskiej na język ukraiński.

 

Więcej informacji

 

 

Spotkanie opłatkowe 

 

Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej zaprasza Pracowników, Studentów i Przyjaciół Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali GG 042.

Wieczór kolęd uświetni spektakl, pt. "OPŁATEK 2015, czyli Niezwykłe wydarzenia przedświąteczne" w wykonaniu Studenckiego Teatrzyku KULISA pod kierunkiem p. mgr Olgi Lewickiej.

Liczymy na niezawodne przybycie:)

 

 

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej

 

Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej KUL serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej pt. "Światła masz tyle w sobie...". Ze studiów wschodniosłowiańskich wybitnemu białoruteniście, Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu z okazji 85. rocznicy urodzin.

 

Plakat (PDF)

 

 

Wykład

 

Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej KUL serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Andrieja Moskwina - "Teatr i dramat białoruski okresu transformacji", który odbędzie się 1 grudnia 2015 r. w sali CN-004, Collegium Norwidianum.

 

Plakat (PDF)

 

 

Wyniki III Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej

 

25 listopada gościliśmy w naszych murach uczniów szkół średnich, którzy wzięli udział w III Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: dr Monika Grygiel (przewodniczący), dr Lubomir Puszak i mgr Olga Lewicka.

 

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce - Baj Katarzyna (I LO im T. Kościuszki, Włodawa)

II miejsce - Zając Karolina (I LO im T. Kościuszki, Włodawa)

III miejsce Piekło Małgorzata (III LO im. gen. Wł. Andersa, Chełm)

 

Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali:

Kamila Zakirowa (VI LO im. H.Kołłątaja, Lublin), Bartosz Mroziński (XXI LO im. S. Kostki, Lublin) i Mateusz Siedlik (I LO im T. Kościuszki, Włodawa).

 

Galeria zdjęć

 

 

III Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w III Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 25 listopada 2015 roku w siedzibie Uniwersytetu przy Al. Racławickich 14.

 

Więcej informacji (PDF)

 

 

REKRUTACJA 2015/2016

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok akademicki 2015/2016

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Zaloguj się do serwisu rekrutacyjnego

 

 

Współpraca z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

 

Miło nam poinformować, że w ramach podpisanej w dn. 22 czerwca 2015r. umowy Instytut Filologii Słowiańskiej rozpoczął współpracę z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy w zakresie doskonalenia zawodowego tłumaczy, organizacji praktyk zawodowych dla studentów, doradztwa i wymiany kadry, wzajemnej promocji i marketingu.

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy

Lublin 22-24 czerwca 2015

 

Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Instytut  Filologii Romańskiej  zapraszają do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu współpracy ponadnarodowej „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program konferencji

Plakat_konferencja

Formularz_zgłoszeniowy

Hotele w Lublinie

 

 

Najnowsza publikacja Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

 

Miło nam poinformować o publikacji upamiętniającej 25-lecia istnienia naszego Instytutu - W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich. 

 

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa

 

Katedra Literatury Rosyjskiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod hasłem:

 

Kryzys literatury na uniwersytecie?

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

 

która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015.

 

Więcej informacji (PDF)

 

Program konferencji (PDF)

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej

 

Jak co roku w naszym Instytucie odbył się pierwszy etap Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej.

Jury w składzie: prof. Anna Woźniak (przewodniczący), dr hab. Beata Siwek, dr Monika Grygiel i dr Monika Sidor wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce - Karolina Ułanowska (I rok II stopnia),

II miejsce - Veranika Obida (I rok I stopnia),

III miejsce Katarzyna Targońska i Justyna Wierzbicka (I rok II stopnia).

Nagrodę publiczności zdobyła również Karolina Ułanowska.


Uczestników przygotowywała mgr Olga Lewicka


Serdecznie gratulujemy uczestnikom udanego występu, a laureatom życzymy szczęścia w eliminacjach centralnych Konkursu.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

II Dzień Ukraiński w KUL

 

Studenci Filologii Słowiańskiej zapraszają serdecznie na II Dzień Ukraiński w KUL, który odbędzie się 27 maja 2015 r. o godz.11:00 w CN-004 Collegium Norwidianum.

 

 

 

Wykład prof. Arnolda McMillina (University College, London)

 

Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza na wykład prof. Arnolda McMillina (University College, London): Беларуская літаратурная мова: яе лёс і будучыня .
Wykład odbędzie się 26 maja 2015 r. godz. 10.00 w sali CN 004.

 

Spotkanie z cyklu "Inna Rosja"

 

Katedra Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL uprzejmie zaprasza na spotkanie z cyklu: „Inna Rosja”. Język rosyjskiej tradycji narodowej w perspektywie kulturowej, literackiej, religijnej i społecznej. Dr hab. Józef Kuffel (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład: „Reguła skitu” Niła Sorskiego – najważniejszy zabytek hezychazmu Rusi przełomu XV i XVI wieku (w odniesieniu do bizantyńskiej tradycji patrystycznej). Spotkanie odbędzie się 20 maja 2015 (środa), Collegium Norvidianum, s. CN-004, godz. 15.00

 

 

IV Konkurs Wiedzy o Rosji - wyniki


Znamy już nazwiska laureatów IV Konkursu Wiedzy o Rosji, który odbył się 27 kwietnia 2015. Na uczestników zmagań konkursowych czekał niełatwy test sprawdzający wiedzę realioznawczą i znajomość gramatyki języka rosyjskiego.

Zwycięzcy tegorocznej rywalizacji to:

Michał Maciąg - XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

Olga Skiermunt - II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Joanna Brzozowiec - VI LO im. Hugona Kołłątaja w Lublinie


Specjalne podziękowania kierujemy do nauczycieli: p. Anny Marzec, p. Ireny Marczyk, p. Iwony Massalskiej, p. Małgorzaty Pośpiech oraz p. Mariusza Adamca, którzy przygotowali uczniów do udziału w naszym teście.

 

Galeria zdjęć

 

 

Seminarium „Filolog na międzynarodowym rynku pracy”

 

Instytut Filologii Słowiańskiej serdecznie zaprasza pracowników i studentów do udziału w seminarium „Filolog na międzynarodowym rynku pracy”, które odbędzie się w dn. 21-22 kwietnia 2015 r. Seminarium jest częścią projektu unijnego „PWP-Kształcenia zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” realizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej i Instytut Filologii Romańskiej.

 

Program seminarium

 

 

Sesja egzaminacyjna „Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2”

 

W dn. 14-15 marca 2015 r. została zainaugurowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sesja egzaminacyjna „Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2” z udziałem egzaminatorów z Centrum Certyfikacyjnego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.Puszkina w Moskwie. Zarówno sesja, jak i kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatów są częścią projektu „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” i w całości są finansowane z funduszy unijnych. Do egzaminów przystąpiły 62 osoby: studenci filologii słowiańskiej KUL, studenci innych kierunków KUL oraz osoby spoza społeczności akademickiej.

 

 

Kursy językowe „Język rosyjski w biznesie” prowadzone przez wykładowców z Rosji
 
Miło nam poinformować, że 6 lutego b.r. rozpoczęły się zajęcia w ramach kursów językowych przygotowujących do certyfikatów „Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2”, prowadzone przez wykładowców z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie – doc. Irinę Szurupową i mgr Natalię Markinę. Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina jest partnerem ponadnarodowym w projekcie unijnym „PWP – kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”. Zajęcia z wykładowcami z Rosji potrwają do 18 lutego b.r.

 

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji” ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Z przyjemnością informujemy, że na konkurs nadesłano 37 prac. Komisja Konkursowa w składzie:

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst – Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

dr hab. Beata Siwek

dr Monika Sidor

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

przeprowadziła w dniu 12.12.2014r. ocenę nadesłanych na konkurs prac.

 

Laureatką konkursu została Magdalena Wołodko z ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, której nauczycielem prowadzącym jest Pani Urszula Kalenik.

 

Więcej informacji

 

 

Kursy językowe „Język rosyjski w biznesie” rozpoczęte

 

Z przyjemnością informujemy, że 21 listopada b.r. rozpoczęły się kursy językowe przygotowujące do certyfikatów „Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2”. Kursy, jak i certyfikaty są realizowane w ramach projektu unijnego „PWP – kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku”. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej. W fazie późniejszej będą również prowadzone przez wykładowców Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie – partnera ponadnarodowego projektu.

 

 

 

JUBILEUSZ INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

 

Drodzy Absolwenci Filologii Słowiańskiej KUL!

 

Miło nam poinformować, że w tym roku obchodzimy 25-lecie powstania Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL. Z tej okazji zaplanowaliśmy spotkanie jubileuszowe, które odbędzie się 17 października 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Więcej informacji   Program uroczystości (PDF)

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją osiągnięć Instytutu Filologii Słowiańskiej przygotowaną z okazji 25-lecia powstania
naszego Instytutu.

 

Pobierz prezentację

 

 

 

Nominacja profesorska

 

Miło nam poinformować, że na mocy decyzji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dn. 14 sierpnia 2014 r. dr hab. Witold Kołbuk, prof. KUL otrzymał nominację profesorską.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Nowa specjalizacja na kierunku Filologia słowiańska

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
PRACY DZIENNIKARSKIEJ

 

Od roku akad. 2014/15 w programie studiów pierwszego stopnia oferujemy nową specjalizację „Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej”. Specjalizacja ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury, organizujących cykliczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie i na Ukrainie. Specjalizacja będzie finansowana z funduszy unijnych w ramach projektu ponadnarodowego ,,PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”. Program specjalizacji będzie realizowany już od I roku studiów we współpracy z partnerem zagranicznym Akademią Ostrogską, mającym wieloletnie doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej o profilu dziennikarskim.

 

W ramach specjalizacji naszym studentom oferujemy:

  • zajęcia w zakresie kultury i prawa mediów, etyki w zawodzie dziennikarza, polsko-ukraińskiej terminologii dziennikarskiej, stylistyki językowej, gatunków dziennikarskich, realioznawstwa, komunikacji międzykulturowej, najnowszych technologii w pracy dziennikarskiej;
  • warsztaty dziennikarskie w języku polskim i ukraińskim, prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy z Polski oraz wykładowców z uczelni ukraińskiej (Akademii Ostrogskiej);
  • staże (finansowane z budżetu projektu) dla najlepszych studentów w redakcjach gazet, radiu i telewizji oraz instytucjach kultury organizujących polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w ramach współpracy transgranicznej.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

Szczegółowe informacje nt. projektu: neofilologie-na-kul,16974.html
Kontakt: slawista@kul.pl

 

 

 

STYPENDIUM SEMESTRALNE W MOSKWIE!

 

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość wyjazdu na studia semestralne do Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina do Moskwy na semestr zimowy 2014/15. Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o złożenie w Sekretariacie Instytutu Filologii Słowiańskiej informacji o średniej ocen ze studiów (poświadczonej w Dziekanacie) do 15 maja. Jednocześnie informuję, że o stypendium mogą ubiegać się studenci następujących roczników:
I, II i III rok (studia I stopnia)
I rok (studia II stopnia)
i posiadający paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu ze stypendium.

 

dr hab. Maria Mocarz
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

 

Ukraina w zbliżeniu

 

7 marca 2014 pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej odwiedzili z gościnnymi wykładami I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W ramach spotkania pt. Ukraina w zbliżeniu zaprezentowano następujące tematy: „Ukraina w Europie” (dr Marta Kaczmarczyk), „Kozacy ukraińscy – fakty i mity” (dr Albert Nowacki), „Władza a literatura” (dr Monika Grygiel). Uczniom i nauczycielom Liceum serdecznie dziękujemy za sympatyczne i ciepłe przyjęcie oraz zaangażowanie w organizację spotkania.

 

http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/Ukraina-w-zblizeniu-522

 

 

 

Stypendium Prezydenta Lublina

 

Miło nam poinformować, że p. Karolina Wojda, studentka II roku II stopnia Filologii Słowiańskiej KUL otrzymała stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów lubelskich uczelni. W obecnym roku przyznano 75 wyróżnień dla 45 studentów i 30 doktorantów. Wśród laureatów znalazła się studentka naszego Instytutu. 25 lutego 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych przez p. Prezydenta Krzysztofa Żuka w Trybunale Koronnym w Lublinie.

 

Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych sukcesów!

 

Galeria zdjęć

 

 

In Memoriam - Prof. dr hab. Dmytro Buczko

Z żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci prof. Dmytra Buczki, wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej, kierownika Katedry Języków Słowiańskich.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką ś.p. Prof. D. Buczki.

 

Więcej informacji  Galeria zdjęć

 

 

Relacja z pobytu w Kijowie - dr Albert Nowacki

 

Relacja z pobytu (PDF)

 

 

Relacja z wyjazdu do Briańska

 

Rokrocznie studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej korzystają z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych. W trakcie pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich mają oni możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych oraz zapoznania się z kulturą i realiami życia codziennego, w tym studenckiego, Rosji i Ukrainy.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją słowno-wizualną naszej byłej studentki, Pani Mgr Joanny Kozieł (obecnie doktorantki w Instytucie Filologii Słowiańskiej), która przebywała na półrocznym stypendium na Uniwersytecie Państwowym im. G. Pietrowskiego z Briańsku. (Rosja)

 

Relacja z pobytu

 

 

"Labirynt" - Antologia współczesnego dramatu białoruskiego

 

Miło nam poinformować, że nakładem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, ukazała się pierwsza na polskim rynku antologia współczesnego dramatu białoruskiego pt. „LABIRYNT”.
Redaktorem antologii jest dr hab. Beata Siwek – pracownik Katedry Literatury Rosyjskiej.

 

Na tom składa się osiem dramatów: 

 

1. Mikoła Arachouski „Labirynt” (przekład Beaty Siwek),
2. Міrasłau Adamczyk, Maksim Klimkowicz „Vita brevis albo spodnie świętego Jerzego” (przekład Agnieszki Goral),
3. Міrasłau Adamczyk, Маksim Klimkowicz „Czarny kwadrat (przekład Natalii Rusieckiej),
4. Іhar Sidaruk „Głowa” (przekład Agnieszki Goral),
5. Siarhiej Kawalou „Dziennik intymny” (przekład Małgorzaty Buchalik),
6. Siarhiej Kawalou „Powrót Głodomora” (przekład Agnieszki Goral),
7. Lawon Waszko „Seks korespondencyjny” (przekład Małgorzaty Buchalik),
8. Wolha Hapiejewa „Kolekcjoner” (przekład Teresy Giedz-Topolewskiej i Natalii Rusieckiej).

 

 

 

„PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

 

Miło nam poinformować, że Instytut Filologii Słowiańskiej jest współwykonawcą projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie 1.03.2014 - 30.06.2015.

W ramach projektu planujemy dostosować program specjalizacji zawodowej do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, przeprowadzone zostaną dla studentów oraz osób spoza społeczności KUL staże dla studentów i pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz kursy językowe przygotowujące do certyfikatu Język rosyjski z biznesie, zakończone uzyskaniem certyfikatów językowych Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej.

Partnerami zagranicznymi w realizacji niniejszego projektu będą: Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (Rosja) i Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ukraina).

 

 

Opisy zajęć

 

Informujemy, że aktualne opisy zajęć znajdują się w planach studiów umieszczonych  w serwisie e-KUL.

 

Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)

Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)

 

 

Udział w programie edukacyjnym

 

W dniach 17-23 kwietnia 2013 r. grupa studentów Instytutu przebywała w Petersburgu. Slawiści wzięli udział w programie edukacyjnym przygotowanym przez Учебный туристский центр "Царскосельский кампус". Program obejmował zapoznanie z zabytkami Sankt Petersburga i jego okolic oraz kurs z zakresu języka rosyjskiego w obsłudze turystycznej. Nasi studenci zdobyli cenne certyfikaty i poznali najpiękniejsze zakątki Wenecji Północy. 

 

Program   Galeria zdjęć

 

 

Multimedialna lekcja języka ukraińskiego

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z multimedialną lekcją języka ukraińskiego (prezentacja w formacie Microsoft PowerPoint + pliki audio w formacie MP3 - całość spakowana w formacie ZIP ok. 2MB).

 

Pobierz

 

 

Nowa publikacja IFS

 

Wydawnictwo KUL opublikowało książkę Witolda Kołbuka - pracownika Katedry Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL - CERKIEW PRAWOSŁAWNA W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ (Lublin 2013).

 

 

 

 

Nowa publikacja w IFS

 

Miło nam poinformować, że został wydany zbiór artykułów młodych naukowców pt. Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom ten zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w 2011 roku przez Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej.

Więcej informacji


 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 czerwca 2012 r. Pani mgr Olga Lewicka została odznaczona Medalem Złotym za długoletnią służbę. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 18 grudnia 2012 r. o godz. 10.30 w auli 1031 Collegium Jana Pawła II.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

W związku z zakończeniem kolejnej kadencji na stanowisku dyrektora IFS przez dr hab. Witolda Kołbuka prof. nadzw., w dniu 13 czerwca 2012 r. w IFS KUL odbyły się wybory nowego dyrektora. Rada IFS w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrała dyrektorem na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2012 r. dr hab. Marię Mocarz. Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tej funkcji.

Jednocześnie, jako już ustępujący wkrótce dyrektor, pragnę podziękować pracownikom IFS za pięć lat współpracy. Potrzeba dostosowywania systemu kształcenia w Polsce do potrzeb gospodarki narodowej i zainteresowań naszych potencjalnych studentów, wielkie zmiany na rynku pracy, zmiany demograficzne, reformy szkolnictwa wyższego, realizacja misji KUL w nowych warunkach, dążenie do zachowania humanistyczno-filologicznego profilu Filologii Słowiańskiej w KUL, wreszcie dążenie do uwzględnianie całej tradycji naszego ośrodka slawistycznego, powodowały że te pięć lat (2007-2012) były dla mnie szczególnie trudne. Doświadczenia z mojej, złożonej kariery zawodowej, pozwoliły mi na działania o których słuszności byłem i jestem przekonany, a co potwierdza aktualna kondycja naszego Instytutu. Chciałbym tu szczególnie podziękować pracownikom IFS KUL, którzy szczególnie aktywnie wspierali mnie w zarządzaniu Instytutem: dr hab. Marii Mocarz, prof. nadzw. KUL dr hab. Olegowi Tiszczenko, dr Monice Grygiel, dr Monice Sidor, dr Lubomirowi Puszakowi, dr hab. Beacie Siwek, dr Małgorzacie Wideł-Ignaszczak, dr Magdalenie Kawęckiej, mgr Oldze Lewickiej, mgr Ewie Gładyś-Secie, ks. dr Janowi Gajkowi, dr Tatianie Kołodyńskiej, dr Marcie Kaczmarczyk, dr Agnieszce Lenart. To dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu przetrwałem efektywnie te pięć lat na tym stanowisku w KUL, z którym związany jestem już od 38 lat. Szczęść Boże Wam, Studentom i Naszemu Uniwersytetowi.

 

dyr. IFS KUL Witold Kołbuk, dr hab., prof. nadzw. KUL, kierownik Katedry Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej. 15 czerwca 2012. KUL – Lublin.

 

 

 

Od Kijowa po Bakczysaraj

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z objazdu naukowego "Od Kijowa po Bakczysaraj", w którym udział wzięli studenci IFS wraz z opiekunem dr Agnieszką Lenart. Termin objazdu: 10-20 maja 2012 r.

 

Galeria zdjęć

 

 

Studencka konferencja w IFS


24 kwietnia 2012 nasz Instytut Filologii Słowiańskiej gościł studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich na obradach konferencji Przestrzeń Kulturowa Słowian II, którą zorganizowało Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej. Bardzo cieszy nas szeroki odzew, z jakim spotkała się inicjatywa naszych studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony Koła, gdzie można zapoznać się z programem konferencji i galerią zdjęć.

 

Więcej

 

Dwie habilitacje na Slawistyce

 

11 kwietnia 2012 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL odbyły się dwa kolokwia habilitacyjne pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej – rusycystki dr Marii Mocarz i białorutenistki dr Beaty Siwek. W rezultacie pozytywnej decyzji Rady Wydziału habilitantki uzyskały stopnie naukowe doktora habilitowanego. Dla Slawistyki KUL to zdarzenie wyjątkowej rangi. I pani dr hab. Maria Mocarz i dr hab. Beata Siwek całą swoją dotychczasową drogę życiową i karierę naukową związały z IFS KUL.

 

Gratulujemy!

Witold Kołbuk dyr. IFS KUL

 

Galeria zdjęć

 

 

Akademicka Kronika Filmowa


Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka Akademickiej Kroniki Filmowej zawierającego krótką relację z III międzynarodowej konferencji naukowej na temat literatury i kultury emigracyjnej Słowian Wschodnich.

Kronika filmowa 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Agnieszka Lenart
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, godz. 10:12 - Agnieszka Lenart